1000 kuna za svako novorođenče

Zagrebačka županija i u 2019. godini nastavlja s dodjelom 1000 kuna jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete. Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć Zagrebačke županije u iznosu od 1000 kuna može ostvariti jedan od roditelja/ samohrani roditelj/ roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnose se u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb.

S obzirom na povećan broj pristiglih zahtjeva za isplatom naknade za novorođenčad, Zagrebačka županija produžila je rok za predaju zahtjeva za sve one roditelje koji su to postali u 2018. godini. Novi rok do kada se mogu predati zahtjevi je 31. ožujka 2019. godine.

Inače, u 2018. godini Zagrebačka županija isplatila je 2389 jednokratnih novčanih pomoći za što je izdvojeno 2.389.000 kuna, a konačna brojka za 2018. godinu bit će poznata nakon što pristignu i obrade se svi zahtjevi.

Obrasci zahtjeva za 2018. i 2019. godinu kao i sve dodatne informacije o ostvarenju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče nalaze se ovdje.

Poziv za davanje sugestija na novi vozni red HŽ Putničkog prijevoza

 Prijevoznik HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb uputio je dopis Zagrebačkoj županiji te njenim gradovima i općinama, a vezano uz izradu Nacrta novog voznog reda za 2019./2020. godinu.

Pozivamo sve građane koje kao način prijevoza koriste vlak, da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije uz postojeći vozni red i Nacrt novog voznog reda za 2019./2020. godinu, dostave na adresu elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr najkasnije do 22. veljače 2019. godine, a kako bismo na vrijeme mogli dostaviti očitovanja, a time i pripomogli u postavljanju smjernica prilikom izrade novog voznog reda.

Postojeći vozni red, na temelju kojeg možete uputiti sugestije i prijedloge za prijevoznika HŽ putnički prijevoz d.o.o. nalazi se na mrežnim stranicama prijevoznika, na sljedećem linku:
http://www.hzpp.hr/vozni-red-3?m=8639&mp=468

 

Dopis – JLS

Dopis HŽ-a

KURIR 2018-19 web I. izmjene 4.2.19.

Prigradski vozni red 2018 19 za web

Općina Križ traži kandidate za suce porotnike

Općina Križ zaprimila je od Stručne službe Skupštine Zagrebačke županije Zahtjev Općinskog suda u Velikoj Gorici za predlaganje 2 kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež i 2 kandidata za imenovanje sudaca porotnika.

Također, od Stručne službe Skupštine Zagrebačke županije zaprimljen je i zahtjev Županijskog suda u Velikoj Gorici za imenovanje 2 suca porotnika za mladež i 1 kandidata za suce porotnike.

Suce porotnike predlaže Općinsko vijeće Općine Križ stoga, Općina Križ poziva sve zainteresirane za obavljanje ove časne dužnosti da najkasnije do 15. veljače 2019. godine iskažu svoj interes bilo osobnim dolaskom u Općinu Križ ili putem e-maila info@opcina-kriz.hr.

Tko sve može biti kandidat za suca porotnika za mladež ili suca porotnika te koje je sve podatke potrebno dostaviti pogledate u prilogu.

Imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Velikoj Gorici

Imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici

Imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici

Imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici

MAGIČNA INTERAKTIVNA PREDSTAVA ZA DJECU VRTIĆA I ŠKOLE – MAĐIONIČAR MARLO

Općina Križ u suradnji s Dječjim vrtićem i Osnovnom školom Milke Trnine Križ, za djecu od 4 godine do osmog razreda osnovne škole, organizira 8. veljače 2019. godine u Domu kulture Josip Badalić u Križu, magičnu interaktivnu predstavu za djecu na kojoj će mađioničar Marlo prikazati djeci svoje vještine iluzionizma. Prva predstava koja počinje u 10 sati bit će prilagođena djeci u dobi od 4 godine do četvrtog razreda osnovne škole, a u 12 sati bit će predstava namijenjena starijoj djeci, od petog do 8 razreda osnovne škole. Svi ostali zainteresirani također su dobro došli na predstave.

Interaktivna mađioničarska predstava za djecu, bazirana je na principu forum teatra. Svaka izvedba je različita, ovisno o interakciji s djecom koja pomažu mađioničaru Marlu sa svojim trikovima. Veliki fokus je na interakciji s publikom.

Mitrevski Goran ili mađioničar Marlo kao dramski lik postoji već 12 godina. Lik Marla izmišljen je kako bi mlađoj populaciji poslužio kao dobar primjer za ponašanje, te na taj način educirao publiku putem interaktivnih mađioničarskih trikova, uvijek provedenih kroz zabavne priče, prilagođene dječjoj publici. Tijekom svoje karijere, putem raznovrsnih projekata i predstava mađioničar Marlo kao lik, izveo je svoje trikove za više od 50.000 djece, a iza sebe ima brojne uspješne izvedbe.

