Počinje podjela kantica i biorazgradivih vrećica

Kao dio sustava gospodarenja otpadom na području Grada Ivanić-Grada te Općina Križ i Kloštar Ivanić, komunalno društvo Ivakop od ponedjeljka, 24. veljače 2020. godine, kreće u akciju podjele kantica, pripadajućih biorazgradivih vrećica i informativnog letka za stanare u stambenim zgradama. Zbog velikog broja stanova podjela kantica prvo će se vršiti isključivo na području Grada Ivanić-Grada, a zatim i na području Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Ukoliko djelatnici Ivakopa nikoga ne zateknu u stanu, kantice i vrećice će se moći preuzeti na adresi Ivakopa u Savskoj 50, a o čemu će stanari dobiti pisanu obavijest.

Ivakop će početkom svibnja krenuti s organiziranim sakupljanjem biootpada od korisnika te će novi raspored odvoza otpada korisnici dobiti u ožujku uz račune za veljaču. Na rasporedu odvoza otpada će, uz oznake za dane u tjednu u kojima se sakuplja miješani komunalni otpad, papir i plastika, biti i nova oznaka za dane u kojima će se sakupljati i biootpad.

Sakupljeni biootpad će se predavati ugovornim oporabiteljima i zbrinjavati u biopostrojenjima.

Ovim aktivnostima, kao i kontinuiranom izgradnjom komunalne infrastrukture te brigom o sanaciji odlagališta Tarno, postepeno ćemo ostvariti zadane ciljeve, kako iz Direktiva EU tako i iz Planova gospodarenja otpadom na našem području.

U konačnici najvažniji zadatak nam je podizanje svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s krajnjim ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Počinje podjela kantica i biorazgradivih vrećica

ZAŠTO OPĆINA KRIŽ NE SUFINANCIRA UMJETNO OSJEMENJIVANJE?

Umjetno osjemenjivanje u 2020. godini ne sufinancira se zbog visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora (potpora male vrijednosti) na nacionalnoj razini te Ministarstvo poljoprivrede ne odobrava nove programe temeljem Uredbe Komisije EU br. 1408/2013 sukladno kojoj je Općina Križ do sada sufinancirala umjetno osjemenjivanje krava i krmača (te druge aktivnosti).

Naime, Ministarstvo poljoprivrede izdalo je davateljima potpora male vrijednosti dana 23.10.2019. godine obavijest (KLASA: 404-01/19-01/55, URBROJ: 525-08/0248-19-4) o dodjelama potpora male vrijednosti sektoru poljoprivrede, u kojoj je navedeno da je za potpore male vrijednosti koje su se isplaćivale sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 utvrđen visoki postotak iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora na nacionalnoj razini te se novi programi neće odobravati.

U istoj obavijesti navedeno je da se program potpora može prilagoditi Uredbi Komisije EU br. 702/2014, a sukladno kojoj je Općina Križ, u suradnji sa službama Ministarstva poljoprivrede i izradila novi program potpora poljoprivredi za 2020. godinu i druge aktivnosti koje će se sufinancirati. Prema istoj Uredbi nije moguće financiranje troškova koji se smatraju redovitim troškovima poslovanja poljoprivrednika kao što su umjetno osjemenjivanje, nabava sjemena/gnojiva, analiza tla i sl. odnosno sa Uredbom br. 702/2014 nije moguće uskladiti sljedeće mjere iz dosadašnjeg programa potpora:

 • Umjetno osjemenjivanje, cijepljenje i označavanje  te testiranje na trihinelu
 • Subvencije za poljoprivrednike
 • Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)
 • Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje
 • Kupnja sjemenskog i sadnog materijala
 • Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
 • Potpore za nabavu sadnog materijala za konvencionalnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
 • Potpore za nabavu sjemena i sjemenskog materijala te gnojiva za ratarsku proizvodnju
 • Potpora za prihranu pčelinjih zajednica i očuvanje pčelinjeg fonda
 • Kupnja rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja  
 • Sufinanciranje uzgojno-selekcijskog rada pasmine konja hrvatski posavac i hrvatski  hladnokrvnjak

U slučaju dodjeljivanja potpora suprotno navedenom, postoje kaznene sankcije Ministarstva poljoprivrede i  EU komisije, koja provodi istragu. Financijske i druge posljedice snosi korisnik potpore koji mora dobivenu potporu zajedno s kamatama vratiti u proračun i sve dok isto ne vrati u proračun, korisniku se obustavljaju sve druge aktivnosti koje ima po drugim natječajima i mjerama iz ruralnog razvoja.

OVDJE možete vidjeti za koje će mjere Općina Križ dodjeljivati potpore temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu, na koji je pozitivno mišljenje dalo Ministarstvo poljoprivrede.

 

 

 

 

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive u 2020. godini

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2020. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2020. godini je 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 19. 03. 2020. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive – 18.2.2020.

Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2020.

Obrasci:

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2020. – (soc.zdr.prev.)

Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2020.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2020. – (soc.zdr.prev.)

