POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. svibnja 2018. počine primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka koju možete pronaći ovdje.
Voditelj obrade DJEČJI VRTIĆ KRIŽ
Adresa (ulica i broj) Školska 15
Poštanski broj 10314
Sjedište Križ
Broj telefona +385(0)1 5634 511
Broj faksa +385(0)1 2824 528
Službenik za zaštitu podataka
Ime i prezime Daria Pacadi Bolešić
Broj telefona +385(0)1 5634 511
Broj faksa +385(0)1 2824 528
E-mail vrtickriz@gmail.com

 

 

 

 

Skip to content