• Završeni projekti
 • IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

  Završena je izgradnja novog dječjeg vrtića u Križu koji je s 1. rujnom započeo s radom na lokaciji Ulica Josipa Čopora 15 u Križu. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je oko 13.000.000,00 kn, a za ovaj je kapitalni projekt Općina Križ osigurala gotovo 6.000.000,00 kn sredstava iz EU FONDOVA te 1.500.000,00 kn od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izgradnjom novog vrtića sva bi se djeca jasličke i predškolske dobi, smjestila u jedan objekt predškolskog odgoja na području Općine. U tom objektu, izgrađenom sukladno svim pravilima struke i pedagoškim standardima omogućen je znatno kvalitetniji rad s djecom.


  IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI JOSIPA BADALIĆA

  Uređena je i pješačka staza u Ulici Josipa Badalića prema novom objektu Dječjeg vrtića, odnosno do skretanja u Ulicu Josipa Čopora. Riječ je o nogostupu u dužini oko 300 m, a vrijednost radova je oko 278.000,00 kn

  ULAGANJA U DRUŠTVENE DOMOVE

  Provedena je sanacija krovišta društvenog i vatrogasnog doma Velika Hrastilnica. Investicija vrijedna oko 150.000,00 kn.

  Zamijenjena je vanjska stolarija na preostalom dijelu prizemlja Društvenog doma u Okešincu. Investicija vrijedna oko 28.000,00 kuna, a istom su poboljšana energetska svojstva te zgrade, a rezultat kojih je i znatna ušteda energije.

  Nakon nove stolarije i sanitarnih čvorova, u suradnji s predstavnicima naselja Konšćani, uređena je soba za sastanke u Društvenom domu u Konšćanima, sanitarni čvorovi, a u proteklom je periodu uređena i sala (podovi sale i pozornice uređeni su postavom keramike te su postavljene nove zidne obloge i rasvjeta, a ispred društvenog doma ugrađena je i nadstrešnica. Sveukupno je u protekle četiri godine uloženo oko 150.000,00 kn.

  Uređen je, odnosno popločen dio platoa ispred Društvenog doma u Križu. 20.000,00 kn

  Ugrađena su industrijska garažna vrata na spremište DVD-a Križ Iznos investicije oko 70.000,00 kn

  Na sportskom parku u Obedišću, na objektu koji se nalazi uz nogometno igralište ugrađena su nova vrata glavnog ulaza. Vrijednost radova oko 8.000,00 kn

  Uređen je keramikom pod sale te pred ulaz i ulazni trijem Doma kulture Milka Trnina Vezišće. Vrijednost radova oko 65.000,00 kn.

  Završeni su radovi na izgradnji, odnosno dogradnji spremišta za vatrogasna vozila i opremu uz društveni i vatrogasni dom u Novoselcu (spremište DVD-a Novoselec). Ukupna vrijednost radova 000,00 kn.

  Obnovljena je kuhinja i sanitarni čvorovi u društvenom i vatrogasnom domu u Novoselcu. Vrijednost investicije 140.000,00 kn.

  U sklopu prostorija budućeg Multimedijalnog centra Općine Križ, nalaze se dva sanitarna čvora koje je Općina Križ 2020. godine uredila – Vrijednost radova iznosi 165.000,00 kn, a dio sa 80.000,00 kn sufinanciralo je Ministarstvo branitelja budući da su sanitarni čvorovi prilagođeni invalidima i da je riječ o podrumskom prostoru te je napravljen i prilagođen ulaz.

  Završena je i obnova dijela stolarije na društvenom domu u Razljevu, gdje je uređen i prilaz tom objektu. Uređena je i fasada s toplinskom izolacijom na pročelju društvenog doma u Razljevu. Vrijednost radova oko 100.000,00 kn.


  Uređena je kuhinja, sanitarni čvor i središnji hodnik u Društvenom domu u Okešincu. Vrijednost radova oko 80.000,00 kn.

  U Društvenom domu u Johovcu u suradnji s mjesnim odborom promijenjena je stolarija, uređen je strop, obojani su zidovi i postavljena nova rasvjeta. Vrijednost radova 60.000,00 kn

  Izgrađena su četiri nova dječja igrališta i to u naselju Gornji Prnjarovec, naselju Novoselec, Križ i Rečica Kriška ukupne vrijednosti oko 330.000,00 kn od čega je oko 100.000,00 kn ostvareno sufinanciranje od Ine.

  UREĐENJE CESTA

  Nakon dugotrajnih pregovora i lobiranja dogovoreno je sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, završetak asfaltiranja cjelokupne preostale dionice županijske ceste kroz naselje Bunjani.

  Uz sufinanciranje Zagrrebačke županije uređena je i županijska cesta kroz naselje Gornji Prnjarovec, vrijednost projekta  672.500,00 kn.

  Upravo u cilju što bržeg rješavanja pitanja dotrajalih prometnica, a koje su većinom županijske, pregovarao sam s predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, a rezultat pregovora je Sporazum o sufinanciranju radova asfaltiranja lokalne ceste Deanovec – Širinec – Križ. Sporazumom je nakon nekoliko desetljeća asfaltiralo gotovo 2 km ceste, a vrijednost spomenutih radova je preko 600.000,00 kn, od čega je Općina Križ izdvojila 45%, odnosno oko 275.000,00 kn.

  Asfaltirano je i gotovo kilometar ceste u naselju Širinec od spoja sa Županijskom cestom do križanja s Poduzetničkom cestom. Vrijednost radova je nešto više od 300.000,00 kn.

  Uređena je Staklena ulica u Bunjanima koja je asfaltirana u tri faze. Ukupna dužina spomenute ulice je 3,2 km a ukupna vrijednost investicije je oko 1.500,000,00 kn.

  Sufinancirali smo i asfaltiranje županijske ceste u dužini 1,7 km kroz naselje Konšćani. Vrijednost radova 620.000,00 kn

  Asfaltirana je i ulica Hrvatske mladeži u Novoselcu. Vrijednost projekta oko 370.000,00 kn, a u spomenutoj ulici prošireno je i parkiralište oko objekta dječjeg vrtića. Vezano uz pritužbe građana kao rezultat razgovora Općine Križ i predstavnika DIN-a, od strane Drvne industrije Novoselec obavljeni su radovi proširenja tvz. Langove kapije u cilju da se cjelokupan teški promet iz ulice Hrvatske mladeži i Kolodvorske ulice preseli na novi ulaz.

  Uređenja je 750 m duga dionica Selske ulice u Novoselcu i to od skretanja za Konšćane do Školske ulice za što je izdvojeno oko 190.000,00 kn.

  Izvršeni su radovi obnove pješačkih staza opločnicima u dijelu Zagrebačke ulice i Trgu Svetog Križa te su izmijenjene instalacije i postavljena nova javna rasvjeta. Vrijednost radova 580.700,00 kn.

  Uređena je pristupna rampa za invalide u zgradu Trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. na adresi Zagrebačka 7 u Križu. Vrijednost radova oko 100.000,00 kn.

  Asfaltirano je parkiralište ispred zgrade Općine Križ u sklopu redovitog održavanja prometne infrastrukture, a u sklopu istog asfaltirano je i parkiralište na adresi Zagrebačka 7 u Križu. Uređeno je i parkiralište ispred Dječjeg vrtića Križ, objekta Novoselec kao i parkiralište kod željezničke stanice u Širincu te parkiralište u Ulici Ljudevita Gaja. Za spomenute investicije utrošeno je oko 200.000,00 kn.

  Obnovljene su i sljedeće ulice:

  • Školska ulica u Novoselcu u dužini od 400 m – 230.000,00 kn
  • Radnička ulica i Drvodjelska ulica u Novoselcu 000,00 kn
  • Prigorska i Matkovićeva ulica u Križu te cesta kroz naselje Konšćani i to u dužini od 700 m od Društvenog doma do kraja naselja 500,00 kn
   U protekle četiri godine, sukladno mogućnostima, prioritetima i potrebama vođena je briga o održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u dijelu održavanje makadam cesta, održavanje asfaltnih cesta i cestovne i druge signalizacije, poljskih puteva.