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA – – 2019.

 

ANKETA – Procjena dosadašnjeg rada LAG-a „Moslavina“

LAG “Moslavina”, u čijem sastavu je i naša JLS, u postupku je evaluacije provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020., te u tu svrhu provodi anketu za vrednovanje dosadašnjeg rada LAG-a.

Ispunjavanje anketnog upitnika traje maksimalno 5 minuta, te je u potpunosti anonimno, stoga Vas molimo da pomognete LAG-u, kako bi relevantne podatke s terena mogli objediniti u Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a u razdoblju do 2019. godine, te time dobili smjernice kako unaprijediti rad LAG-a “Moslavina” u budućem razdoblju.

Anketu možete otvoriti putem slijedećeg linka:

https://forms.gle/VhesuCALTMiMZimSA

Unaprijed zahvaljujemo!

LAG “Moslavina”

 

Završena je revizija Knjižnice i čitaonice Križ

Završena je revizija cjelokupnog fonda Knjižnice i čitaonica Križ. Knjižnica je počela s redovitim radom u ponedjeljak, 17.02.2020. godine. U skladu sa zakonskom obavezom i knjižničnim propisima pregledan je cjelokupni knjižni fond koji se sastojao od dvadeset tisuća knjiga. O kolikom opsegu posla se radilo, najbolje govore brojčani podaci, naime prenesena je ukupna težina knjiga od preko dvadeset tona, a prehodano je preko trideset kilometara, svaka je knjiga pregledana, uvrštena na svoje mjesto i uspoređena sa podacima u računalnom programu. Zastarjeli, dotrajali i oštećeni primjerci su otpisani, te je time omogućen dobar pregled i red u policama, a također je stvoren prostor za nove naslove koji će biti nabavljeni tijekom ove godine, za koje je značajan iznos potpore Ministarstva kulture od 23.000 kuna za nabavu knjižne građe. Zahvaljujemo školskoj knjižnici Osnovne škole Milke Trnine Križ na odličnoj suradnji, osobito knjižničarki i djeci koji su pomogli pri zbrinjavanju otpisanih primjeraka.
Zahvaljujemo korisnicima na suradnji i razumijevanju.

Veselimo se Vašem dolasku!
Vaše knjižničarke

Poduzetnicima Zagrebačke županije krediti s kamatnom stopom već od 0,3%

Zagrebačka županija subvencionirat će kamatne stope na kredite mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima koji ulažu na njenom području u visini jednog postotnog boda, i to za tri kreditna programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) s kojom je Županija sklopila Ugovor o poslovnoj suradnji. Ukupni kreditni potencijal Zagrebačke županije za kredite koje osigurava HBOR iznosi 30 milijuna kuna, a Županija će kamatu subvencionirati za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Prihvatljivim korisnicima kredit može biti odobren izravno ili putem poslovnih banaka za financiranje ulaganja u osnovna sredstva te za financiranje obrtnih sredstava, uz uvjete definirane kreditnim programima HBOR-a i to „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“.

Zagrebačka Županija – dluka o provođenju programa HBOR subvencija kredita

Više na:

https://www.hbor.hr/kreditni_program/poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika/

https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-privatnog-sektora/

 

Informacija Ivakop-a d.o.o. o odvozu glomaznog otpada

Ivakop podsjeća sve korisnike usluge odvoza otpada s područja Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ koji su zainteresirani za odvoz glomaznog otpada da mogu do 21. veljače 2020. godine podnijeti prijavu za odvoz istog putem:

 • e-maila: ivakop@ivakop.hr
 • faksa na broj 2888-937,
 • poštom na adresu sjedišta Ivakop d.o.o.
 • osobno ili popuniti Zahtjev putem web aplikacije na stranici www.ivakop.hr

Molimo sve naše korisnike da dobro pročitaju dopis koji su dobili na kućne adrese, s popisom predmeta koji pripadaju glomaznom otpadu. Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno.

Odvoz glomaznog otpada

 

U Općini Križ pokrenuta inicijativa kratkog opskrbnog lanca proizvoda s lokalnog područja

U Općini Križ jučerašnjim predavanjem u Domu kulture Josip Badalić Križ, pokrenuta je inicijativa za formiranje kratkog opskrbnog lanca proizvoda s područja Općine Križ i okolice te ostalih zainteresiranih proizvođača koji zadovoljavaju uvijete. Predavanje o ideji i iskustvima pokretanja jednog takvog projekta održala je Valentina Hažić, stručnjakinja za kratke opskrbne lance, certificirana trenerica za rad s udruženjima poljoprivrednih proizvođača i predsjednica Udruge “Najbolje ‘z Međimurja” koja je uspostavljena kao prvi organizirani kratki opskrbni lanac u Hrvatskoj.

