JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 18/18.) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

 Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće svake godine Općinski načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan“ donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te  drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Pozivamo članove Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Inicijativa odnosno prijedlog za dodjelu Priznanja mora sadržavati:

 • točan naziv/ime i prezime kandidata kojeg se predlaže za dodjelu priznanja, s adresom i drugim podacima važnim za uspostavu kontakta
 • obrazloženje prijedloga s opisom osobitog dostignuća i doprinosa te priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje isti
 • Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ ili u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte info@opcina-kriz.hr do zaključno s danom 23. kolovoza 2024. godine (petak).

Suglasnost-i-privola-kandidata-za-dodjelu-Priznanja-14.-rujan

Javni-poziv-za-prikupljanje-prijedloga-za-dodjelu-Priznanja-Opcine-Kriz-14.-rujan-2024

 

Izdavanje Potvrda korisnicima poljoprivrednog zemljišta u svrhu upisa u ARKOD evidenciju sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede

Sukladno Preporuci za rad koju je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo Općini Križ obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ da mogu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o mirnom posjedu u svrhu upisa zemljišta u ARKOD za poljoprivredno zemljište po isteklom ugovoru o zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja sklopljenim u skladu s odredbama svih do sada donesenih zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zahtjev za izdavanje Potvrde podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u pisanom obliku na obrascu zahtjeva koji je dostupan uz objavljenu obavijest na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ. Uz Zahtjev je potrebno priložiti:

a) presliku važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

b) presliku isteklog ugovora za poljoprivredno zemljište za koje se traži potvrda

c) potpisanu izjavu danu pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da se provode sve obveze po isteklom ugovoru, da su podmirene sve obveze s osnove korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta i da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (koja je dostupna uz objavljenu obavijest na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ).

Za sve dodatne informacije vezano uz izdavanje potvrde možete se obratiti svaki radni dan od na broj telefona: 01/2831-519.

Preporuka za rad – Ministarstvo poljoprivrede

Izjava – mirni posjed

Zahtjev za izdavanje potvrde – ARKOD

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA U KRIŽU I NOVOSLECU POVODOM MANIFESTACIJE CROSS HILL RUN & KRIGL FEST

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA U KRIŽU I NOVOSLECU POVODOM MANIFESTACIJE CROSS HILL RUN & KRIGL FEST

U PETAK 17. SVIBNJA OD 5,00 UJUTRO, DO NEDJELJE 19. SVIBNJA 2024. GODINE DO 08,00 SATI, NEĆE BITI MOGUĆE PARKIRANJE NA PARKIRALIŠTU U PARKU NA TRGU SV. KRIŽA RADI POSTAVLJANJA ŠATORA ZA MANIFESTACIJU KOJA SE ODRŽAVA TIJEKOM CIJELOG DANA 18. SVIBNJA 2024. GODINE.

U SUBOTU 18. SVIBNJA 2024. GODINE OD 15:00 SATI DO 20:00 SATI BITI ĆE POTPUNO ZATVOREN PROMET NA TRGU SVETOG KRIŽA, ZAGREBAČKA ULICA OD TRGA SVETOG KRIŽA DO MAKSIMIRSKE ULICE.

U vremenu od 15:00 sati do 20:00 sati na spomenutim prometnicama biti će potpuno zatvoren i promet u mirovanju.

U vremenu od 20:00 sati do 02:00 sata biti će potpuno zatvoren promet u mirovanju na Trgu Svetog Križa- centar.

