Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Strategije razvoja turizma na području Općine Križ

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09).
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.
Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).
Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
• Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html
• Smjernice za primjenu Kodeksa
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/Smjernice_PDF.pdf
Općina Križ daje na uvid javnosti nacrt prijedloga Strategije razvoja turizma na području Općine Križ, te svi zainteresirani građani, udruge, ustanove mogu na e-mail adresu info@opcina-kriz. hr  poslati svoj doprinos nacrtu prijedloga od 2511.2014 do 10.12.2014. godine. Napominjemo da je Strategija razvoja turizma na području Općine Križ bila tema dvaju sastanaka otvorenih za javnost 1.8.2014. i 6.11.2014. na kojima su bili članovi vijeća mjesnih odbora Općine Križ i članovi Općinskog vijeća Općine Križ.
• Otvorena savjetovanja
Strategije razvoja turizma na području Općine Križ
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09). Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo). Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
• Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
• Smjernice za primjenu Kodeksa
Općina Križ daje na uvid javnosti nacrt prijedloga Strategije razvoja turizma na području Općine Križ, te svi zainteresirani građani, udruge, ustanove mogu na e-mail adresu info@opcina-kriz. hr  poslati svoj doprinos nacrtu prijedloga od 25.11.2014 do 10.12.2014. godine. Napominjemo da je Strategija razvoja turizma na području Općine Križ bila tema dvaju sastanaka otvorenih za javnost 1.8.2014. i 6.11.2014. na kojima su bili članovi vijeća mjesnih odbora Općine Križ i članovi Općinskog vijeća Općine Križ.
• Zatvorena savjetovanja
• Nema otvorenih savjetovanja

Javni poziva za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općine Križ

Danas je objavljen javnog poziva za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općine Križ s pripadajućim prilozima. Molimo Vas da danas objavite tekst javnog poziva s prilozima na oglasnim pločama i mrežnim stranicama. Javni poziv objavljen je i na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.
Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.
Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.
Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).
Danas je objavljen Javni poziva za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općine Križ s pripadajućim prilozima.  Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište sa svim pripadajućim prilozima – javni-poziv-za-zakup 24.-studenoga-2014. Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe. Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

Stručni skup: „IZAZOVI ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI“

UDRUGA POSLOVNIH ŽENA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
„ZAGREBAČKI PRSTEN“
POZIVA VAS
na stručni skup pod nazivom
„IZAZOVI ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI“
koji će se održati 26. studenog (srijeda) s početkom u 11:00 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad (Moslavačka 11).
Cilj stručnog skupa je upoznati sudionike sa mogućnostima zadružnog povezivanja radi postizanja jače konkurentnosti, kvalitetnije proizvodnje i samozapošljavanja žena.
Program skupa:
„Izazovi zadružnog poduzetništva“
Vedrana Stecca, dipl. iur.
Predsjednica Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo
Ilda Stanojević, dipl. ing. agr.
pomoćnica predsjednice Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo
„Uloga županije u razvoju zadružnog poduzetništva“
mr. sc. Gordana Županac, dipl. ing.
pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije
„Zadružno poduzetništvo i mogućnost korištenja europskih fondova“
Predstavnik ministarstva poljoprivrede
Ana Bratko, dipl. ing. agr.
predsjednica Udruge
Primjer dobre prakse – „Zadruga zagrebački voćar“, Velika Gorica
Hrvoje Bunjevac, dipl, ing. agr.
Upravitelj Zadruge
Rasprava, pitanja, prijedlozi
Stručni skup organiziran je uz pomoć Zagrebačke županije, a namijenjen je svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima, udrugama, općinama i gradovima.
Pozivamo Vas da iskažete interes za predstavljanje vaše proizvodnje u dogovoru s organizatorima.
S poštovanjem,
Ana Bratko
predsjednica Udruge poslovnih žena Zagrebački prsten
Kontakt: Palma Klun Posavec
098/479-985
UDRUGA POSLOVNIH ŽENA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE „ZAGREBAČKI PRSTEN“ POZIVA VAS na stručni skup pod nazivom „IZAZOVI ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI“ koji će se održati 26. studenog (srijeda) s početkom u 11:00 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad (Moslavačka 11). Cilj stručnog skupa je upoznati sudionike sa mogućnostima zadružnog povezivanja radi postizanja jače konkurentnosti, kvalitetnije proizvodnje i samozapošljavanja žena. Program skupa: „Izazovi zadružnog poduzetništva“ Vedrana Stecca, dipl. iur. Predsjednica Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo, Ilda Stanojević, dipl. ing. agr. pomoćnica predsjednice Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo „Uloga županije u razvoju zadružnog poduzetništva“ mr. sc. Gordana Županac, dipl. ing. pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, „Zadružno poduzetništvo i mogućnost korištenja europskih fondova“ Predstavnik ministarstva poljoprivrede Ana Bratko, dipl. ing. agr. predsjednica Udruge, Primjer dobre prakse – „Zadruga zagrebački voćar“, Velika Gorica Hrvoje Bunjevac, dipl, ing. agr. Upravitelj Zadruge,  Rasprava, pitanja, prijedlozi.  Stručni skup organiziran je uz pomoć Zagrebačke županije, a namijenjen je svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima, udrugama, općinama i gradovima. Pozivamo Vas da iskažete interes za predstavljanje vaše proizvodnje u dogovoru s organizatorima.
S poštovanjem,
Ana Bratko
predsjednica Udruge poslovnih žena Zagrebački prsten
Kontakt: Palma Klun Posavec
098/479-985

