Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) daju se slijedeće OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA:

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Križ za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/23 i 23/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, objavila je Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU, 1 izvršitelj (m/ž), u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, Odsjeku za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo; službenik II. kategorije, potkategorija: viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang; na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 52/23 od 17. svibnja 2023. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8356739.html

Rok za podnošenje prijava s prilozima je 8 dana, računajući od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na objavljeni javni natječaj – zaključno s danom 25. svibnja 2023. godine.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content