ŽUPAN PROGLASIO PRIRODNU NEPOGODU – MRAZ

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 21. travnja 2021. godine proglasio je prirodnu nepogodu na području općina Bistra, Brdovec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Luka, Orle i Pokupsko te gradova Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica i Vrbovec, nastalu u razdoblju od 05. do 12. travnja 2021. godine, a uzrokovanu mrazom koji je na navedenom području nanio velike štete na poljoprivrednim kulturama.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Križ obavještava sve zainteresirane osobe da štete mogu prijaviti na email: info@opcina-kriz.hr ili osobnom dostavom u općinsku upravu Općine Križ, na propisanom Obrascu PN, uz obvezno navođenje brojeva katastarskih čestica i poljoprivrednih kultura na kojima je nastala šteta, zaključno s danom 29.04.2021. godine.

OBRAZAC PN

odluka o proglašenju PN mraz

U PARKU U KRIŽU POSTAVLJENO 29 NOVIH KLUPA

Svake godine, postepeno, Općina Križ izdvaja sredstva za uređenje kulturno povijesne cjeline koja obuhvaća centar Križa. Nakon što su protekle godine uređene stare stepenice u parku, a koje spadaju pod djelomičnu zaštitu povijesnih struktura, ovih je dana u parku u Križu postavljeno 29 novih klupa čija je nabava i postavljanje koštalo oko 75.000,00 kn.

Ne mijenjajući vizure stoljetnog parka odnosno kulturno povijesne cjeline, malo po malo on poprima suvremeniji izgled. U dijelu parka postavljeni su i novi koševi za smeće, a sljedeće se planira urediti i paviljon u donjem dijelu parka.

U narednom periodu planira se posvetiti i uređenju parka u naselju Novoselec za čije je uređenje izrađeno idejno rješenje te je napravljen pregled, popisivanje i inventarizaciju drveća. Cjelokupno uređenje tog parka, inače u vlasništvu Drvne industrije Novoselec, vrlo je skup projekt koji može koštati i do 3 milijuna kuna te se planira raditi u etapama.

 

Nakon 30 godina nabavljena nova tuba za limenu glazbu DVD-a Križ

Temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za financiranje programa nabave opreme za rad kulturno-umjetničkim udrugama članicama Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije u 2020. godini, Limena glazba DVD-a Križ krajem protekle godine  ostvarila je nepovratna sredstva u iznosu od 6.500,00 kn te je uz dodatnu financijsku pomoć uz pomoć Općine Križ kupila gotovo 20.000,00 kn vrijednu TUBU B MTP 2000 KORPUS 425MM. Limena glazba poslala nam je fotografije ovog vrijednog instrumenta koji im mnogo znači za kvalitetu daljnjeg rada. Ujedno se i zahvaljuju načelniku Marku Magdiću, Općini Križ i Zagrebačkoj županiji što je nakon dugogodišnje potrebe konačno nabavljena nova tuba te pozivaju sve zainteresirane nove članove da im se priključe u radu čim to epidemiološke mjere dozvole.

OBAVIJEST – Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ

Zainteresirani za rad na dužnosti PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA na Lokalnim izborima 2021. godine, koji će se održati 16. 05. 2021. godine, mogu se prijaviti putem elektroničke pošte:

oip.kriz@izbori.hr

i to popunjavajući obrazac OL-6 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora.

6._OL-6

www.izbori.hr

Raspored po biračkim mjestima i dužnost na koju će izabrani kandidati biti imenovani (predsjednik ili potpredsjednik)  odrediti će Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ, stoga se predlaže da se iste rubrike u obrascu OL-6 ne popunjavaju.

Prijava putem popunjavanja obrasca OL-6 ne obvezuje Općinsko izborno povjerenstvo na imenovanje svih prijavljenih osoba.

PREDSJEDNICI I POTPREDSJEDNICI NE SMIJU BITI KANDIDATI NA IZBORIMA I NE SMIJU BITI ČLANOVI NITI JEDNE POLITIČKE STRANKE (čl. 42. st. 8. Zakona o lokalnim izborima)!!!!

Prijave se zaprimaju do zaključno s danom 22. travnja 2021. godine.

VAŽNA NAPOMENA:

ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA I NJIHOVE ZAMJENIKE

određuju političke stranke, stoga se zainteresirani za rad u biračkom odboru na mjestu člana i zamjenika člana trebaju obratiti političkim strankama, a ne Općinskom izbornom povjerenstvu, jer Povjerenstvo nije nadležno za određivanje članova i zamjenika članova biračkih odbora!!!!!

