Čestitka povodom Međunarodnog praznika rada

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

obilježavajući Međunarodni praznik rada prisjećamo se povijesne borbe radnika za dostojanstvo i prava čovjeka koji svojim radom osigurava egzistenciju sebi i svojoj obitelji.
Svim radnicama i radnicima Općine Križ koji žive od svoga rada, prehranjuju svoje obitelji, školuju svoju djecu i privređuju za opće dobro zajednice, svima koji su ne svojom krivicom ostali bez posla, svim umirovljenicima koji su završili svoj radni vijek, mladima koji stječu obrazovanje ili čekaju zaposlenje, čestitam 1. svibanj – Međunarodni praznik rada.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić struč. spec. oec.

Otvorena izložba radova Željke Kolaković u Galeriji Križ

Jučer je svečano otvorena izložba radova Željke Kolaković u Galeriji Križ. Svi izlošci ručni su rad Željke Kolaković. Iskrojeni komadi prekriveni su ručno rezanim cvjetovima i listovima od lanenog platna različitih debljina i struktura ušivenih na podlogu od tankog platna. Tako nastaju odjevni predmeti, šeširi, torbice i mnogi drugi uporabni i ukrasni predmeti. Osim radova od lanenog platna, izloženi su i radovi od hrastovih lamela koji otkrivaju ljepotu nesavršenosti u strukturi drveta, toliko sveprisutnu a neotkrivenu. Posebno su iznenađenje bile izložene sačuvane stare fotografije na kojima su posjetitelji mogli prepoznati članove svoje obitelji, prijatelje, mjesta. Općinski je načelnik Marko Magdić otvorio izložbu i poželio uspješan rad Željki Kolaković i još mnogo inspiracija i ideja koje ju nadahnjuju. Gospođa Kolaković istakla je kako je njezin rad – njezina ljubav i strast, kako kad počne raditi vrijeme i svijet oko nje postaju nevažni dok ona stvara od starog novo, od zaboravljenog novu vrijednost, od odbačenog novu ljepotu te izradom svojih rukotvorina omogućuje nastavak tradicije i spašava jedan djelić hrvatske tradicije i povijesti. Tena Škvorc obogatila je izložbu glazbenim skladbama odsviranim na gitari.
Izložba se može pogledati u radno vrijeme Knjižnice i čitaonice Križ, informacije na telefon 01/28 24 464.

 

Večeras Milana Vlaović i Ivana Kindl u Križu, osvoji karte na facebooku ORI-a

Danas u 18 sati u Galeriji Križ dođite na promociju knjige Milane Vlaović “Glad”, a nakon toga na izuzetan koncert Ivane Kindl za koji karte još možete osvojiti na facebook stranici  Obiteljskog radija Ivanić ili kupiti u Knjižnici i čitaonici Križ te na blagajni Doma kulture Josip Badalić uoći koncerta.

Ivana Kindl, jedna od naših najcjenjenijih pjevačica iznimnog glasa, održat će 28.04.2017. godine (petak) koncert u Križu u Domu kulture „Josip Badalić“ s početkom u 19 sati.

Općina Križ  poklanja pet puta po dvije karte, ukupno deset karata za koncert u Domu kulture Josip Badalić u Križu. Prvih pet osoba koje pošalju e-mail na info@opcina-kriz.hr te pošalju svoje ime i prezime te svoj broj telefona, dobiti će karte. Zato požurite!
Uz pratnju vrsnog klavijaturiste Jurice Leikauffa bit će to koncert intimnije atmosfere u kojem će Ivana izvesti svoje uspješnice kao što su ‘Utjeha’, ‘Dobra stvar’, ‘Oči’, ‘Kao kazna božija’ do vječnih soul/blues/jazz klasika, uz pokoje iznenađenje.

