Dođite na predstave povodom Svetog Nikole

Amatersko kazalište „Josip Badalić“ i Društvo „Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ, za svu su djecu Općine Križ, povodom Svetog Nikole pripremili besplatne predstave koje će odigrati dana 06.12.2013. godine u Domu kulture Josip Badalić u Križu. S početkom u 10,15 sati biti će odigrane predstave za učenike nižih razreda Osnovne škole Milke Trnine i djecu Dječjeg vrtića Križ, a u 18,00 sati iste će se predstave odigrati i za građanstvo.
Scenska igra Lan (Andersenova priča) i dramska igra Djeda i repa, u interpretaciji djece Društva „Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ, te  igrokaz Sveti Nikola i vražići u interpretaciji glumaca Amaterskog kazališta Josip Badalić Križ, uvježbane su pod redateljskom palicom Marice Kukor, a kostime je izradila gospođa Ana Hodžić-Mehić.

OBAVIJEST O ZATVARANJU PLINA

Iz Ivaplina d.o.o. Ivanić-Grad obavještavaju da zbog radova na sanaciji ulične plinske mreže na raskršću Moslavačke i Drvodjelske ulice u Novoselcu, dana 29.11.2013. godine, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, neće imati plina sljedeće ulice: Moslavačka od rotora do centra Novoselca i Drvodjelska ulica.

OBAVJEST O ZATVARANJU PLINA

ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA

Općina Križ spremno dočekuje zimske uvjete na cestama. Uoči nastupanja zimskih uvjeta donesen je Operativni plan za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine u zimskim uvjetima, a isti se odnosi na razdoblje od dvije godine, s početkom od 01. studenog 2013. godine do zaključno 31. ožujka 2015. godine.
Opseg poslova određen je temeljem pretpostavki da će potrebe održavanja biti na razini prethodne dvije sezone.
Na objavljeni natječaj za obavljanje zimske službe na području Općine Križ, pristigle su ponude trgovačkog društva Kapitel d.o.o.Ivanić-Grad i Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad, a kao najpovoljnija izabrana je ponuda trgovačkog društva Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad s kojim je sklopljen Ugovor na iznos 463.189,00 kuna po jednoj zimskoj sezoni, a opseg održavanja realizirati će se prema stvarnim potrebama.
Na području Općine Križ održava se ukupno 57 km nerazvrstanih cesta te 8000 m2 pješačkih staza, i drugih prometnih površina, a prema potrebi, poslovi održavanja  dodatno uključuju i održavanje pojedinih dionica županijskih cesta koje se nalaze na pravcima prohoda.
Operativni plan predviđa opseg i dinamiku izvođenja poslova održavanja nužnih za prohodnost cesta i drugih prometnih površina u zimskim uvjetima, a provodi se u tri stupnja pripravnosti u ovisnosti o stvarnim uvjetima.
Poslovi održavanja prvog i drugog stupnja pripravnosti uključuju organizaciju ljudstva i mehanizacije, pripravljanje potrebnih količina materijala te posipavanje cesta radi sprečavanja nastanka poledice, a poslovi održavanja trećeg stupnja pripravnosti provode se u tijeku snježnih padalina, a uključuju uklanjanje snijega sa prometnih površina snježnim plugom.
Prometne površine podijeljene su u tri razine prednosti koje su određene prema njihovoj prometnoj važnosti te prema  njihovim posebnim značajkama. Prioritetno se osigurava prohodnost cestama prve razine prednosti u koju su uvrštene prometnice na glavnim prometnim pravcima te prometnice u usponima, a nakon toga se osigurava prohodnost ostalih prometnica.
Izvoditelj poslova zimske službe odgovoran je za stanje prohodnosti cesta u razdoblju zimskih uvjeta, a sukladno s Operativnim planom, rukovođenje zimskom službom provodi se uz obveznu koordinaciju s ovlaštenim predstavnikom Općine Križ.

Operativan plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, zimska služba

Započela događanja u sklopu Adventa u Križu

U Galeriji Križ jučer je održana izložba akademske slikarice Edit Glavurtić pod nazivom Anđeli, kojom su ujedno započela planirana događanja u sklopu Adventa u Križu. Na toj prigodnoj i romantičnoj izložbi, po prvi put u Križu je nastupio vokalno instrumentali sastav Ive iz Ivanić-Grada. Izložba je bila prodajna, a minijature Edit Glavurtić možete pogledati i kupiti u Knjižnici i čitaonici Križ.
U sklopu Adventa u Križu, već ove nedjelje 01.12.2013. godine uoči svete mise u 9,00 sati, na adventskom vijencu u centru Križa, palimo prvu svijeću. Idućeg tjedna 06.12.2013. godine, Amatersko kazalište Josip Badalić iz Križa u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ, priprema prigodne predstave povodom Svetog Nikole. Predstave će se održati u Domu kulture Josip Badalić u Križu i to u 10,15 sati za učenike i 18,00 sati za građanstvo.

