Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo, otpadni tekstil itd. Ovako sakupljene sastavnice komunalnog otpada predaju se ovlaštenim sakupljačima, na temelju međusobnih ugovornih obveza. U općini Križ trenutno postoje tri (3) lokacije Zelenih otoka, a  to su:

1. OBEDIŠĆE ( ispred Društvenog doma )IMG_1297
2. NOVOSELEC ( ulica Hrv. mladeži ispred Dječjeg vrtića )IMG_1299
3. KRIŽ ( parkiralište iza Školske sportske dvorane )IMG_1303

Skip to content