Otvorena izložba radova s prve likovne kolonije u Križu

Prva likovna kolonija u Križu održana je u subotu 12. listopada 2019. godine, pod pokroviteljstvom Općine Križ, a u organizaciji Udruge slobodnih samostalnih umjetnika. Dan je protekao u veselom druženju umjetnika među kojima je bilo i slikara i pjesnika, njih ukupno 32 iz susjednih općina i gradova ali i iz Lipovljana, Jasenovca, Zagreba, Velike Gorice, Križevaca, Popovače, Novske i Kutine.

Na svečanom otvaranju izložbe nastalih radova s likovne kolonije u 16 sati u Galeriji Križ, nazočio je i Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić koji je tom prigodom zahvalio svim umjetnicima na prekrasnim radovima koji ostaju u trajno vlasništvo Općini Križ, a posebno gospodinu Miljenku Šimunoviću koji je bio inicijator i glavni organizator ove likovne kolonije.

Svi koji žele vidjeti nastale radove na prvoj likovnoj koloniji u Križu mogu to učiniti tijekom ovog tjedna uz prethodnu najavu u Knjižnici i čitaonici Križ.

 

DRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

U nazočnosti 9 od 15 članova Općinskog vijeća 10. listopada 2019. godine, održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici nisu nazočili vijećnici Marijo Šiletić, Maja Lajpold, Ines Dundović, Ksenija Krsnik, Zoran Borić i Sanja Jurić. Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća, s tim da je predlagatelj s dnevnog reda povukao točku 4, odnosno Informacije o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2018./2019., jer je ravnateljica Dječjeg vrtića Križ bila spriječena nazočiti sjednici Općinskog vijeća i podnijeti Godišnje izvješće o radu.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice. U spomenutom periodu pokrenuti su radovi ugradnje trajne sportske podloge na vanjski teren, asfaltirano igralište površine 1 300 m2 u sportskom parku u Križu, a za koji je ostvarena potpora Zagrebačke županije u iznosu od 150.000,00 kn. Projekt predstavlja nastavak kontinuiranog ulaganja u uređenje sportskog parka u Križu te se istim planira s iscrtavanjem nogometnog, rukometnog i košarkaškog igrališta na gumenu podlogu. Potpisan je i Ugovor o obnovi fasade i krova objekta na sportskom parku u Križu. Vrijednost spomenutih radova je nešto manja od 250.000,00 kn, a radovi bi trebali uskoro započeti.
Završeni su i radovi na izgradnji prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu za koje je Općina Križ kroz natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, ostvarila sufinanciranje. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 320.000,00 kuna za koju je ostvareno sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Načelnik je izvijestio i da su započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grada i to na dionici E1 – OPĆINA KRIŽ, NASELJA: OKEŠINEC, NOVOSELEC I OBEDIŠĆE. Riječ je o projektu izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb istok. Vrijednost radova na području Općine Križ, Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić-Grada je nešto manja od 90 milijuna kuna plus PDV.
U proteklom periodu, zamjenik Općinskog načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić u pratnji stručnih službi Općine Križ, obilazio je vijeća mjesnih odbora naše Općine te razgovarao s predstavnicima mjesnih odbora i stanovnicima u cilju detektiranja komunalnih zahtjeva i potreba u svakom mjestu. Svi manji komunalni zahtjevi koji su se mogli riješiti odmah, riješeni su, od prekopa propusta, graba, popravka puteva i slično, a oni zahtjevniji u tijeku su rješavanja.
U periodu od protekle sjednice općinskog vijeća, ostvarena je bespovratna potpora Zagrebačke županije u iznosu od 10.000,00 kn za Cross HILL RUN. Na Poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu prijavljena su 2 projekta. Jedan je SANACIJA STARE VOJNE ZGRADE U PARKU U KRIŽU, vrijednost projekta: 399.750,00 kn uz traženi iznos sufinanciranja od 250.000,00 kn, kojim je planirana sanacija krovnog dijela objekta (pokrov i limarija), postojeće stolarije i pročelja objekta. Drugi prijavljeni projekt je IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE MULTIMEDIJALNOG CENTRA KRIŽ, vrijednost projekta: 167.500,00 kn uz traženi iznos sufinanciranja od 100.000,00 kn, a kojim projektom se planira izraditi projektna dokumentacija potrebna za izvođenje radova uređenja multimedijalnog centra Križ, čime bi navedeni prostor dobio polivalentnu namjenu za održavanje različitih događanja za potrebe Općine i udruga, edukacije građana, natjecanja i sl.