U VREMENU OD 17:00 DO 19:30 SATI BITI ĆE DJELOMIČNO ZATVOREN PROMET U VREMENU NEPOSREDNO UOČI NAILASKA I U VRIJEME PROLASKA UČESNIKA UTRKE, NA DIONICAMA SLIJEDEĆIH ULICA:

– Zagrebačka ulica, od Maksimirske ulice do Ulice Josipa Čopora,

– Ulica Josipa Čopora,

– Ulica Josipa Badalića, od Ulice Josipa Čopora do Ulice braće Radića,

– Ulica braće Radića, od Trga Sv. Križa do Industrijske ceste,

– Industrijska ulica,

– Ulica hrvatske mladeži, od Industrijske ceste do odvojka Moslavačke ulice (Kamenarska ulica),

– Odvojak Moslavačke ulice (Kamenarska ulica),

– Moslavačka ulica, od odvojka Moslavačke ulice do kružnog raskrižja,

– Ulica Milke Trnine, od kružnog raskrižja do Trga Sv. Križa

MOLIMO ZA SURADNJU I PODRŽIMO NATJECATELJE CROSS HILL RUN UTRKE POŠTIVAJUĆI PRIVREMENU PROMETNU REGULACIJU PROMETA!

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!
OPĆINA KRIŽ

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA U KRIŽU I NOVOSLECU POVODOM MANIFESTACIJE „CROSS HILL RUN 2024.“

U subotu 18. svibnja 2024. godine od 15:00 sati do 20:00 sati biti će potpuno zatvoren promet na Trgu Svetog Križa, Zagrebačka ulica od Trga Svetog Križa do Maksimirske ulice te parkiralište u parku na Trgu Svetog Križa. U vremenu od 15:00 sati do 20:00 sati na spomenutim prometnicama biti će potpuno zatvoren i promet u mirovanju.

U vremenu od 20:00 sati do 02:00 sata biti će potpuno zatvoren promet u mirovanju na Trgu Svetog Križa- centar te parkiralište-park na Trgu Svetog Križa.

U vremenu od 17:00 do 19:30 sati biti će djelomično zatvoren promet u vremenu neposredno uoči nailaska i u vrijeme prolaska učesnika utrke, na dionicama slijedećih ulica:

– Zagrebačka ulica, od Maksimirske ulice do Ulice Josipa Čopora,

– Ulica Josipa Čopora,

– Ulica Josipa Badalića, od Ulice Josipa Čopora do Ulice braće Radića,

– Ulica braće Radića, od Trga Sv. Križa do Industrijske ceste,

– Industrijska ulica,

– Ulica hrvatske mladeži, od Industrijske ceste do odvojka Moslavačke ulice (Kamenarska ulica),

– Odvojak Moslavačke ulice (Kamenarska ulica),

– Moslavačka ulica, od odvojka Moslavačke ulice do kružnog raskrižja,

– Ulica Milke Trnine, od kružnog raskrižja do Trga Sv. Križa

MOLIMO ZA SURADNJU I PODRŽIMO NATJECATELJE CROSS HILL RUN UTRKE POŠTIVAJUĆI PRIVREMENU PROMETNU REGULACIJU PROMETA!

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!
OPĆINA KRIŽ

OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU I REGULACIJI PROMETA U KRIŽU POVODOM ODRŽAVANJA POVORKE CVJETNOG KORZA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

Radi održavanja povorke Cvjetnog korza, dana 16. svibnja 2024. godine (četvrtak), od 16:50 sati do 17:40 sati biti će zatvoren promet na Trgu Sv. Križa iz svih pravaca, promet na dijelu Zagrebačke ulice od Trga Svetog Križa do skretanja u Čoporovu ulicu te Čoporova ulica.

Spomenuta regulacija prometa dana 16. svibnja 2024. godine odnosi se i na promet  u

mirovanju, na Trgu Svetog Križa, na dijelu Zagrebačke ulice od Trga Svetog Križa do skretanja u Čoporovu ulicu te u Čoporovoj ulici parkiranje neće biti moguće dana 16. svibnja 2024. godine (četvrtak) u vremenu od 16:50 sati do 17:40 sati.

Obavljanje tehničkog pregleda traktora i traktorskih prikolica u Novoselcu

Obavljanje tehničkog pregleda traktora i traktorskih prikolica u Novoselcu

Centar za vozila Hrvatske STP Ivanić-Grad i ove godine organizira tehnički pregled traktora na terenu.