Okupljeni poljoprivrednici i predstavnici Općine Križ mogli su iz prve ruke čuti koje su prednosti takvog opskrbnog lanca, ali i koji su izazovi u njegovom formiranju. „Ovom uvodnom radionicom cilj je bio dati ideju poljoprivrednim proizvođačima i vidjeti njihovu zainteresiranost“, istaknuo je Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić te naglasio da je sada sve na njima i njihovoj volji i želji da se u Općini Križ ovako nešto pokrene. Općina je ta koja je spremna podržati ih financijski  te na način da osigura prodajni prostor. „Ova je radionica nastavak promišljanja kako potaknuti i pomoći poljoprivrednu proizvodnju u Općini Križ, kojom se nastavlja kontinuitet pomoći poljoprivrednicima koju Općina Križ provodi kroz Proračun osiguranim subvencijama za poljoprivrednike, a koje su protekle godine iznosile oko 700.000,00 kn i projektima kao što su izgradnja tržnice na malo financirana sredstvima Europske Unije, koja bi s radom trebala započeti ovog proljeća“, naglasio je Općinski načelnik.

Ono što je ključno u ovoj inicijativi/projektu je to da se radi o dobrovoljnom interesnom udruženju proizvođača koji je besplatan. Svaki proizvođač može izdvojiti proizvode iz svoje proizvodnje s kojima želi ući u kratki opskrbni lanac, ali to su nužno najbolji proizvodi s kojima raspolaže.

Cilj je, kako je istaknula Valentina Hažić, u kratkom opskrbnom lancu okupiti što više proizvođača sa što većom paletom različitih domaćih proizvoda i plasman svježih sezonskih proizvoda bez posrednika, u direktnom kontaktu s kupcima koji traže lokalnu hranu transparentnog porijekla.

Oslanjajući se na strategiju Europske Unije „od polja do stola“, cilj je potaknuti lokalnu proizvodnju i stimulirati lokalni ekonomski razvoj jer ovakvim načinom prodaje novac lokalno kruži, a proizvođačima se daje prilika i pristup tržištu na način da budu prva karika u lancu do kupca, bez posrednika, a time osiguravaju bolju cijenu svojih proizvoda dok kupac dobiva kvalitetnu lokalnu hranu koju kupuje tamo gdje se proizvodi.

 

 

 

POJAŠNJENJE VEZANO UZ OBAVIJEST O BESPLATNOM PRIKLJUČENJU NA VODOOPSKRBNU MREŽU

S obzirom na učestala pitanja oko obavijesti trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., o mogućnosti besplatnog priključenja na vodoopskrbnu mrežu u sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU, napominjemo sljedeće:

– naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

viozz.hr/rvs-zagrebacke-zupanije-zagreb-istok/

– u sklopu spomenutog projekta, izvode se i kućni priključci uključujući i vodomjerna okna sa svim pripadnim elementima.

– priključci se rade na CIJELOM vodoopskrbnom području Grada Ivanić – Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ.

– svi zainteresirani za realizaciju besplatnog priključka mogu sve dodatne informacije saznati isključivo od trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., poslovne jedinice Ivanić – Grad, a za realizaciju besplatnog priključka prije svega potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA JAVNU VODOOPSKRBU,  a u kojem su navedeni svi potrebni dokumenti za realizaciju priključka, te predati isti na dolje navedenu adresu.

Adresa: Savska 50
10310 IVANIĆ GRAD
tel. 01.4095130 01.4095131
fax. 01.4095133
Vjekoslav Broz
Rukovoditelj poslovne jedinice
tel. 01.4095 132 mob. 091.6046 078
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00
HITNE INTERVENCIJE:
mob. +385 91.6035429

 

Održan sastanak Općinskog načelnika s predstavnicima Hrvatskih voda o zajedničkim projektima na području Općine

Kako bi odredili buduće zajedničke projekte na području Općine Križ, Općinski načelnik Marko Magdić održalo je radni sastanak s predstavnicima Hrvatski voda d.o.o., koje je zastupao zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić.

Iako su Hrvatske vode d.o.o. za ovu godinu već napravile plan i program rada i Upravno vijeće je dobar dio sredstava već rasporedilo, ovaj sastanak bio je nužan radi planiranja budućih projekata. „Dobra je to prilika da se ove godine pripreme svi projekti i u tom kontekstu osiguraju sredstva, da s idućom godinom, a možda i u zadnjem kvartalu ove godine krenemo s pripremom i raspisivanjem javne nabave za projekti koji su ovdje gorući“- istaknuo je Davor Vukmirić.

Jedan od problema s kojim su upoznati svi mještani Općine Križ  je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, malen postotak od 62 posto priključaka na vodoopskrbu, te košnja vodotoka i kanala.

“Upravo je ovih dana potpisan ugovor s tvrtkom koja je dobila koncesiju. S te je strane napravljen pomak, a ja s ove pozicije pozdravljam inicijativu načelnika i svih onih koji su se uključili da dođe do ovog sastanka. Vrata Hrvatskih voda za Općinu Križ su širom otvorena“- zaključio je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić.

Iz Općine poručuju kako se razgovori s Hrvatskim vodama nastavljaju, a u tjednu koji je pred nama općinsko vodstvo će održati i sastanak s predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije.