Second hand shop Caritasa kriške župe

Otvoren je Second hand shop Caritasa kriške župe. Ovim projektom želi se pokazati da se sa malo može učiniti mnogo, a ujedno je ovo i poziv svima koji mogu pomoći da doniraju odjeću koja je zadovoljavajuće kvalitete za daljnje nošenje za Secon hand shop, te sve druge potrepštine za život koje će župni Caritas podijeliti potrebitima. Radno vrijeme Second hand shopa je srijedom od 17 do 20 sati i subotom od 8 do 11 sati, u to se vrijeme može i donijeti odjeća za prodaju.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Plaketa Milke Trnine dodjeljuje se kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu. Odluku o dodjeli Plakete Milke Trnine donosi Općinsko vijeće Općine Križ. Plaketu se dobitniku uručuje u prigodi obilježavanja rođendana Milke Trnine. Pozivaju se članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, građani, trgovačka društva, poduzeća, obrtnici, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne osobe i njihova tijela upravljanja da daju prijedloge za dodjelu Plakete Milke Trnine. Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mora sadržavati: prijedlog i obrazloženje prijedloga s opisom osobitog doprinosa i dostignuća u promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu; podatke važne za uspostavu kontakta s predlagateljem.
Prijedlog se dostavlja na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SV. KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ ili na adresu elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr, do zaključno s danom 10. 11. 2016. godine.

Naknade za rad biračkih odbora

Povodom traženja informacije o isplati naknada za rad biračkih odbora imenovanih za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor održanih dana 11. rujna 2016. godine, Općina Križ je od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske primila obavijest da će s isplatom naknada započeti odmah po donošenju rješenja Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava za trošak izbora na teret Proračunske zalihe.

Obavijest CK o donaciji dječje hrane

Gradsko Društvo Crvenog križa Ivanić – Grad zaprimilo je veliku donaciju dječje hrane Hipp (žitna kašica, za pripremu uz mlijeko), te ukoliko ste zainteresirani za istu, molimo da se obratite na adresu Vulinčeva 30, Ivanić – Grad (Spomen dom) i to od ponedjeljka 10.10.2016., do petka 14.10.2016. godine, i to utorak-srijeda i petak od 7,00 – 15,00 sati , a četvrtak od 7,00 – 21,00 sat.

Sufinanciranje prijevoza za studente s područja Općine Križ

Temeljem važeće Odluke o sufinanciranju prijevoza za studente s područja Općine Križ, svim studentima koji su redovno upisani na fakultete na području Republike Hrvatske te svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta na području Općine Križ u mjesto školovanja i vraćaju se kući, koristeći pritom željeznički ili autobusni javni prijevoz, Općina Križ sufinancira prijevoz u iznosu od 75% cijene mjesečne karte za odabrani način prijevoza tijekom 10 mjeseci kroz godinu. Zahtjevi se mogu podnijeti za mjesec listopad od 04.10.2016. godine, i to utorkom i četvrtkom od 8 do 14 sati.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016./2017. učenicima s područja Općine Križ dodijeliti će se 10 (deset) stipendija, a studentima s područja Općine Križ 10 (deset) stipendija i to:
– prema kriteriju izvrsnosti ukupno 8 (osam) stipendija: učenicima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno;
– dodijeliti će se ukupno 12 (dvanaest) stipendija prema socijalnom kriteriju: učenicima 6 (šest) stipendija u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 6 (šest) stipendija u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno.
Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti – Stipendija Milke Trnine dodijeliti će se jednom učeniku ili jednom studentu prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.), te ako se stipendija dodijeli učeniku tada u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a ako se stipendija dodijeli studentu tada u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno i pripada korisniku deset mjeseci tijekom školske/akademske godine.
Pravo sudjelovanja na natječaju prema kriteriju izvrsnosti imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
• da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti učenici srednje škole
• da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.
STUDENTI:
• da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti studenti
• da nisu stariji od 26 godina
• da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.
Pravo sudjelovanja na natječaju prema socijalnom kriteriju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
• da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti učenici srednje škole
• da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,5
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.
STUDENTI:
• da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti studenti
• da nisu stariji od 26 godina
• da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,5 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godišta) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.
Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.).
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u prostorijama općinske uprave u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na službenim web stranicama Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
• osobna iskaznica ili domovnica (preslika)
• potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
• preslika svjedodžbe četiri prethodna razreda škole za učenike prvih razreda srednje škole i preslika svjedodžbe dva prethodna razreda škole za drugi, treći i četvrti razred škole
• preslika svjedodžbe svih razreda srednje škole za studente prve godine i preslika svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija za studente druge godine studija, a za studente viših godina studija, preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija.
• izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave) te preslika osobne iskaznice članova domaćinstva
• potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
• uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)
• uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
• dokaze o postignućima na natječajima i priznanjima
• dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (dijete bez jednog ili oba roditelja, dokazi o invalidnosti)
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internet stranici Općine Križ te oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.
Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.
Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.
Natječaj će biti objavljen 29.09.2016. godine (četvrtak), na internet stranici Općine Križ, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ, a rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno s danom 14.10.2016. godine (petak) na adresu:
Općina Križ
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ

PRIJAVNI OBRAZAC STIPENDIJE UČENICI 206.-2017.
PRIJAVNI OBRAZAC STIPENDIJA STUDENTI 2016.-2017.
Odluka-o-broju-stipendista-i-visini-stipendija-2016.-2017.

http://www.opcina-kriz.hr/kriz/drustvene-djelatnosti/skolstvo

FESTIVAL SLASTICA KRIŠKI OBLIZEKI

DATUM ODRŽAVANJA: RUJAN 2016.

 SADRŽAJ: Ljubitelji slatkog iz Zagrebačke županije, ali i šire, svakog rujna s velikim nestrpljenjem iščekuju otvorenje ovog festivala koji je zakoračio u treće desetljeće svog postojanja. Raduje nas izbor najraznolikijih slastica, od onih tradicionalnih bakinih koji bude nostalgiju već nakon prvog zalogaja, do originalnih suvremenijih receptura koje nemamo priliku svakodnevno kušati…

Brand Kriški oblizeki predstavlja izložbu, festival slastica, najstariju slatku gastronomsku manifestaciju u Hrvatskoj. Kriški oblizeki tradicionalno se održavaju pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije, a u organizaciji volontera udruge za djecu Društvo naša djeca Vladimir Nazor Križ.

Tijekom godina, od prodajne izložbe doniranih slastica, manifestacija je obogaćena novim sadržajima, sajmom, radionicama, zabavnim programom i što je najvažnije nizom iznenađenja za sve sudionike i posjetitelje.

Izložba i dalje ostaje humanitarna, koncipirana na natjecateljskom karakteru, u 4 kategorije (torte, kolači s kremom, čajni kolači, starinski slatki ili slani kolači), a pravo sudjelovanja ostvaruju svi pojedinci koji ispeku i poklone slasticu, te na priloženom obrascu dostave recept. Sve donirane slastice prodaju se na samoj izložbi.

SUSRET LIMENIH GLAZBI

DATUM ODRŽAVANJA: SVIBANJ

 SADRŽAJ: Limena glazba DVD-a Križ ponosna je na gotovo 90 godina postojanja i neprekidnog rada. Svoju ljubav prema limenoj glazbi prezentiraju Susretima limenih glazbi u Križu kojima promoviraju popularnu puhačku glazbu svojim sumještanima, prijateljima, gostima, posjetiteljima, a osobito djeci.

Na Susretima nastupa do 6 limenih glazbi i to iz cijele Hrvatske te se predstavljaju tradicionalnim i modernim skladbama u izvedbi puhačkog orkestra. Nakon svečanog mimohoda centrom Križa, koncert se održava na ljetnoj pozornici u Križu ili u slučaju lošeg vremena u Domu kulture Josip Badalić.

SVEĆANI BOŽIĆNI KONCERT U VEZIŠĆU MILKI TRNINI U ČAST

DATUM ODRŽAVANJA: SREDINA PROSINCA

 SADRŽAJ: Tradicionalni Božićni koncert povodom rođenja velike Operne dive Milke Trnine svake se godine 18. prosinca na dan njena rođenja, održava u njenom rodnom Vezišću u Općini Križ. Preko trideset godina Općina Križ i mještani Vezišća njeguju tradiciju Božićnog koncerta koji se organizira u suradnji s Operom HNK iz Zagreba.

Uz koncert, već četiri godine za redom dodjeljuje se i Plaketa Milke Trnine kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu.

DAN OPĆINE KRIŽ 14. RUJAN

DATUM ODRŽAVANJA: ZADNJI VIKEND U KOLOVOZU

 

SADRŽAJ: Svake godine povodom Dana Općine Križ i to zadnji vikend u kolovozu, priprema se bogat sportski, kulturno umjetnički i zabavni program u kojem sudjeluje velik broj udruga s područja Općine Križ, a koje tom prigodom posjetiteljima predstavljaju svoj rad.

Pronađe tu svatko ponešto zanimljivo, od rukometnih, stolnoteniskih, ribolovnih natjecanja do motocross partya i koncerta zabavnih izvođača. Tih dana održavaju se Međunarodni susreti starodobnih vozila i Državno prvenstvo za motocikle te izložba starodobnih vozila. Višednevni program Dana Općine Križ obuhvaća robotičke radionice za djecu i odrasle Robotičko-informatičkog kluba Križ kao i natjecanje CB Radio klubova u organizaciji CB Radio kluba Križ.

