Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe, projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2023. godini je 20.000,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 3.500,00  EUR-a. Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 15.

Svaka udruga može prijaviti najviše tri programa, projekta u okviru ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 10. veljače 2023. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content