Trg Svetog Kriţa bb, 10314 Kriţ
www.35mm.hr
Predsjednik kluba:
dr. sc. ANA SOVIĆ
Izvršni odbor:
ANA SOVIĆ, BORIS KRŢIĆ, ANTE ŢAJA, MAJA MIHELJA ŢAJA, SAŠA PAVLEK
Klub osnovan
04.11.2005. u Kriţu
Kontakt telefonski brojevi za informacije:
098-380-665 (Ana)
099-2824-349 (Boris)
Foto Video Klub 35mm Kriţ osnovan je s jednom osnovnom idejom vodiljom – promicanje i
popularizacija fotografije i videa u Kriţu i okolici. Zbog skupoće opreme lakše je kada je više
ĉlanova- svatko ima pravo koristi opremu kluba. Ne morate ništa znati već je dovoljno
uĉlaniti se i pokazati dobru volju – većina sadašnjih ĉlanova takoĊer su poĉetnici no svakim
danom meĊusobno jedni druge uĉe novim stvarima, a rezultati su vidljivi – mnoštvo izloţbi,
sudjelovanja na fotografskim i filmskim natjeĉajima, te mnoštvo osvojenih nagrada i izvan
naše drţave (Ĉeška, Španjolska, Singapur,…). Aktivnosti kluba prate lokalni mediji (radio,
televizije, novine).
Pitate se zašto se uĉlaniti?
– vi ĉlanovi imaju pravo na BESPLATNE teĉajeve koje odrţavamo svaki petak od 19.30 do
22.00 sata
– druţenja i izleti u svrhu fotografiranja i snimanja
– filmske veĉeri – svaki petak poslije predavanja
– pravo na upotrebu opreme kluba
– niska ĉlanarina – samo 35 kn godišnje
– prostor na našem web serveru za vašu privatnu izloţbu
– ĉeste izloţbe
– sudjelovanja na natjeĉajima iz filmske i foto tematike

Skip to content