VRTIĆANCI U KNJIŽNICI

Knjiga je čovjeku prijatelj u samoći, karta za put u svemir, u središte Zemlje, oko svijeta, u morske dubine … Kad je zavoliš i otvoriš, postaje tvoja stvarnost … Zato su Vjeverići, danas povodom 130-e godišnjice postojanja Knjižnice i čitaonice Križ otvorili njena vrata. Hvala knjižničarki Marini Bulavi što nas je tako lijepo dočekala, pričala nam o knjižnici, čitala nam pjesme, posudila nam knjige, poklonila nam knjižne označivače. Puni dojmova, brižljivo noseći posuđene knjige vratili smo se u vrtić. Jedva čekamo ponovni dolazak i knjižnicu.[nggallery id=344]

Općina Križ prema rezultatima istraživanja GONG-a i Udruge Gradova 54. je po transparentnosti u RH

gongTreći put, GONG i Udruga Gradova proveli su istraživanje o transparentnosti i odgovornosti tijela lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj – LOTUS. Ciljevi istraživanja bili su utvrditi aktualnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, usporediti nalaze u odnosu na prethodna istraživanja i detektirati trendove te potaknuti višu razinu transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Rezultati su temeljeni na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija. Jedinice su mogle ostvariti maksimalno 10 bodova, a raspon ostvarenih bodova kreće se između 0,44 i 9,61, dok je prosječno ostvaren rezultat 4,45 boda. Općine su u prosjeku ostvarile svega 3,64 boda te se tako kao skupina još uvijek nalaze u kategoriji netransparentnih jedinica. Sa svojim prosječnim rezultatima, gradovi (5,91 bod) i županije (6,11 bodova) svrstali su se u kategoriju „transparentnih“, no očito je da postoji značajan prostor za unapređenje njihovih praksi. Prema ukupnim nalazima među jedinicama lokalne i regionalne samouprave ima: 5 % „izrazito transparentnih“, 21 % „transparentnih“, 46 % „netransparentnih“ i 28 % „izrazito netransparentnih“. Prema provedenom istraživanju, Općina Križ ocijenjena je transparentnom, s ukupnom ocjenom 6,15 te se nalazi na 54. mjestu u odnosu na 365 ispitanih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Rezultate istraživanja možete vidjeti na: http://lotus.gong.hr/data/LOTUS-2014-Rang-lista.pdf

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VODOOPSKRBE I ODVODNJE IVANIĆ-GRAD

