ZAPOČELA IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GORNJEM PRNJAROVCU

U cilju stvaranja boljih uvjeta za rast, razvoj i djetinjstvo djece s cijelog područja Općine Križ, kojeg je važna odrednica i igra, Općina Križ još pokrenula projekt uređenja dječjeg igrališta u naselju Gornji Prnjarovec i Novoselec.

Zemljani radovi u Gornjem Prnjarovcu već su započeli, a nakon pripreme terena slijedi ugradnja igrala te ograde oko igrališta. Staro zapušteno igralište na ulazu u naselje Gornji Prnjarovec biti će uređeno u cilju okupljanja djece i roditelja, a za realizaciju ovog projekta Općina Križ izdvojiti će preko 60.000,00 kn

Nakon dječjeg igrališta u Gornjem Prnjarovcu slijedi uređenje zapuštenog dječjeg igrališta uz područnu zgradu Osnovne škole Milke Trnine Križ kojeg koristi veliki broj djece

Uz suglasnost ravnatelja Osnovne škole Milke Trnine na čijem se zemljištu nalazi dječje igralište urediti će se funkcionalno igralište koje će služiti svoj djeci naselja Novoselec, ali i školarcima. Za realizaciju projekta izgradnje dječjeg igrališta u Novoselcu potrebna su sredstva u iznosu od oko 80.000,00 kn.

Navedene projekte Općina Križ kandidirala je na natječaje Zagrebačke županije, a od INA Industrija nafte d.d. Zagreb, već je dobila 10.000,00 kn za realizaciju spomenutih dječjih igrališta.

 

Novoostvarenom potporom u nove projekte

Općina Križ uspješno nastavlja planirane projekte uz pomoć realiziranih prijava na natječaje kojima se osiguravaju dodatni izvori financiranja. Naime od Zagrebačke županije dobiveno je ukupno 147.000,00 kn za projektnu dokumentaciju dva projekta od kojih je izgradnju Dječjeg vrtića Općina Križ već prijavila na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za provedbu podmjere 7.4., fonda Europske unije, dok se drugi tek planira prijaviti na Program ruralnog razvoja preko LAG-a Moslavine.

U sklopu potpora jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2017. godini za projekte koji ce se financirati iz fondova i programa EU, za glavni projekt s pripadajućim mapama za ishođenje građevinske dozvole na nivou izvedbenog projekta, sa geodetskim snimkom postojećeg stanja i tehničkim rješenjem za prodajni plato tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu dobiveno je 47.000,00 kn.

Za  glavni projekt s pripadajućim mapama za ishođenje građevinske dozvole na nivou izvedbenog projekta, zajedno sa idejnim rješenjem s procjenom ukupnih troškova izgradnje za modularni dječji vrtić u Križu dobiveno je 100.000,00 kn.