 

 

 

 

PRIOPĆENJE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KRIŽ od 15. travnja 2021. godine

RASPISANI LOKALNI IZBORI

U Narodnim novinama br. 39/21 od 14. 04. 2021. godine objavljene su te su dana 15. 04. 2021. godine stupile na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 16. svibnja 2021. godine.

Rokovi teku od 16. travnja 2021. godine u 00:00 sati.

 

BIRAČKO PRAVO

Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života; /birači/.

Pravo birati članove predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te birati općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode.

Članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te birati općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.

Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

 

————————– OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRIŽ————————-

U Općinsko vijeće Općine Križ bira se 13 članova.

Za člana Općinskog vijeća Općine Križ ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području Općine Križ.

Za člana Općinskog vijeća Općine Križ ima pravo biti biran državljanin drugih država Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.
BROJ POTPISA POTREBAN ZA KANDIDIRANJE ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Kada jedna te dvije ili više POLITIČKIH STRANAKA predlažu kandidacijsku listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ, predlaganje nije uvjetovano  prikupljenim potpisima birača. 

Najmanje 180 potpisa birača

dužni su prikupiti BIRAČI odnosno ovlašteni predlagatelji kada predlažu KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ.

 

————————-OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ———————–

Za Općinskog načelnika Općine Križ ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području Općine Križ.

U Općini Križ, Općinski načelnik Općine Križ nema zamjenika.
BROJ POTPISA POTREBAN ZA KANDIDIRANJE ZA IZBOR  OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRIŽ

Potpise birača za predlaganje kandidata ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA Općine Križ DUŽNI SU PRIKUPITI I POLITIČKE STRANKE I BIRAČI i to najmanje po 250 potpisa birača za pravovaljanost svake kandidature za općinskog načelnika.
KANDIDIRANJE

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Križ i prijedlozi kandidatura za Općinskog načelnika Općine Križ moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Križ u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do

 1. travnja 2021. godine do 24:00 sata.

Prijedlozi kandidacijskih lista i kandidata, očitovanja o prihvaćanju kandidature, obrasci za prikupljanje potpisa birača, obavijesti o otvaranju posebnih računa za financiranje izborne promidžbe i drugo, podnose se isključivo na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

 

Izborne sudionike upućujemo na internetsku stranicu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

www.izbori.hr

na kojoj su objavljene Obvezatne upute, priopćenja, obavijesti i upute Državnog izbornog povjerenstva vezane uz propisane rokove, obrasce, redoslijed izbornih radnji, financiranje izborne promidžbe i drugo vezano uz izborni postupak i provedbu izbora.

Napominjemo da će obrasci za provedbu kandidacijskog postupka biti dostupni na navedenoj internetskoj stranici Državnog izbornog povjerenstva od 16. travnja 2021. godine u 00:00 sati.

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KRIŽ /OIP/

Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke županije imenovalo je stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Križ, čija je nadležnost propisana odredbama Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

SJEDIŠTE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA Općine Križ je u Općini Križ, Trg Svetog Križa 5, Križ.

KONTAKT PODACI OIP-a

Telefon u sjedištu: 01/ 2831 525

Adresa elektroničke pošte: oip.kriz@izbori.hr

 

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Križ i kontakt telefoni:

1.     LIDIJA BAHLEN 091 2824 540
2.     ISKRA GUDAN PODVOREC 091 5352 882
3.     TIHANA OZVAČIĆ 099 2730 738
4.     JASMINA ŠTIMAC BOSANKIĆ 095 3906 652
5.     MATEA BULKA 098 1772 352
6.     MARKO DOKMANIĆ 098 491 190

 

KONTAKTI OSOBA NADLEŽNIH ZA NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

7.     ISKRA GUDAN PODVOREC 091 5352 882
Članica stručnog tima za izvršenje obveza u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe

8.      NADA HORVAT

 

091 2824 502

 

OIP poziva sve zainteresirane podnositelje kandidacijskih lista i kandidatura za Općinsko vijeće Općine Križ i Općinskog načelnika Općine Križ da kontaktiraju Općinsko izborno povjerenstvo Općine Križ za sva pitanja vezana uz postupak kandidiranja, kako bi se na vrijeme otklonili eventualni nedostaci, možebitne zabune i pogreške.