Načelnik je izvijestio članove Općinskog vijeća da je 17.09.2019. godine u Općini Križ proveden inspekcijski nadzor u provedbi Zakona o sustavu civilne zaštite i njegovih provedbenih akata koje se odnose na obveze jedinice lokalne samouprave. Nadzorom nije bilo utvrđenih nepravilnosti odnosno Općina Križ ispunjava sve Zakonom zadane obveze.
U nastavku sjednice uslijedilo je podnošenje informacija i rasprava o poslovanju trgovačkih društava za 2018. godinu. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad podnio je Dario Ferenčaba, direktor Ivaplin-a d.o.o., koji se u svom izlaganju osvrnuo na tijek predstečajnog postupka te zahvalio suvlasnicima na pomoći u otplati dugovanja zahvaljujući čemu je spašeno to trgovačka društvo. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad podnijela je Sanja Radošević, direktorica Ivakop-a d.o.o., koja je naglasila da je protekle godine društvo pozitivno poslovalo te da se konstantno javljaju na brojne natječaje za dodatne izvore financiranja, a u cilju unapređenja usluge prikupljanja otpada.
Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb, podnio je članovima Općinskog vijeća Općine Križ informaciju o poslovanju trgovačkog društava za 2018. godinu vezano uz što nije bilo rasprave, budući da kako je istaknuo direktor, društvo pozitivno posluje bez većih poteškoća.
O poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad; izvijestila je direktorica Radojka Šporer.
O poslovanju u protekloj godini trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ govorio je direktor Mario Grdenić istaknuvši kako je to društvo u 100% vlasništvu Općine Križ te svakim danom preuzima sve više poslova, odnosno širi svoje poslovanje koje uspješno izvršava. Također je naglasio uspješnost rada Reciklažnog dvorišta te pozitivnu svijest građana vezano uz recikliranje otpada.
Izvješća o radu za 2018. godinu članovima Općinskog vijeća podnio je za Vatrogasnu zajednicu Općine Križ Branko Arbanas, predsjednik VZO Križ, a za Vatrogasnu postrojbu Grada Ivanić-Grada izvjestitelj je bio Jasminko Kranjčec, zamjenik zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada. O radu tijekom protekle godine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad izvijestila je Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad. O radu ostalih udruga korisnika Proračuna Općine Križ za 2018. godinu izvijestila je Sandra Crnković, samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti te istaknula da su Zajednica Tehničke kulture Općine Križ, Zajednica športskih udruga Općine Križ kao i sve ostale udruge kojima su dodijeljena sredstva za programe u 2018. godini temeljem natječaja, i to za ukupno 18 programa – na vrijeme izvijestile o izvršenim programima i svrhovito utrošenim sredstvima.

U nastavku sjednice predsjednik Savjeta mladih Općine Križ Valentino Galić predstavio je članovima Općinskog vijeća Općine Križ Program rada Savjeta mladih Općine Križ za 2020. godinu i Financijski plan Savjeta mladih za 2020. godinu koje je Savjet mladih usvojio 2. listopad 2019. godine na 4. sjednici Savjeta mladih Općine Križ. Članovi Općinskog vijeća jednoglasno u usvojili Program rada Savjeta mladih Općine Križ za 2020. godinu i Financijski plan Savjeta mladih za 2020. godinu.
Jednoglasno je usvojen i Zaključak o utvrđivanju i objavi PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE IZ ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRIŽ I GRAFIČKOG DIJELA IZ ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRIŽ. Također jednoglasno donesena je Odluka o izmjenama Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ te Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.
U nastavku sjednice jednoglasno je donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. u visini 193.046,59 kn za opskrbu plinom.
Na kraju sjednice razmatran je prijedlog te jednoglasno donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za obnovu krova i fasade objekta u sportskom parku u Križu u ukupnom iznosu od 244.126,56 kn.

