Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2020. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, u narednom periodu tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma provesti će deratizaciju na području Općine Križ i to sukladno planu u prilogu.

                      PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

19. studeni 2020. OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
20. studeni 2020. RAZLJEV, REČICA KRIŠKA I KONŠČANI
21. studeni 2020. NOVOSELEC
23. studeni 2020. VELIKA I MALA HRASTILNICA, JOHOVEC, ŠIRINEC I BUNJANI
24. studeni 2020. ŠUŠNJARI, GORNJI I DONJI PRNJAROVEC
25. studeni 2020. KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.

Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004

Plan preventivne jesenske deratizacije

 

 

 

 

Podijeli na društvenim mrežama