  Održavanje nerazvrstanih cesta = 1.921.848,93 kn
  Zimska služba = 575.699,10 kn
  Javna rasvjeta = 1.273.287,35 kn
  Javne površine = 2.861.391,66 kn

  SPORTSKI PARK U KRIŽU

  Obnovljena je fasada te krov objekta, a ugrađena su i nova vrata na glavni ulaz, odnosno svlačionice. Vrijednost radova oko 260.000,00 kn.
  Izgrađene su montažne tribine koje sadrže gotovo 200 sjedećih mjesta, a u sklopu tribina postavljena je i montažna kućica na Sportskom parku u Križu.
  Uređeno je asfaltno igralište u sportskom parku u Križu, gdje je ugrađena trajna sportska podloga na asfaltirano igralište s iscrtavanjem nogometnog, rukometnog i košarkaškog igrališta na gumenu podlogu. Vrijednost radova nešto više od 350.000,00 kn.
  Ugrađena je trajna sportska podloga, umjetna trava za vanjske terene.
  U objektu na Sportskom parku u Križu uređen je prostor za rad sportskih udruga te su uređene svlačionice. Vrijednost radova oko 80.000,00 kn.


  EU SREDSTVIMA IZGRAĐEN PRODAJNI PLATO TRŽNICE S PARKIRALIŠTEM

  Završen su radovi na izgradnji prvog komunalnog projekta Općine Križ financiranog sredstvima Europske unije. Riječ je o prodajnom platou tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu za koje je Općina Križ kroz natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, ostvarila sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Investicija je to vrijedna ukupno 320.000,00 kuna. Izvođač radova bio je Obrt za prijevoz, usluge i trgovinu „Ugarković“, vl. Gordan Ugarković. Radovi su obuhvatili izgradnju platoa tržnice na malo te uređenje parkirališta. Zanimljivo je da su u ovaj projekt ugrađene stare kamene kocke i rubnjaci koji su nekada krasili Kolodvorsku ulicu u Novoselcu i na neki su način dio baštine ovog kraja. Uz navedene radove na platou i parkingu, obnovljena je i prometnica koja prolazi tim dijelom, a vrijednost obnove i asfaltiranja iznosi oko 90.000,00 kn. U narednom periodu biti će iscrtana horizontalna signalizacija te postavljena rasvjeta uz parkiralište.

   

  ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA STEPENICA U PARKU U KRIŽU

  Završena je rekonstrukcija starih stepenica u parku u Križu. Nove stepenice osim svojom funkcionalnošću, sada kriškom parku daju sasvim novu vizuru koja je posebno vidljiva noću. Uređenje parka u Križu, odnosno rekonstrukciju stepenica s ugradnjom rasvjetnih tijela, izvršila je tvrtka HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o. Križ. Spomenuti radovi Općinu Križ stajali su oko 237 tisuća kuna. Stepenice se nalaze unutar kulturno povijesne cjeline koja obuhvaća centar Križa, odnosno park koji je u zoni B (djelomične zaštite povijesnih struktura). Ministarstvo kulture dalo je suglasnost  na provedene radove rekonstrukcije stepenica  u parku u Križu. Uređenje parka nastavlja se i postavom nove parkovne opreme odnosno klupa i koševa za smeće.

  U sklopu daljnjeg uređenja Zagrebačke ulice u Križu i samog centra Križa, nabavljena je nova urbana oprema (klupe, koševi), a izdvajaju se i značajna sredstva svake godine za hortikulturno uređenje (sadnju cvijeća)

  OSTALE INVESTICIJE I PROJEKTI

  Donesen je i Akcijski plana rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Križ te je proveden projekt rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Križ u cilju uštede električne energije u javnoj rasvjeti Općine Križ. Tijekom 2018. godine proveden je višemilijunski Projekt javne rasvjete, odnosno modernizacije iste na području cijele Općine Križ. Projektom energetske obnove zamijenjeno je oko 1250 rasvjetnih tijela na području cijele Općine.