[nggallery id=305]

Akcija odvoza glomaznog otpada

Akcija sakupljanja i odvoza glomaznog otpada na području Općine Križ provoditi će se od dana 02.12.2013. godine do dana 13.12.2013. godine. Iz komunalnog poduzeća Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad, obavještavaju kako će građani pravodobno biti obaviješteni o spomenutoj akciji putem letaka, plakata, obavijesti na Obiteljskom radiju Ivanić i na web stranici komunalnog poduzeća Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad.
Raspored sakupljanja i odvoza glomaznog otpada je sljedeći:
02.12.2013. godine: Okešinec i Vezišće
03.12.2013. godine: Obedišće
04.12.2013. godine: Novoselec
06.12.2013. godine: Rečica i Razljev
09.12.2013. godine: Konšćani, Donji i Gornji Prnjarovec, Šušnjari
10.12.2013. godine: Bunjani
11.12.2013. godine: Križ
13.12.2013. godine: Širinec, Johovec, Velika i Mala Hrastilnica

Godišnje savjetovanje koordinatora akcije”Gradovi i općine – prijatelji djece”

U organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u ponedjeljak 25.11.2013. godine, u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada održano je Savjetovanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Na Savjetovanju su se okupiti brojni predstavnici iz gradova i općina koji sudjeluju u Akciji te državnih, gradskih i općinskih tijela, ureda i ustanova te djece iz Dječjih vijeća koji provode i podupiru ovaj program u Hrvatskoj.
Ovu su Akciju 1999. godine pokrenule i vode je dvije udruge: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju dok na lokalnoj razini, u gradovima i općinama, Akciju vode koordinacijski odbori. Pokrovitelj Akcije je Ured UNICEF-a za Hrvatsku.
U zadnjih četrnaest godina program Gradovi i općine – prijatelji djece svojim aktivnostima doprinosi pozitivnim promjenama u korist djece, a lokalne uprave i samouprave, ustanove, institucije, udruge i pojedinci provedbom Akcije otvaraju nove prostore za međusobnu suradnju. U Akciju se dobrovoljno uključuju gradovi i općine, a trenutno u Akciji sudjeluje 96 gradova i općina.
I Općini Križ, zahvaljujući suradnji s Društvom“Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ te sustavnoj brizi i radu na unaprjeđenju kvalitete života djece u Općini Križ, još 2010. godine dodijeljen je naziv Općina – prijatelj djece. Kao i svake godine i ovoga su puta predstavnici Općine Križ i DND-a Vladimir Nazor Križ sudjelovali na Godišnjem savjetovanju koordinatora akcije”Gradovi i općine – prijatelji djece” .
Na Savjetovanju su dopredsjednica Saveza DND-a Hrvatske, Sonja Borovčak i Karlo Škorić iz Dječjeg foruma Opatija predstavili Nacrt prijedloga Nacionalne strategije za zaštitu i promicanje prava djece u RH od 2013. do 2020. godine. Prof. dr. sc. Josip Grgurić, član Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije, upoznao je sudionike s ključnom ulogom lokalne zajednice u ostvarivanju prava djeteta dok je gospođa Tamara Tomažić Varga predstavila novi projekt Ureda UNICEF-a za Hrvatsku „Djeca su naš najvažniji posao“ koji se provodi u suradnji s privatnim sektorom. I sudionici Akcije su govoriti o iskustvima iz svojih gradova i općina navodeći primjere kako je Akcija obogatila i oplemenila život djece u njihovim sredinama.
U svečanom dijelu Savjetovanja podijeljene su Povelje i Pohvale gradovima i općinama za najuspješnije Naj-akcije u 2013. godini. Ove godine prijavljeno je 44 naj-akcija iz 38 gradova i općina, a Povelje za uzorno provedene i originalne akcije za djecu dobilo je 16 gradova/općina.