U svojoj 15-godišnjoj karijeri, Ivana ima 4 studijska albuma, 2 live albuma, 2 nagrade Porin, dvostruku pobjedu u showu „Zvijezde pjevaju“, pobjedu na „Zadar festu 2005“, a proglašena je i jednom od najboljih pjevačica istočne europe, prema Maximillenu de Lafayette u knjizi „The world’s greatest female singer by eastern Europe“.

Općinski načelnik podnio Zahtjev, preporuku za proglašenje elementarne nepogode

Obzirom na vremenske neprilike proteklih nekoliko dana te traženje zainteresiranih osoba, poljoprivrednih proizvođača i drugih, a sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda, s obzirom da je na području Općine Križ došlo do elementarne nepogode mraza, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, podnio je Zahtjev, preporuku za proglašenje elementarne nepogode Županu Zagrebačke županije, a u cilju donošenja Odluke o proglašenju elementarne nepogode i na području Općine Križ.

 

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2017./2018. (KLASA: 601-02/17-05/07 URBROJ: 238/16-79-17-01, od 24.04.2017. g.) Dječji vrtić Križ objavljuje
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

I.
Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, može se preuzeti u Dječjem vrtiću Križ, Školska 15 i na internet stranici Općine Križ – www.opcina-kriz.hr (na kraju teksta natječaja).

II.
Zahtjev za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE i potrebna dokumentacija podnosi se od 01.05. – 08.09.2017.
Zahtjevi se primaju za djecu rođenu od 01.04.2011. – 31.03.2012. g.
Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

III.

Uz zahtjev za upis u program predškole potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
– presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
– presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće u razvoju

Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta potrebno je dostaviti na prvi dan početka programa predškole (ne stariju od dva tjedna).

IV.
Zahtjev za upis djece u REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM za jaslice i vrtić i potrebna dokumentacija podnosi se od 01.05. – 30.05. 2017. od 7,00 do15,00 sati.
U Dječji vrtić Križ , u redoviti program na upražnjena mjesta upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području općine Križ.

V.
Prednosti pri upisu u redoviti program ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 12/14) koju je Općinsko vijeće Općine Križ donijelo dana 23.04.2014. kako slijedi:
Prednosti pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje
– dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u općini Križ
– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u općini Križ
– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješten u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom
prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u općini Križ
Prednost pri upisu u redoviti program Dječji vrtić Križ djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:
A) djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
B) djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja
C) djeca iz obitelji s troje i više djece
D) djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
E) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
F) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
G) djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja

VI.
Uz zahtjev za upis u redoviti program potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju :
1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list, izvornik ili presliku
2. Izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od 6 mjeseci ) ili osobna iskaznica za
djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:
– potvrda poslodavca o zaposlenju ne starije od 30 dana, rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti, dokaz o statusu poljoprivrednika
– preslik prijave HZMO i HZZO –u za novozaposlene
Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata : rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO-u za novozaposlene
Dokazi samohranosti:
– izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne starije od 6 mj.)
– smrtni list za preminulog roditelja
– potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom
uzdržavanju ( državna privremena alimentacija)
Za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):
– potvrda poslodavca o zaposlenju
– izvod iz matice rođenih roditelja( ne starije od 6 mj.)
– presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:
– potvrda fakulteta/ škole o redovnom školovanju
Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:
– preslik rodnih listova za svu djecu
Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljskoj obitelji:
– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
Za dijete korisnika doplatka za dijete:
– rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete
Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:
– preporuku Centra za socijalnu skrb
Za dijete s teškoćama u razvoju:
– rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb
– medicinska dokumentacija
Za dijete nezaposlenog samohranog roditelja i dijete koje živi samo sa jednim nezaposlenim roditeljem ( jednoroditeljska obitelj):
– izvadak iz matice rođenih roditelja
Za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području općine Križ:
– rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave
Za dijete nezaposlenih roditelja:
– potvrda Zavoda za zapošljavanje

VII.
Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području općine Križ sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križ od roditelja-korisnika usluga .
Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Križ plaćaju ekonomsku cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

VIII.
Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotriti će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi Odluku o upisu. Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križ, u objektu u Križu i objektu u Novoselcu, i na internetskim stranicama Općine Križ, najkasnije do 15.06.2017. godine.
O Zahtjevima za upis koji nisu predani u zadanom roku također će se odlučiti. Ako nema mjesta staviti će se na listu čekanja, te pozitivno riješiti prema mogućnostima tj.kada bude slobodnog mjesta u skupinama.
Temeljem provedenih zahtjeva za upis djece, organizirati će se odgojne skupine sukladno važećim Pedagoškim standardima.