OVJERE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

Svaki kandidat na kandidacijskoj listi za izbor članova općinskog vijeća i svaki kandidat za općinskog načelnika mora Očitovanje o prihvaćanju kandidature, dano na propisanom obrascu, osobnim dolaskom, uz predočenje dokumenta o identitetu, ovjeriti kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

Ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine Križ obavlja se u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva, u naznačeno radno vrijeme i vrijeme dežurstva, bez naknade.
POTVRDE O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

Svaki predloženi kandidat na kandidacijskoj listi, kao i svaki kandidat za općinskog načelnika mora za sebe ishoditi potvrdu o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave.

RADNO VRIJEME I DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA u sjedištu

 1. 04. 2021. godine (petak) …………od 8,00 do 14,00 sati
 2. 04. 2021. godine (subota)…………od 10,00 do 12,00 sati
 3. 04. 2021. godine (nedjelja)………..od 10,00 do 12,00 sati
 4. 04. 2021. godine (ponedjeljak)……od 8,00 do 16,00 sati
 5. 04. 2021. godine (utorak)…………od 8,00 do 16,00 sati
 6. 04. 2021. godine (srijeda)………..od 8,00 do 16,00 sati
 7. 04. 2021. godine (četvrtak)……….od 8,00 do 16,00 sati
 8. 04. 2021. godine (petak)………….od 8,00 do 16,00 sati
 9. 04. 2021. godine (subota)………..od 10,00 do 12,00 sati
 10. 04. 2021. godine (nedjelja)………od 10,00 do 12,00 sati
 11. 04. 2021. godine (ponedjeljak)…..od 8,00 do 20,00 sati
 12. 04. 2021. godine (utorak)………..od 8,00 do 20,00 sati
 13. 04. 2021. godine (srijeda)………..od 8,00 do 20,00 sati
 14. 04. 2021. godine (četvrtak)………od 8,00 do 24,00 sati.

 

OBILJEŽAVANJE DANA PLANETE ZEMLJE

U povodu obilježavanja Dana Planeta Zemlje 22. travnja, održati će se izložba u organizaciji Udruge Ženske ruke iz Križa kojom će se predstaviti radovi od recikliranog papira vrijednih ruku Dragice Sopjan iz Novoselca.
Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, izložbu pod nazivom „Recikliranje nije gnjavaža“ moći će se pogledati svaki dan u radno vrijeme Knjižnice i čitaonice Križ i to od 20. travnja 2021. godine.
U tjednu kada se obilježava Dan Planeta Zemlje, a u cilju isticanja važnosti očuvanja našeg planeta i nužnosti recikliranja, Općina Križ svim posjetiteljima izložbe i korisnicima Knjižnice i čitaonice Križ dijeliti će i edukativnu brošuru pod nazivom „Nauči osnovno: upotrijebi ponovno!“ Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Katalog izlozba sopjan

LAG “Moslavina” objavio natječaj za OPG-ove

LAG “Moslavina” objavio je 8. travnja 2021. godine 6. LAG Natječaj iz LRS – 2. objava za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 4.1.1. iz PRR).

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 26.4.2021. do 27.5.2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 810.251,59 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 € do 20.000 €.  Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete navedene u Natječaju definirane kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.  Sve informacije vezane uz prihvatljivost i ostale potrebne informacije  mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Objava natječaja nalazi se na sljedećem linku:

NATJEČAJ TO 1.1.1. (sukladan TO 4.1.1.) | LAG Moslavina (lag-moslavina.hr)

OBAVIJEST GRAĐANIMA

OBAVIJEST GRAĐANIMA o radovima asfaltiranja kolnika u naselju Bunjani

o             U cilju što kvalitetnijeg rješavanja pitanja dotrajalih prometnica na svom području, Općinski načelnik Općine Križ pregovarao je s predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, a rezultat pregovora je sanacija kolnika preostalog dijela županijske ceste oznake ŽC 3124 kroz naselje Bunjani odnosno do granice s Gradom Ivanić-Gradom.

o             Očekivani početak radova pripreme za asfaltiranje navedene ceste je  12. 04. 2021. godine, a cjelokupni radovi trajati će najviše 10 radnih dana. Radovi obuhvaćaju frezanje postojećeg oštećenog nekvalitetnog asfalta, izravnanje površine kolnika, izradu novog habajućeg sloja te uređenje bankina.

o             U vrijeme izvođenja radova biti će djelomično ili u potpunosti onemogućeno prometovanje što će se regulirati prometnim znakovima te pozivamo stanovnike naselja Bunjani da korištenje svojih vozila prilagode i usklade prema dinamici radova asfaltiranja.

o             U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se mogu produžiti izvan najavljenog roka.

o             Zahvaljujemo na razumijevanju.

Općinski načelnik Općine Križ
Marko Magdić, struč. spec.oec.

Skip to content