Tako će vlasnici traktora sa područja Općine Križ moći obaviti tehnički pregled i registraciju vozila na lokaciji Društvenog doma u Novoselcu dana: 23.04., 24.04. i 25.04. 2024. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U ŽUPI KRIŽ 2023./2024.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U ŽUPI KRIŽ 2023./2024.

26.12.2023.

SV.STJEPAN

SV. MISA U 09:00

UTORAK

KRIŽ: MOSLAVAČKA UL. (oko 10:00)

RAZLJEV (iza 12:00)

MALA HRASTILICA (oko 10:00)

JOHOVEC (iza 12:00)

UL. KRIŠKE REPUBLIKE (oko 16:00)

VELIKA HRASTILNICA (oko 10:00)

27.12.2023.

SV.IVAN

SV. MISA U 08:00

SRIJEDA

DONJI I GORNJI PRNJAROVEC (oko 08:30)

KONŠĆANI (iza 13:00)

OKEŠINEC (oko 08:30)

VEZIŠĆE (oko 09:00)

28.12.2023.

NEVINA DJEČICA

ČETVRTAK

OBEDIŠĆE (iza 08:00)

ZAGREBAČKA UL.(glavni put i sve ulice sa lijeve i desne strane)

SELSKA UL. (iza 12:00)

KRIŽ: ZAGREBAČKA UL.(od centra do Kaže) (oko 15:00)

BUNJANI: STAKLENA UL.(oko 09:00)

29.12.2023.

PETAK

DEANOVEC (od ob. Pavetić – Prevendar do Graberja) (oko 08:30)
30.12.2023.

SUBOTA

NOVOSELEC:

MOSLAVAČKA UL.(oko 08:00)

ČESMANSKA UL.

UL.HRVATSKE MLADEŽI (iza 14:00)

DRVODJELSKA UL.

KRIŽ:

ZAGORSKA UL. (oko 09:00)

PRIGORSKA UL.

LIČKA UL.

31.12.2023.

SV.MISA U 09:00

NEDJELJA

NOVOSELEC:

RADNIČKA UL.(iza 10:00)

KOLODVORSKA UL. I ODVOJCI

GRANIČARSKA UL.(iza 14:00)

SELSKA UL.

ŠKOLSKA UL.

KRIŽ:

ŽUTIČKA UL.(iza 10:00)

INDUSTRIJSKA UL.

VINOGRADSKA UL.

ŠKOLSKA UL.

DIO TRGA SVETOG KTIŽA

01.01.2024.

NOVA GODINA

SV.MARIJA BOGORODICA

SV.MISA U 11:00

PONEDJELJAK

ŠUŠNJARI (iza 12:00)

KRIŽ: MAKSIMIRSKA (oko 14:00)

KRIŽ:

UL.BRAĆE RADIĆ (iza 12:00)

 

 

 

       02.01.2024.

UTORAK

ŠIRINEC (oko 08:00)

KRIŽ: (oko 12:00)

UL.JOSIPA BADALIĆA(do ob. Matković i od ob. Matković do župnog dvora uključujući:

UL.JURJA TOMCA

UL.ANTUNA MIHANOVIĆA

UL.JOSIPA ČOPORA

UL.LJUDEVITA GAJA

UL.STJEPANA MATKOVIĆA

UL.AUGUSTA ŠENOE

03.01.2024.

SRIJEDA

BUNJANI (od ob. Suhina do Kaže) (oko 08:00)

ZAGORSKA UL.

04.01.2024.

ČETVRTAK

KRIŽ: (oko 12:00)

UL.MILKE TRNINE

UL.ZDENEKA TOMIČEKA

JANDRINEC

 

 

 

 

HITNI BROJ TELEFONA ZIMSKE SLUŽBE

Radi što veće učinkovitosti zimske službe i prohodnosti cesta u razdoblju zimskih uvjeta, uspostavljen je HITNI BROJ TELEFONA ZIMSKE SLUŽBE: 091/2824501 na kojeg građani mogu dojaviti sve uočene potrebe vezano uz zimsku službu, a izvođač radova svu eventualnu problematiku riješit će u što kraćem roku.