Zahtjev za upis djece

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – stručni suradnik psiholog, pripravnik, na određeno, na pola radnog vremena –

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
– stručni suradnik psiholog, pripravnik, na određeno, na pola radnog vremena –
1 izvršitelj/ica, u ustanovi Dječji vrtić Križ

Uvjeti :
– završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice putovnice ili domovnice)
3. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
4. životopis (vlastoručno potpisan)

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i priložiti sljedeće dokaze:
– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14),

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 17/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13),
– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Natječaj se s danom 25 .04.2017. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom 03 .05.2017. godine

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽ, ŠKOLSKA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj – stručni suradnik“
Pisane prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na web stranici Općine Križ .

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ

Izložba Željke Kolaković

Pozivamo vas 27.04.2017. (četvrtak) u 18 sati na svečano otvaranje izložbe Željke Kolaković u Galeriji Križ. Svi izlošci ručni su rad Željke Kolaković, iskrojeni komadi prekriveni su ručno rezanim cvjetovima i listovima od lanenog platna različitih debljina i struktura ušivenih na podlogu od tankog platna, tako nastaju odjevni predmeti, šeširi, torbice i mnogi drugi uporabni i ukrasni predmeti. Ovaj dugotrajan, fin i precizan proces, pa i mukotrpan proces, jedinstven je u svijetu, no na kraju nas nagrađuje skulpturama u recikliranom platnu kojima je udahnut novi život.
Vrijeme i umijeće pri stvaranju nastavljaju trud uložen u ručno tkanje tkanine, oblikujući je na moderan i funkcionalan način. Gospođa Kolaković izradom ovih proizvoda omogućuje nastavak tradicije i spašava jedan djelić hrvatske tradicije i povijesti.
Dođite!

Zelenom čistkom očišćeno divlje odlagalište u Johovcu

Na Dan planeta Zemlje, u Općini Križ održana je Zelena čistka – Let’s do it Croatia!. Riječ je o zajedničkoj jednodnevnoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada diljem Hrvatske i najvećem ekološki-volonterskom projektu u našoj državi.

Općina Križ, Poduzetnička zona d.o.o., Društvo za poljepšanje Križa i okolice i Ivakop d.o.o. zajedno su proveli Zelenu čistku 22.04.2017. godine i to čišćenjem divlje deponije u Johovcu pokraj autoceste. Riječ je o deponiji koju Općina Križ čisti već nekoliko godine, a nesavjesni građani iznova istu pune otpadom. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i sam je sudjelovao u akciji čišćenja deponije, te je tom prigodom izrazio nadu da ovoga puta novac uložen u sanaciju ove divlje deponije neće biti uzaludan te je uputio apel da svi zajedno povedemo veću brigu o okolišu za čišće i zelenije sutra. Načelnik se ujedno zahvalio svima koji su sudjelovali u akciji čišćenja, djelatnicima Poduzetničke zone Križ d.o.o., Društvu za poljepšanje Križa i okolice i tvrtci autoprijevoz i usluge Lukšić iz Ivanić-Grada te komunalnom društvu Ivakop d.o.o. koje je omogućilo da se otpad s deponije besplatno odveze na odlagalište Tarno.
Buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.

Cilj ove kampanje bio je podizanje svijesti građana Hrvatske pa tako i Općine Križ o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada te važnosti očuvanja okoliša, pri čemu svatko od nas ima svoju ulogu.