Više o Marlu možete pogledati na facebooku: https://web.facebook.com/MagionicarotMarlo

 

 

ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, prva u ovoj godini. Sjednici je nazočilo 12 od 15 članova Općinskog vijeća (na sjednici nisu nazočile Ivana Posavec Krivec i Sanja Jurić dok se Stevo Turčinović ispričao za izostanak). Na početku sjednice jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća s nadopunom, odnosno 11. točkom pod nazivom: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice. Između ostalog izvijestio je o pokrenutim radovima uređenja nogostupa u Zagrebačkoj ulici, radovima na uređenju parkirališta u Zagrebačkoj 7 i izgradnji pristupne rampe za invalide s dva parkirna mjesta za invalide, te uređenju prve faze Staklene ulice u Bunjanima. Kako je naglasio Načelnik, svi ovi radovi trenutno stoje zbog vremenskih prilika koje ne dozvoljavaju završetak radova, no isti bi trebali krenuti čim se otvore asfaltne baze i vremenske prilike to dopuste.
Načelnik je izvijestio da je Općina Križ početkom godine od Ministarstva kulture ostvarila potporu u vrijednosti 170 tisuća kuna za izgradnju sustava grijanja zgrade Doma kulture Josip Badalić u Križu. Od istog ministarstva ostvarena je i potpora u iznosu 23 tisuće kuna za nabavu knjiga u Knjižnici i čitaonici. Od Zagrebačke županije ostvarena je pomoć u iznosu 25.500,00 kuna za tehničku pomoć kod prijave projekta rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku u Križu.
Općinski načelnik izvijestio je članove Općinskog vijeća i o početku programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine u Križu. Dao je i informaciju o objavljenim natječajima Općine Križ za udruge čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi kao i za udruge iz područja zdravstva, socijale i preventive. Naglasio je i da su potpisani ugovori o izravnoj dodjeli sredstava iz proračuna Općine Križ i to Vatrogasnoj zajednici Općine Križ 250 tisuća kuna, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada 180 tisuća kuna, Zajednici športskih udruga 480 tisuća kuna, Zajednici tehničke kulture 30 tisuća kuna te Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad 60 tisuća kuna.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća raspravljali su o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Križ kojom se sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu usklađuju poslovi komunalne djelatnosti koji se obavljaju na području Općine Križ te se propisuje povjeravanje i način obavljanja i druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti. Na području Općine Križ obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture te uslužne komunalne djelatnosti. Obavljane komunalnih djelatnosti ovom se odlukom u najvećoj mjeri povjerava trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ čiji je jedini osnivač Općina Križ. Riječ je o komunalnim djelatnostima kao npr.: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i sl… Nakon rasprave u kojoj je pojedine članove Općinskog vijeća zanimala ekonomičnost povjeravanja ovih poslova Poduzetničkoj zoni Križ d.o.o., Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i njegov zamjenik Zlatko Hrastić istaknuli su da je odgovornost prema raspolaganju javnim novcem, odnosno novcem građana Općine Križ rezultirala analizom efikasnosti i cijene koštanja komunalnih poslova koje će uz minimalna ulaganja u opremu i edukaciju kadrova, od sada znatno brže i efikasnije raditi Općinsko trgovačko društvo. Nakon rasprave, odluka je usvojena s 11 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Razmatran je te jednoglasno usvojen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. U Odluku o socijalnoj skrbi („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 35/16.) dodane su naime odredbe kojima će se regulirati najavljen projekt Rada za opće dobro bez naknade, a sve temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, radi aktiviranja i uključivanja radno sposobnih osoba koji su korisnici zajamčene minimalne naknade u društvenu zajednicu.
Općina Križ pozivat će radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, kad se utvrdi potreba za angažiranjem tih osoba u radovima za opće dobro. Poslovi radova za opće dobro jesu čišćenja, održavanja i uređivanja javnih i drugih površina, kao i pomoć u provedbi organizacije raznih manifestacija te sličnih poslova na području Općine Križ. Općina Križ pozivat će i radno sposobne ili djelomično radno sposobne podnositelje zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade. Korisnici zajamčene minimalne naknade moći će sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade, najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Ako se korisnik zajamčene minimalne naknade ne odazove pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade kao i radno sposobni podnositelji zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, neodazivanjem na poziv za uključivanje u radove za opće dobro, na šest mjeseci gube pravo na odobrenje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ.

Općina Križ ispunila je i svoju obvezu te odredila visinu paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Križ. Jednoglasno je odlučeno da se visina godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te p smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrdi na minimalni iznos od 150,00 kuna.

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno s 12 glasova donijeli su i Odluku o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu. Razmatran je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka II. Ugovoru o kupoprodaji nekretnina zaključenom s trgovačkim društvom STONE GALLERY d.o.o. Rijeka. Nakon rasprave donesena je Odluka te će se sukladno istoj, spomenutom trgovačkom društvu produljiti ugovoreni rok za izgradnju gospodarskog objekta i ishođenje svih potrebnih dozvola te stavljanje objekta u funkciju do kraja ožujka 2021. godine.