Foto video klub 35 mm iz Križa tradicionalno priprema izložbu. U parku je za najmlađe postavljen zabavni park, a za sve ostale Sajam obrta i rukotvorina. Bogat program na pozornici u centru Križa obuhvaća nastupe zborova, Limene glazbe DVD-a Križ, a održava se i dječji folklorni susret „Kolo sreće” u organizaciji KUD-a Graničar te ostali zabavni sadržaji.

Večer svojim nastupom upotpunjuju razne vokalne skupine i popularni glazbeni sastavi čiji koncerti traju do duboko u noć kao i zabava uz bogatu gastronomsku ponudu, za sve goste i posjetitelje.

LIPANJSKI SUSRETI MILKE TRNINE U VEZIŠĆU

DATUM ODRŽAVANJA: TREĆI VIKEND U LIPNJU

SADRŽAJ: Svake godine, već više od 30 godina, tradicionalno u čast Milki Trnini njezino rodno selo Vezišće oživljava u duženjima zborova, KUD-ova, djece i mladeži KUD-ova, te dobitnika nagrade Milka Trnina. Krajem lipnja na otvorenom se održavaju Lipanjski susreti Milke Trnine u Vezišću.

Za turizam Općine Križ, a tako i Zagrebačke županije od značaja je ovaj ljetni događaj koji je osmišljen 1983. godine uz obljetnicu 120. godišnjice rođenja Milke Trnine. Od tada, posljednje subote u mjesecu lipnju, u Vezišću se okupljaju zborovi i  KUD-ovi iz cijele Hrvatske, s posebnim osvrtom na rad djece i mladih. Lipanjski susreti su festival  narodnog i glazbenog stvaralaštva te vokalno, glazbeno i vizualno bogatstvo, u nošnjama i koreografijama starih plesova i običaja.

Na Lipanjskim susretima druže se, plešu, pjevaju, razmjenjuju iskustva zborovi i KUD-ovi cijele Hrvatske, od Vukovara do Like i Varaždina. Početak susreta uvijek je mimohod učesnika koje predvodi Limena glazba DVD-a Križ. Iza mimohoda učesnici se predstavljaju svojim programom na ljetnoj pozornici Društvenog doma. Nakon programa slijedi druženje uz zajedničku večeru, zabavu, veselje, razmjenu iskustava i dogovore za sljedeća druženja.

BADALIĆEVI DANI

DATUM ODRŽAVANJA: POČETAK LIPNJA

 

SADRŽAJ: Početkom lipnja svake godine, vezano uz datum rođenja Josipa Badalića, Općina Križ u suradnji s knjižnicom Križ te Filozofskim fakultetom u Zagrebu, održava manifestaciju kulturnu manifestaciju Badalićevi dani. Tom prigodom dodjeljuje se Plaketa Josip Badalić najboljem studentu rusistike s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Tragom naših istaknutih sugrađana Milke Trnine i Josipa Badalića, želja je Općine Križ educirati, zabaviti, zaintrigirati  i animirati mlade za rad u kulturi i umjetnosti. Tijekom 27 godina održavanja ove manifestacije pratimo rad katedre za ruski jezik i književnost, rad profesora i uspjeh dobitnika Plakete koji opravdavaju svoju visoku studentsku reputaciju nastavkom svog znanstvenog rada.

Naš je cilj promovirati velikane našeg kraja: Josipa Badalića i Milku Trninu kao osobe, umjetnike, kozmopolite i domoljube potekle iz Moslavine, koji su na osobit način obogatili našu Općinu,  Županiju, Hrvatsku i Europu novim vrijednostima na čvrstim temeljima visokih umjetničkih, kulturnih i etičkih načela po kojima su živjeli.

Već gotovo tri desetljeća, suradnici u očuvanju uspomene na profesora Badalića su nam predstavnici katedra Filozofskog fakulteta u Zagrebu kojih se dotiče Badalićev rad; ruski jezik, ruska književnost, komparatistika, bibliotekarstvo, hrvatski jezik i književnost. Vodiči i prvi suradnici u procesu donošenja Odluke o dodjeli Plakete Josip Badalić, koju na prijedlog Filozofskog fakulteta u Zagrebu donosi Općinsko vijeće Općine Križ, su nam profesori sa kojima surađujemo dugi niz godina, a to su: Željka Fink Arsovski, Josip Užarević, Magdalena Medarić, Irina Mironova i drugi.

PRIKUPLJANJE STARIH BATERIJA I PLASTIČNIH ČEPOVA

U Dječjem vrtiću Križ, objektu Križ prikupljamo, već 6-tu godinu stare baterije – da ne trujemo Zemlju, odvozi ih i zbrinjava Friš d.o.o. iz Križevaca.

Jednako tako prikupljamo i stare plastične čepove, te ih poklanjamo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma.

Skip to content