Plan preventivne jesenske sustavne deratizacije na području Općine Križ u 2023.godini  

Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

 1. studeni 2023. – OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
 2. studeni 2023. – RAZLJEV I REČICA KRIŠKA, KONŠČANI
 3. studeni 2023. – NOVOSELEC
 4. studeni 2023. – NOVOSELEC
 5. studeni 2023. – VELIKA I MALA HRASTILNICA I JOHOVEC
 6. studeni 2023. – ŠIRINEC, BUNJANI I ŠUŠNJARI
 7. studeni 2023. – GORNJI PRNJAROVEC, DONJI PRNJAROVEC I KRIŽ
 8. studeni 2023. – KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).

Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004

 

OBAVIJEST O PREUSMJERAVANJU PROMETA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA AUTOCESTI A3

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, u zoni čvora Ivanić Grad, na autocesti A3, privremeno, za sav promet bit će zatvoren krak 2 (iz smjera Bregane u smjeru NP Ivanić Grad) i krak 3 (iz smjera NP Ivanić Grad u smjeru Lipovca) te isti preusmjeren na obilazne pravce, javnim cestama u nadležnosti Općine Križ.

Privremeno zatvaranje krakova 2 i 3, čvora Ivanić Grad, planirano je u tri noćna termina, u periodu od 17.10.2023. godine do 20.10.2023. godine, od 20:00 sati do 06:00 sati.

340-0323-02-58-34 Odluka (radovi u zoni čv. I. Grad) na AC A3

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/23-01/01 URBROJ: 238-16-03-23-2 od 04. listopada 2023. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. učenicima i studentima s područja Općine Križ (u daljnjem tekstu: Natječaj) dodjeljuje se ukupno 22 stipendije.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =67,00 EUR-a/=504,81 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci školske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =133,00 EUR-a/=1.002,89 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Učenicima prvog razreda Gimnazije Križ dodijeliti će se 2 stipendije u iznosu od =67,00 EUR-a /=504,81 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci akademske godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23).

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u određenoj kategoriji javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija po pojedinoj kategoriji, ako nema prijava u određenoj kategoriji ili ako niti jedna prijava ne zadovoljava kriterije Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), stipendije se mogu sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju ili u drugoj kategoriji, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova.

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 4,5; odnosno da prosjek ocjena za učenike prve godine srednje škole za prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9, osim ako učenik prve godine srednje škole dostavi dokumente i dokaze o sudjelovanju najmanje na županijskoj razini natjecanja, a koja se boduju po kriteriju izvrsnosti i moraju biti priznata od strane nadležnog Ministarstva, tada njegov prosjek ocjena za prethodna četiri razreda može biti najmanje 4,5.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5; odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

 

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 3,0; odnosno za učenike prve godine srednje škole da prosjek ocjena prethodna četiri razreda bude najmanje 3,0,
 • da je ukupni prihod po članu kućanstva jednak ili manji od 400,00EUR-a.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova,
 • da je ukupni prihod po članu zajedničkog kućanstva jednak ili manji od 400,00 EUR-a.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ  imaju učenici koji su upisali program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena za učenike prve godine srednje škole za prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9, osim ako učenik prve godine srednje škole dostavi dokumente i dokaze o sudjelovanju najmanje na županijskoj razini natjecanja, a koja se boduju po kriteriju izvrsnosti i moraju biti priznata od strane nadležnog Ministarstva, tada njegov prosjek ocjena za prethodna četiri razreda može biti najmanje 4,5.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;
učenici drugog razreda srednje škole dostavljaju presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole;
– učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanja
b) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakulteta
c) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
d) učenici mogu dostaviti i dokument i dokaz o dodatnim postignućima na ostalim značajnim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima/smotrama/projektima, koja se boduju po kriteriju izvrsnosti, a nisu priznati od strane nadležnog Ministarstva
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU   

2.1. Preslika osobne iskaznice ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;

učenici drugog razreda srednje škole dostavljaju presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole;
– učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.