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
-prekid distribucije vode-
Ispričavamo se potrošačima zbog cjelodnevnog prekida isporuke vode na određenim djelovima distributivne mreže Vodoopskrbe i  odvodnje Ivanić-Grad .
Unutar 24 sata dogodila su se dva velika puknuća na tlačnim cjevovodima koji su u vlasništvu INA d.d. i putem kojih se doprema voda do našeg distributivnog sustava. Nakon otklanjanja prvog puknuća između vodocrpilišta Prerovec i vodne stanice Dubrovčak koje je sanirano u 17 sati 17.11.2014.,a tijekom kojeg su potrošači imali vodu jer je u vodospremi Sobočani bio određeni nivo vode s kojim smo pokrivali distributivne potrebe. Nakon  puštanja sustava u pogon, događa se drugo puknuće na lokaciji između vodne stanice Dubrovčak i prepumpne stanice Etan što je izazvalo prekid u distribuciji jer više nije bilo dovoljnih zaliha u vodospremi Sobočani.
Pošto je cjevovod u vlasništvu Ina d.d. koja i izvodi građevinske radove odlučeno je da se popravak zbog otežanih uvjeta pristupa mehanizacije i ljudstva na terenu nastavlja u ranim jutarnjim satima tj. oko 6 h ujutro 18.11.2014.  Radovi na sanaciji su završili oko 15 sati te je nakon toga pušten cjevovod u pogon, odnosno počela se puniti vodosprema Sobočani, a nakon čega je puštena i voda prema potrošačima.
Pošto je potrebno određeno vrijeme da se distributivni sustav napuni vodom, tj određenim tlakom potrebnim za normalno funkcioniranje, neki potrošači su dobili vodu tek u kasnim večernjim satima.
Još jednom se ispričavamo te vam se zahvaljujemo na razumijevanju.
VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD
Direktor:
Vjekoslav Broz dipl.oec.
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
-prekid distribucije vode-
Ispričavamo se potrošačima zbog cjelodnevnog prekida isporuke vode na određenim dijelovima distributivne mreže Vodoopskrbe i  odvodnje Ivanić-Grad .
Unutar 24 sata dogodila su se dva velika puknuća na tlačnim cjevovodima koji su u vlasništvu INA d.d. i putem kojih se doprema voda do našeg distributivnog sustava. Nakon otklanjanja prvog puknuća između vodocrpilišta Prerovec i vodne stanice Dubrovčak koje je sanirano u 17 sati 17.11.2014.,a tijekom kojeg su potrošači imali vodu jer je u vodospremi Sobočani bio određeni nivo vode s kojim smo pokrivali distributivne potrebe. Nakon  puštanja sustava u pogon, događa se drugo puknuće na lokaciji između vodne stanice Dubrovčak i prepumpne stanice Etan što je izazvalo prekid u distribuciji jer više nije bilo dovoljnih zaliha u vodospremi Sobočani. Pošto je cjevovod u vlasništvu Ina d.d. koja i izvodi građevinske radove odlučeno je da se popravak zbog otežanih uvjeta pristupa mehanizacije i ljudstva na terenu nastavlja u ranim jutarnjim satima tj. oko 6 h ujutro 18.11.2014.  Radovi na sanaciji su završili oko 15 sati te je nakon toga pušten cjevovod u pogon, odnosno počela se puniti vodosprema Sobočani, a nakon čega je puštena i voda prema potrošačima. Pošto je potrebno određeno vrijeme da se distributivni sustav napuni vodom, tj određenim tlakom potrebnim za normalno funkcioniranje, neki potrošači su dobili vodu tek u kasnim večernjim satima.
Još jednom se ispričavamo te vam se zahvaljujemo na razumijevanju.
VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD
Direktor:
Vjekoslav Broz dipl.oec.

Zahvalnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje Dječjem vrtiću Križ

Dječji vrtić Križ, pedagoške godine 2012./13., uključio se u projekt Samovrednovanje ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u provedbi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Projekt se sastoji od nekoliko faza u koje su uključeni predstavnici upravnog vijeća dječjeg vrtića, odgajatelji, stručni suradnici, pomoćno osoblje, roditelji i lokalna zajednica, sa ciljem sustavnog praćenja i unapređivanja kvalitete rada dječjih vrtića.
Iako je malena ustanova, iako nema ni pedagoga, ni psihologa,– nema stručnog tima, odlučili su sudjelovati. Osnovali su tim za kvalitetu, uspjeli provesti sve upitnike (sa zaposlenima,roditeljima, članovima upravnog vijeća dječjeg vrtića).
Osobito su se posvetili praćenju realizacije razvojnog plana ustanove, a izvješću samovrednovanja su se posebno posvetile odgajateljice Lidija Berić i Ivana Špoljarić, te ravnateljica Ksenija Gudan.
Ono što se u ustanovi vrednuje su pojedine situacije, aktivnosti, način na koji djeca uče, rezultati, odgojno-obrazovna uloga odgajatelja timski pristup, zajedničko promišljanje i analiziranje odgojno-obrazovne prakse u cjelini.
Centar uvažava autonomiju i anonimnost svakog sudionika i time svima uključenima pruža podršku u procesu samovrednovanja.
Dječji vrtić Križ jednan je od 60 dječjih vrtića iz Hrvatske, a po rezultatima vrednovanja pri samom vrhu, te je tako 24.10.2014. dobio zahvalnicu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje.
Početkom ove pedagoške godine, procesu vrednovanja se priključilo još 100 vrtića iz cijele Hrvatske, a Dječji vrtić Križ, kao i prijašnjih 60, nastavlja dalje.
Dječji vrtić Križ, pedagoške godine 2012./13., uključio se u projekt Samovrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u provedbi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Projekt se sastoji od nekoliko faza u koje su uključeni predstavnici upravnog vijeća dječjeg vrtića, odgajatelji, stručni suradnici, pomoćno osoblje, roditelji i lokalna zajednica, sa ciljem sustavnog praćenja i unapređivanja kvalitete rada dječjih vrtića. Iako je malena ustanova, iako nema ni pedagoga, ni psihologa,– nema stručnog tima, zahvalnica - samovrednovanje0001odlučili su sudjelovati. Osnovali su tim za kvalitetu, uspjeli provesti sve upitnike (sa zaposlenima, roditeljima, članovima upravnog vijeća dječjeg vrtića). Osobito su se posvetili praćenju realizacije razvojnog plana ustanove, a izvješću samovrednovanja su se posebno posvetile odgajateljice Lidija Berić i Ivana Špoljarić, te ravnateljica Ksenija Gudan. Ono što se u ustanovi vrednuje su pojedine situacije, aktivnosti, način na koji djeca uče, rezultati, odgojno-obrazovna uloga odgajatelja timski pristup, zajedničko promišljanje i analiziranje odgojno-obrazovne prakse u cjelini. Centar uvažava autonomiju i anonimnost svakog sudionika i time svima uključenima pruža podršku u procesu samovrednovanja. Dječji vrtić Križ jedan je od 60 dječjih vrtića iz Hrvatske, a po rezultatima vrednovanja pri samom vrhu, te je tako 24.10.2014. dobio zahvalnicu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje. Početkom ove pedagoške godine, procesu vrednovanja se priključilo još 100 vrtića iz cijele Hrvatske, a Dječji vrtić Križ, kao i prijašnjih 60, nastavlja dalje.

“I U MOM GRADU VUKOVAR SVIJETLI”

vukovarPozivamo sve građane Općine Križ da u 18.00 sati, danas, 18.11.2014. zapalimo svijeće u spomen VUKOVARU! U 18:00 sati paljenjem svijeća u svim gradovima i mjestima u Republici Hrvatskoj odajemo svi zajedno zahvalu žrtvi gradu heroju. Zapalimo svijeće u svojim domovima i  ispred Galerije Križ.

Općinski načelnik Općine: Križ Marko Magdić

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ: Đuro Paher

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Prema informacijama koje smo dobili od trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za vodne usluge – zbog puknuća magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda danas do 13 sati mogući su problemi s opskrbom vode na području Općine Križ. Molimo građane za razumijevanje.

Skip to content