Općina Križ poziva udruge,ustanove u kulturi, udruženja i druge organizacije kulture te ostale korisnike, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe, projekte, a sukladno Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2024. godini (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 57/23).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2024. godini je 40.000,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 4.000,00  EUR-a. Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 20.

Svaka udruga može prijaviti najviše tri programa, projekta u okviru ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 10. veljače 2024. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

OBRAZC IZVJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU:

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content