Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas da Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Pristupom na internet stranicu Općine Križ potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem službene internet stranice Općine Križ.

Službenom internet stranicom www.opcina-kriz.hr upravlja voditelj obrade – Općina Križ sa sjedištem u Križu na adresi: Trg Svetog Križa 5, OIB: 94115544733.

Općina Križ prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pruža te se obvezuje zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Općine Križ odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

Općina Križ prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaši podatci ne daju se, ne iznajmljuju se, ne prodaju se niti ustupaju trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.

O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

U skladu s zadaćom Općine Križ koja je od javnog interesa, objavljuju se fotografije koje se slikaju na javnim skupovima, manifestacijama u organizaciji Općine Križ i njenih udruga i ustanova i objavljuju se na službenoj internet stranici i društvenim mrežama u svrhu informiranja i promocije rada Općine Križ.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

  • službenik za zaštitu podataka: Maja Dundović Pleša
  • adresa: Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
  • telefon: +385 (0)1 2831 510
  • fax: +385 (0)1 2831 523
  • e-mail: info@opcina-kriz.hr

Uredovno vrijeme Službenika za zaštitiu posdataka za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

Zakonodavni okvir
https://azop.hr/zakon-o-provedbi-opce-uredbe-o-zastiti-podataka/

Sve Zahtjeve vezane uz zaštitu osobnih podataka možete preuzeti u prilogu ili na poveznici:

Skip to content