2.6. Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za period prethodna tri mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je objavljen Natječaj.
a) potvrde o isplati plaće
b) potvrde o isplati mirovine
c) potvrda o visini dohotka za 2022. godinu ili izvadak iz poslovnih knjiga Obrazac P-PPI ili PO-SD obrazac – kod nositelja samostalnih djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (ako je primjenjivo)
d) potvrda o visini dohotka za 2022. godinu svih članova kućanstva – za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a nisu upisane u registar poreznih obveznika (ako je primjenjivo)
e) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu- dostavlja Rješenje nadležne ustanove socijalne skrbi koje to dokazuje.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:

a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat djete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ     

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, prvi razred, školske godine 2023./2024.
3.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENIK MORA PRILOŽITI:
– preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;
3.6. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanja
b) dokumenti i dokazi o dodatnim postignućima na ostalim značajnim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima/smotrama/projektima, koja se boduju po kriteriju izvrsnosti, a nisu priznati od strane nadležnog Ministarstva
c) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole
3.7. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:

a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Učenik ili student može podnijeti prijavu za sve kategorije stipendija, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je neka od preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

NEPOTPUNE PRIJAVE BITI ĆE ODBIJENE I NEĆE BITI VREDNOVANE, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ, a isti se predaje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u pisanom obliku, na način, po postupku i na adresu naznačeno u Prijedlogu liste kandidata za dodjelu stipendija. Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 05. listopada 2023. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 20. listopada 2023. godine, bez obzira na način dostave.

PRIJAVE SE PODNOSE ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ OMOTNICI/KUVERTI. Na zadnjoj strani omotnice/kuverte obavezno napisati ime i prezime kandidata.

Prijave se dostavljaju na adresu: 

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ

s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“

Odluka o broju i visini stipendija koje će se dodjeljivati školske_akademske godine 2023_2024

Zaključak o raspisivanju natječaja i utvrđivanju teksta natječaja za stipendije ze 2023. – 2024.

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE KRIŽ

ODLUKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE KRIŽ

PRIJAVNI OBRAZAC_POPIS DOKUMENTACIJE _STIPENDIJE PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI 2023

PRIJAVNI OBRAZAC_POPIS DOKUMENTACIJE _STIPENDIJE PREMA SOCIALNOM KRITERIJU 2023

PRIJAVNI OBRAZAC_POPIS DOKUMENTACIJE _STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ 2023

IZJAVA DA NE PRIMA DRUGU STIPENDIJU

IZJAVA DA SU SVE PRESLIKE PREDANIH DOKUMENATA ISTOVJETNE IZVORNIKU-ORIGINALU

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

OBAVIJEST O OBVEZI PROVOĐENJA AGROTEHNIČKIH MJERA

Općina Križ obavještava vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta da je na snagu stupila Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Križ. Ovom Odlukom propisano je na koji način provoditi mjere u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za poljoprivrednu proizvodnju i u cilju sprječavanja nastajanja šteta na poljoprivrednom zemljištu.

Posebno napominjemo da je svaki vlasnik i posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan provoditi mjere sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem radi otklanjanja štetnih utjecaja na za život i zdravlje ljudi i suzbijanja štetnika. Isto tako vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi propisane mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina radi  bolje prohodnosti, vidljivost i pregleda poljskih putova i kvalitetnijeg korištenja istih, kao i kvalitetnije poljoprivredne proizvodnje. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta trebaju se zajednički brinuti o poljskim putovima koje koriste, te se zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova. Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici trebaju poštivati mjere zaštite od požara i njihove odredbe, kada i na koji način je dozvoljeno spaljivati i uništavati korov i biljni otpad.

Pozivamo sve vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta da se pridržavaju propisanih mjera ove Odluke, kao i drugih propisanih mjerodavnih zakona i podzakonskih propisa, jer je Općina Križ dužna provoditi nadzor na provedbom mjera iz ove Odluke, za koje postoje prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja istih.

