Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas da Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Službenom web stranicom www.opcina-kriz.hr upravlja voditelj obrade – OPĆINA KRIŽ sa sjedištem u Križu na adresi: Trg Svetog Križa 5, OIB: 94115544733.

OPĆINA KRIŽ prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici OPĆINE KRIŽ odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

OPĆINA KRIŽ prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.

O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

U skladu sa našom zadaćom koja je od javnog interesa, objavljujemo fotografije koje se slikaju na javnim skupovima i objavljujemo ih na službenoj Internet stranici u svrhu promocije našeg rada.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

  • službenik za zaštitu podataka: Maja Dundović Pleša
  • adresa: Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
  • telefon: +385 (0)1 2831 510
  • fax: +385 (0)1 2831 523
  • e-mail: info@opcina-kriz.hr

Uredovno vrijeme Službenika za zaštitiu posdataka za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

Zakonodavni okvir

Sve Zahtjeve vezane uz zaštitu osobnih podataka možete preuzeti u prilogu ili na poveznici:

https://www.info-cor.com/Home/ShareZop?pid=5931b92b-711d-4d38-afd2-c25efc3d538f&id=1735f8ed-057f-4d39-a3cb-203306447b6e

Skip to content