U Narodnim novinama br. 61 od  28.06.2017. godine u oglasnom dijelu pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja, odnosno zaključno sa danom 07.07.2017. godine.

PONUDBENI LIST

LINK NA JAVNI NATJEČAJ http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8220832.html

Podijeli na društvenim mrežama