Odluka-o-agrotehnickim-mjerama-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-te-mjerama-zastite-od-pozara-na-poljoprivrednom-i-sumskom-zemljistu

ZATVARANJE I REGULACIJA PROMETA NA TRGU SV. KRIŽA I DIJELU ZAGREBAČKE ULICE UZ OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE 14. RUJAN

U četvrtak 14. rujna 2023. godine bit će zatvoreno parkiralište na Trgu Svetog Križa, do ulaza u donji park, kao i parkiralište na dijelu Zagrebačke ulice, ispred Doma kulture Josip Badalić te Knjižnice i čitaonice Križ i to u vremenu od 06:00 sati do 14:00 sati. Molimo da u navedeno vrijeme na parkirate na spomenutim lokacijama.

U periodu od 12:00 do 13:00 sati 14. rujna 2023. godine, a povodom obilježavanja Dana Općine Križ „14. rujan“ i održavanja svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Križ u Domu kulture Josip Badalić, očekuje se povećan promet stoga se svi sudionici u prometu mole za oprez.

 

HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

Općina Križ

 

 

PRIJAVE ZA SAJAM OBRTA I RUKOTVORINA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE KRIŽ

I ove godine Općina Križ organizira Sajam obrta i rukotvorina u sklopu brojnih manifestacija kojima obilježavamo dan Općine Križ. Naš mali, urbani sajam na koji su uvijek dobro došli svi kreativci sa svojim rukotvorinama, obrtnici i OPG-i, održati će se u subotu 26. kolovoza 2023. godine od 14 sati u prekrasnom ambijentu našeg stoljetnog parka u Križu.

Pozivamo sve zainteresirane, obrtnike, umjetnike, proizvođače domaćih proizvoda iz Općine Križ i okolnih jedinica lokalne samouprave da nam se pridruže u želji da našim sugrađanima i svim posjetiteljima ponudimo nekomercijalnu, unikatnu ponuda rukotvorina, domaćih likera, meda, sira i ostalih prerađevina od lavande, bučinog ulja, ručno rađenih predmeta i slično.

Uz Sajam obrta i rukotvorina pripremili smo zanimljive sadržaje za djecu i odrasle. Ponovno će nam se pridružiti Društvo Naša djeca Vladimir Nazor Križ sa svojim slatkim i slanim Kriškim oblizekima, biti će tu pjesme i plesa KUD-a Graničar u suradnji s udrugama umirovljenika i građana Općine Križ, a Udruga Škaf iz Križa i ove godine priprema degustaciju vina svojih članova. Večer završava koncertom grupe Vatra.

Budući da je sudjelovanje na sajmu besplatno, a broj izlagača ograničen, molimo sve zainteresirane udruge, zadruge, OPG-e te sve ostale kreativce, da se za sudjelovanje na Sajmu obrta i rukotvorina 26. kolovoza 2023. godine (subota), prijave najkasnije do 21. kolovoza.

Prijavnicu za Sajam obrta i rukotvorina možete dobiti u Općini Križ ili je preuzeti u privitku.

PRIJAVNICA-SAJAM-OBRTA-I-RUKOTVORINA-2023

Ispunjenu prijavnicu s prilozima (preslikom odgovarajuće isprave, presliku upisa u registar /upisnik u kojem je izlagač registriran/upisan) pošaljite na adresu elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr ili sladjana.vasiljevic@opcina-kriz.hr ili na adresu Općine Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ.

Osoba za kontakt: Slađana Vasiljević (099/7506 164 ili 01/2031-518)

 

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 18/18.) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

 

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

 

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće svake godine Općinski načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan“ donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

 

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te  drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

     Pozivam članove Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

 

Inicijativa odnosno prijedlog za dodjelu Priznanja mora sadržavati:

 • točan naziv/ime i prezime kandidata kojeg se predlaže za dodjelu priznanja, s adresom i drugim podacima važnim za uspostavu kontakta
 • obrazloženje prijedloga s opisom osobitog dostignuća i doprinosa te priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje isti
 • Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ ili u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte info@opcina-kriz.hr do zaključno s danom 14. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak).

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić, mag. oec.

Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan 2023

Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja 14. rujan

Skip to content