  U Dom kulture Josip Badalić u Križu uloženo je preko 1.000.000,00 kn. Završen je projekt zamjene pokrova te poboljšanju statičkih svojstava objekta. Vrijednost radova 840.000,00 kn. Izmijenjen je sustav grijanja te ugrađeni klimatizacijski uređaji. Ukupna vrijednost radova 170.000,00 kuna,

  Izgrađena je odarnica u Rečici Kriškoj. Vrijednost radova 165 tisuća kuna.

  Na groblju u Križu izgrađene su nadstrešnice ispred mrtvačnice. Vrijednost radova je oko 250.000,00 kn.

  Sukladno potrebama konstantno se vrši gradnja novih grobnih kazeta, a izvršeno je i uređenje platoa, odnosno popločenog djela oko centralnog križa na groblju u Križu. Vrijednost radova 20.000,00 kn.

  Također, izdvojena su sredstava u iznosu od preko 200 tisuća kuna trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad. za izvedene radove na prespajanju zamjenskog plinovoda, MRS-a i dovršetka kućnih priključaka na plinskoj mreži „Bunjani“

 • Aktualni projekti
 • IZGRADNJA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ZAGREB ISTOK

  Započeo je s realizacijom EU PROJEKT projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ – naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda- u sklopu spomenutog projekta, izvode se i besplatni kućni priključci uključujući i vodomjerna okna sa svim pripadnim elementima. Vrijednost radova na području Općine Križ, Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić-Grada je nešto manje od 90.000.000,00 kn plus PDV.

  ODVODNJA

  Vezano uz radovi na projektu Regionalnog vodoopskrbnog sustava koji je u punoj dužini prolazio Ličkom ulicom u Križu, u tijeku je izgradnja sustava odvodnje u spomenutoj ulici i to ukupne duljine oko 400 m, a koja je tijekom realizacije projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-istok u potpunosti prekopana, s obzirom na to da je vodovod išao gotovo cijelom trasom ceste. Sustav odvodnje gradi se u dužini od oko 350 m, te se izvodi i priprema za asfaltiranje. Općina Križ spomenuto financira s oko 400.000,00 kn, dok će se iz projekta RVS Zagreb-istok financirati asfaltiranje ulice u punom profilu.

  OBNOVA DOMA OBITELJI IZ GLINE

  U tijeku je obnova doma šesteročlane obitelji čiji je dom stradao u potresu na području Banovine. Općina Križ uključila se u akciju obnove obiteljske kuće u Glini, koja je dobila crvenu oznaku. Obnova se provodi u suradnji sa Župnom crkvom Uzvišenja Sv. Križa u Križu i još tri slavonske općine.

  STREETWORKOUT POLIGON

  Potpisan je Ugovor o sponzorstvu s Inom na izgradnji streetworkout poligona na sportskom parku u Križu kojeg će Ina sufinancirati s 20.000,00 kn, a ukupna vrijednost projekta je oko 80.000,00 kuna sa svim potrebnim zemljanim radovima i spravama.

  ZAŽELI RADI POMAŽI

  U proteklom periodu intenzivno se radilo i na EU PROJEKTU Europskog socijalnog fonda „Zaželi, radi, pomaži!“ kojeg provodi Grad Ivanić-Grad kao nositelj projekta u suradnji s partnerima Općinom Križ, Općinom Kloštar Ivanić, Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Vrijednost projekta je 3.110.593,20 kn i u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Svrha projekta „Zaželi, radi, pomaži“ je pomoći ženama koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada i poboljšati kvalitetu starijih osoba i osoba u nepovoljnijem položaju s lokalnog područja. Na području Općine Križ zaposlene su u sklopu projekta „Zaželi, radi, pomaži!“ četiri žene koje pomažu sobama starije dobi i skrbe o oko 30 korisnika.

  ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

  U sklopu projekta odnosno Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Općine Križ i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u Reciklažno dvorište u Križu pristiglo 1880 žutih spremnika za plastiku, a očekuje se da bi u narednom periodu trebalo stići jednako toliko plavih spremnika za papir i 20 smeđih spremnika namijenjenih za bio otpad u zgradama na području Općine Križ. Ukupna vrijednost ovog EU PROJEKTA financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kojim se nastoji potaknuti svijest građana za odvojenim prikupljanjem otpada je oko 773.000,00 kn od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira nabavu spremnika u iznosu od 657.000,00 kuna, a Općina Križ 98.000,00 kuna.

  Općina Križ uključena je i u EU PROJEKT, Europskog kohezijskog fonda, Nije svaki otpad smeće! u kojem sudjeluje uz Grad Ivanić-Grad i Općinu Kloštar Ivanić, a odnosi se na izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, ukupna vrijednost projekta 515.604,31 kn

 • Planirani projekti
 • U PLANU IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA
  Općina Križ prijavila se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za izrade projektne i tehničke dokumentacije i to za izgradnju biciklističke i pješačke staze u Novoselcu, projekta vrijednog 1,8 milijuna kuna. Riječ je o izgradnji pješačke i biciklističke staze od kružnog toka u Novoselcu do skretanja za naselje Okešinec i ulaska u naselje Obedišće. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je oko 150.000,00 kuna.

  RADOVI NA DRUŠTVENIM DOMOVIMA
  Nastavljamo, sukladno mogućnostima i potrebama ulagati u obnovu društvenih domova. Na natječaj Zagrebačke županije prijavljen je projekt  – Obnova fasade DVD Obedišće, vatrogasnog spremišta, vrijedan 88.645,00 kn. Slijedi etapno uređenje društvenog i vatrogasnog doma u Bunjanima te nastavak uređenja društvenog doma u Johovcu.

  LIDL

  Lidl Hrvatska zašočeo je gradnje građevine u Poduzetničkoj zoni Križ i to logističko distributivnog centra-skladište roba te je utvrđena obveza uplate 18.500.000,00 kn, komunalnog doprinosa u koje će LIDL platiti Općini Križ u dva dijela od toga 4.500.000,00 kn uplaćeno je 2020. godine, dok bi drugi dio od 14.000.000,00 kn bio plaćen sukladno rješenju o komunalnom doprinosu.

  OSTALI PROJEKTI U PLANU

  Izrađeno je idejno rješenje oko 2.000.000,00 kn vrijednog projekta uređenja Multimedijalnog centra Općine Križ.

   

  Izrađeno je idejno rješenje za uređenje parka u Novoselcu čije je uređenje procijenjeno na 3.000.000,00 kn.

  Nastavljaju se sukladno mogućnostima i potrebama ulaganja u obnovu i sanaciju društvenih domova, kontinuirano stvarati uvijete za nove investicije. Tako je izrađen troškovnik sanacije krovišta društvenog i vatrogasnog doma Bunjani vrijedan ukupno 320.000,00 kn

  Izrađena je projektna dokumentacija vrijedna oko 155.000,00 kn vezana uz prenamjenu Dječjeg vrtića Križ u Kulturni centar u kojem bi se smjestio novi prostor Knjižnice i čitaonice Križ, galerijski prostor te prostor za nekoliko udruga. Prema prvim procjenama vrijednost ovog projekta bila bi oko 1.000.000,00 kn.

  U planu je uređenje pješačke staze u dužini 400 m u Moslavačkoj ulici u Novoselcu.

  U planu je uređenje sustava odvodnje u Matkovićevoj ulici i ulici Kriške Republike u Križu. Vrijednost investicije procjenjuje se na oko 1.350.000,00 kn.

  Projekt izgradnja pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II – I.faza, ukupne vrijednosti 584.285,00 kn

  U planu je uređenje vatrogasnog spremišta DVD-a Obedišće. Iznos investicije 90.000,00 kn

Skip to content