Na ovoj su sjednici članovi Općinskog vijeća s 11 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijeli odluku da se za novog člana Nadzornog odbora Ivakop-a d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad imenuje Valentino Galić. Vezano uz spomenuto trgovačko društvo, Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sudjelovanje u provedbi postupka prodaje nekretnine trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad.

Također, jednoglasno je usvojena i Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 300,00 kn po jednom tromjesečju, a svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 30,00 kn po jednom tromjesečju i to razmjerno broju članova Općinskog vijeća pojedine političke stranke i/ili nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Donesena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za naknadu za pruženu energetsku uslugu i to u visini 383.000,00 kuna trgovačkom društvu Experta Grupa d.o.o. iz Požege, a sredstva će po ispostavljenim računima biti isplaćena u 12 jednakih mjesečnih iznosa.
Općinsko je vijeće također dalo suglasnost Općinskom načelniku na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u Poduzetničkoj zoni u Križu.

Na ovoj poveznici možete pronaći akte s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ.

Dokumenti Općine Križ

 

Savjetovanje pod nazivom Volim poljoprivredu

Dana 5. veljače 2019. godine (utorak) u 11 sati u Pučkom domu u Kloštar Ivaniću održati će se savjetovanje za sve zainteresirane, a posebno poljoprivrednike Otoka Ivanića. Savjetovanje pod nazivom Voli poljoprivredu organizira Zadruga Izazov iz Kloštar Ivaniću suradnji s Općinom Kloštar Ivanić i podrškom Općine Križ. Razvoj obiteljskog gospodarstva važan je temelj za ukupan  razvoj  poljoprivrede i gospodarskog rasta.

Kroz savjetovanje cilj je ukazati na važnost usvajanja novih znanja kao i važnost udruživanja jer upravo udruživanjem zajedničkih snaga lakše se dolazi do željenih rezultata.

Program savjetovanja:

  1. Poljoprivredna gospodarstva i važnost udruživanja

mr.sc. Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije

  1. Upisi i izravne potpore poljoprivrednih gospodarstava

Predstavnik Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  1. Porezi u poljoprivredi

Zoran Juran, voditelj Ispostave Porezne uprave Ivanić-Grad

  1. Agro krediti Zagrebačka banka

Maja Vrtarić, direktorica Zagrebačke banke Poslovnice Ivanić-Grad

Danijela Benko Jalžečić – starija bankarica za male poduzetnike i obrtnike

  1. Inovativna gnojiva tvrtke Intertim d.o.o.

Ines Dundović, agronom

  1. Proizvodnja stočne hrane i otkup žitarica

Saša Komarica, dipl.ing.agr. – Fanon d.o.o.

Ksenija Slaviček, dipl.ing.agr. – Fanon d.o.o.

  1. Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika – HUMP AGRO

Ines Dundović – zamjenica predsjednika

  1. Završna riječ

Predviđeno trajanje savjetovanja u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Savjetovanje – Volim poljoprivredu

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 40.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 28.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ 2019. – (soc.zdr.prev.) – 28.01.2019.

Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrasci:

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2019. – (soc.zdr.prev.)

Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018.

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2019. – (soc.zdr.prev.)

 

 

Prvi dan programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine u Križu

Općina Križ ove je godine odlučila financirati, odnosno pokrenuti novi projekt za dobrobit učenika, a riječ je o financiranju programa produženog boravka. Naime Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić na inicijativu roditelja, a u suradnji s Osnovnom školom Milke Trnine, dogovorio je pokretanje programa produženog boravka koji je nakon svih provedenih postupaka i zapošljavanja učiteljice razradne nastave, započeo danas 28. siječnja 2019. godine.

Općinski načelnik Marko Magdić i ravnatelj škole Zlatko Hasan, prije početka programa produženog boravka, sa zainteresiranim roditeljima održali su sastanak na kojem je učiteljica Valentina Čuljak objasnila kako će izgledati jedan dan produženog boravka djece, koji će nakon redovne nastave, trajati od 13 do 17 sati. U tom periodu djeca će učiti, pisati zadaću, igrati se, družiti i imati ukupno tri obroka tijekom cijelog dana provedenog u školi. Jedini trošak roditelja u cijeni produženog boravka biti će podmirenje troška prehrane i to 15 kuna dnevno za sva tri obroka tijekom dana, dok će ostale troškove, odnosno plaću učitelja financirati Općina Križ.

Za sada je ugovore o produženom boravku potpisalo osam roditelja, a očekuje se da će u narednom periodu biti još zainteresiranih. Spomenimo da se osnovno i srednje obrazovanje u 2019. godini iz Proračuna Općine Križ planira financirati sa 730.000,00 kuna.