[nggallery id=304]

Obilježeno 20 godina VZO Križ

Vatrogasna zajednica Općine Križ dana 23.11.2013. godine u Razljevu je obilježila 20 godina rada. Naime dana 26.11.1993. godine upravo u Društvenom domu u Razljevu, osnovana je Vatrogasna zajednica Općine Križ koja od tada pa sve do danas objedinjava rad 16. dobrovoljnih vatrogasnih društava. U tom periodu, kroz svoju osnovnu djelatnost, bavi se preventivnim djelovanjem i zaštitom od požara ljudi i materijalnih dobara.
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći te obavljanje i drugih poslova. Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Križ Branko Arbanas, tijekom svog je govora izrazio želju da tih aktivnosti bude čim manje, a onih drugih društvenih aktivnosti natjecateljskih, kulturnih i rad s mladeži, koje su prepoznatljive, posebice za dobrovoljno vatrogastvo, da bude čim više. Bez obzira na te želje vatrogasna organizacija od lokalne do državne razine, istaknuo je Branko Arbanas, mora činiti sve što je potrebno da bi zaštita ljudi i imovine bila čim djelotvornija. Dobrovoljno vatrogastvo na području Općine Križ je tako i organizirano, da obavlja sve potrebne zadaće u vatrogastvu.
Počeci dobrovoljnog vatrogastva na području Općine Križ sežu u daleku 1894. godinu, kada je osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo Križ. Vatrogasna zajednica Općine Križ osnovana je 26.11.1993. godine na osnivačkoj skupštini u Razljevu i u takvom organizacijskom obliku vatrogastvo na području Općine Križ djeluje i danas. Do 1993. godine dobrovoljno vatrogastvo je djelovalo zajedno na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Kloštar Ivanić u organizaciji Vatrogasnog saveza Općine Ivanić-Grad.
Temeljna djelatnost u vatrogastvu je zaštita od požara, ali prva zadaća je poduzimanje preventivnih mjera i akcija da do požara ne dođe što smo provodili kontinuirano. Tijekom godina, posebna se pažnja posvećuje osposobljavanju vatrogasaca. Još 1996. godine registriran je Aktiv predavača koji uspješno obučava mlade vatrogasce.  Nabavljajući novu opremu te uz dobru suradnju s Vatrogasnom postrojbom grada Ivanić Grada, vatrogasci Općine Križ,  uspješno štite područje Općine, koje se prostire na 118 km2, gdje u 16 sela živi oko 7.000 stanovnika u 2.500 domaćinstava. Također su često spašavali materijalna dobra, intervenirati nakon elementarnih nepogoda, spašavati ljudske živote kao i pritekli u pomoć susjedima kada im je bilo potrebno.
U proteklih 20. godina u rad DVD-a uključeno je mnogo mladih članova i to je zalog daljnjeg razvoja dobrovoljnog vatrogastva na našem području. Sve počinje s djecom pa tako već dugi niz godina vatrogasnim vještinama obučavaju djecu u Osnovnoj školi Milka Trnina u Križu i područnoj školi u Novoselcu.
Vatrogasna zajednica Općine Križ ima zapažene rezultate i u natjecateljskim odjeljenjima u koja je  uključeno puno mladih vatrogasaca. Redovno svake godine organiziraju Općinsko vatrogasno natjecanje u svim kategorijama i to: djeca muški i žene, odrasli muški i žene u „A“ i „B“ natjecateljskim kategorijama, ali i sudjeluju na Županijskim natjecanjima, na državnim natjecanjima, te na mnogim KUP natjecanjima diljem Hrvatske. Bitno je istaknuti da je DVD Johovec u kategoriji žene „B“ i kategoriji muški „A“ postigao najznačajniji rezultat te da su se plasirali u dodatno razigravanje za natjecanje na Vatrogasnoj olimpijadi ove godine u Francuskoj. Nažalost nisu se uspjeli plasirati, ali rezultat je vrijedan posebne pažnje.
Svečanost proslave 20 godina osnutka Vatrogasne zajednice Općine Križ svojim je nastupom nadopunila Limena glazba DVD-a Križ koja je već 85 godina nezaobilazni dio dobrovoljnog vatrogastva.
Prigodnim priznanjima koje su dodijelili Stjepan Ptiček, zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice i predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije te Branko Arbanas, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Križ, zahvaljeno je svim dobrovoljnim DVD-ima Općine Križ, svim pojedincima, poslovnim suradnicima te svima onima koji su doprinijeli unapređenju rada Vatrogasne zajednice Općine Križ.
Posebno priznanje dodijeljeno je Općini Križ, a primio ga je Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić koji je okupljenim dobrovoljnim Vatrogascima zahvalio na njihovom trudu i zalaganju u spašavanju ljudskih života i imovine te poručio da na pomoć i suradnju s Općinom Križ mogu uvijek računati.

[nggallery id=302]

Program Adventa u Križu

I ove godine tijekom prosinca očekuju nas brojna događanja kojima ćemo obilježiti adventsko, predblagdansko vrijeme. Budući Božić nisu svjetla na boru, pokloni i domjenci, već zajedništvo, prijateljstvo, nesebičnost i toplina koja nam obavija srca, tijekom prosinca planiramo događanja kojima nastojimo uljepšati nadolazeće blagdane. Osim raznih manifestacija u kojima sudjeluju udruge s područja Općine Križ u adventski program uključili su se i ugostitelji koji će tijekom tog perioda u svojim ugostiteljskim objektima nuditi posebnu adventsku ponudu kuhano vino uz Milkin Medenjak.

Očekujemo vas sve na Adventu u Križu!

•    26.11.2013. godine (utorak) 18,00 sati, Galerija Križ
izložba “Anđeli” slikarice Edit Glavurtić
•    01.12.2013. godine (nedjelja) uoči svete mise u 9,00 sati u centru Križa
Paljenje prve svijeće na adventskom vijencu
•    06.12.2013. godine (petak) u 10,15 sati (za učenike) i 18,00 sati (za građanstvo), Dom kulture Josip Badalić
Prigodne predstave povodom Svetog Nikole, Amatersko kazalište i suradnji s Društvom „Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ
•    13.12.2013. godine  (petak) 18,00 sati, Dom kulture Josip Badalić
Djeca za djecu, humanitarni koncert u organizaciji Osnovne škole Milke Trnine Križ
Nastupaju: učenici Osnovne škole Milke Trnine Križ, KUD “Graničar” Križ, klapa “Škrlet” iz Kutine i klapa “Zrinski” iz Vrbovca
•    15.12.2013. godine (nedjelja) od 15,00 -17,00 sati, Turistička kučica u Križu
Betlehemsko svjetlo mira, Odred izviđača Siniša Pavković Križ
•    18.12.2013. godine (srijeda), 19,00 sati, Dom kulture Josip Badalić
150 godina Milke Trnine, Svečani Božićni koncert i dodjela Plakete Milke Trnine,
pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Iv e Josipovića
•    20.,21. i 22.12.2013. godine (petak i subota od 17,00 do 22,00 sata, nedjelja od 10,00 do 22,00 sata), Zagrebačka 7 u Križu
Adventski sajam, u organizaciji Općine Križ i Udruge Centar za razvoj poduzetništva Širinec
(humanitarna tombola Udruge Bijeli jelen, kuhano vino, nastup KUD-a Graničar, Limene glazbe DVD-a Križ i zbora Udruge umirovljenika Općine Križ)
•    22.12.2013. godine (nedjelja) od 11,00 do15,00 sati, Sportska dvorana Osnovne škole Milke Trnine
Međužupanijska rukometna liga u mini rukometu za dječake (2003./2004. godište)
•    26.12.2013.godine (četvrtak) u 19,00 sati Dom kulture Josip Badalić
Božićni koncert Limene glazbe DVD-a Križ
•    28.12.2013. godine (subota), 19,00 sati, Sportska dvorana Osnovne škole Milke Trnine
Božićni koncert KUD-a Graničar

Inovativna udruga vinara e-vinarstvo na 38. sajmu INOVA nagrađena s pet nagrada

Jedan od članova LAGA-a Moslavina, Inovativna Internet Udruga Vinara „e-vinarstvo“ iz Novoselca, sudjelovala je na 38. sajmu INOVA 2013. u Zagrebu. E-vinarstvo bilo je ujedno i predstavnik Zagrebačke županije i Općine Križ.

Jovica Nikšić, inovator i predsjednik udruge predstavio je na sajmu inovacija ukupno 7 novih radova-inovacija od koji je čak 5 osvojilo slijedeće nagrade:

Brončana medalja, „EKO-ATOMIZER“
Brončana medalja, „EL-door“
Brončana medalja, „DWC“
Srebrna medalja, „Wine Mixer“
Zlatna medalja, „Vakum-tok“

Nagrađeni inovator Jovica Nikšić izjavio je kako je izuzetno zadovoljan sa ocjenama i nagradama s obzirom da su prezentirani planovi za razvoj, nacrti i samo tehničke karakteristike i sl, bez izrađenog prototipa niti makete, što je inače vrlo teško obraniti kao rad bez „opipljivog“ proizvoda u bilo kojem obliku. Iz tog razloga vjeruje da bi rezultat bio puno veći da su postojale u udruzi mogućnosti ulaganja u proizvodnju istih uređaja i alata, no nastavak „borbe“ za istim slijedi u pronalaženju donatora i sponzora za razvoj inovacija do razine gotovog proizvoda i daljnji nastup na izložbama inovacija u Hrvatskoj i EU.

Skip to content