Mjesec hrvatske knjige u Križu

Mjesec hrvatske knjige u Križu započeti će prvom likovnom kolonijom Križ, koja će se održati sutra, u subotu 12.10.2019. godine u Križu.

Posebna nam je čast pozvati vas na svečano otvaranje izložbe radova učesnika u Galeriji Križ u 16 sati.

Večer poezije i pjesme uz malo fantazije održat će se u četvrtak, 17.10.2019. godine u 19 sati u Galeriji Križ. Očekuje vas Predstavljanje pjesnikinje i književnice Eme Botice uz koncert šansona Srđana Depola.

EU SREDSTVIMA IZGRAĐEN PRODAJNI PLATO TRŽNICE S PARKIRALIŠTEM

Završen su radovi na izgradnji prvog komunalnog projekta Općine Križ financiranog sredstvima Europske unije. Riječ je o prodajnom platou tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu za koje je Općina Križ kroz natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, ostvarila sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Investicija je to vrijedna ukupno 320.000,00 kuna. Izvođač radova bio je Obrt za prijevoz, usluge i trgovinu „Ugarković“, vl. Gordan Ugarković. Radovi su obuhvatili izgradnju platoa tržnice na malo te uređenje parkirališta. Zanimljivo je da su u ovaj projekt ugrađene stare kamene kocke i rubnjaci koji su nekada krasili Kolodvorsku ulicu u Novoselcu i na neki su način dio baštine ovog kraja. Uz navedene radove na platou i parkiralištu, obnovljena je i prometnica koja prolazi tim dijelom, a vrijednost obnove i asfaltiranja iznosi oko 90.000,00 kn. U narednom periodu biti će iscrtana horizontalna signalizacija te postavljena rasvjeta uz parkiralište.

 

Izložba radova s prve likovne kolonije u Križu

Prva likovna kolonija u Križu održat će se 12. listopada 2019. godine, a svečano otvaranje izložbe radova sudionika likovne kolonija održat će se s početkom u 16 sati u Galeriji Križ.

Pozivamo građane da u dopodnevnim satima prate rad naših gostujućih umjetnika, koji će u centru Križa, u parku i oko njega izrađivati svoje slike na temu i s motivima Križa.

Na prvu likovnu koloniju dolazi 40 umjetnika iz naše i susjednih općina ali i iz Lipovljana, Jasenovca, Zagreba, Velike Gorice, Križevaca, Popovače, Novske, Kutine i Makedonije.

Svi oni izložit će svoje radove u 16 sati u Galeriji Križ kada možete pogledati što je sve stvoreno okom i rukom umjetnika na temu Križa.

Čestitka u povodu Dana neovisnosti

Čestitamo svim građankama i građanima Općine Križ i Republike Hrvatske 8. listopada, Dan neovisnosti, a posebno hvala poginulim domoljubima i svim hrvatskim braniteljima te njihovim obiteljima kao i sudionicima Domovinskoga rata, koji su obranili neovisnost, suverenost i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ:
Mladen Rogić

Akcija “Solidarnost na djelu”

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad priprema se za još jednu sabirnu akciju “Solidarnost na djelu” pod nazivom „Ne dvoji! Za drugog izdvoji!“. Akcija će se održati 10.10.2019. godine na području Grada Ivanić-Grada, Općina Križ i Kloštar Ivanić.

Akcija u Križu, u kojoj će se skupljati hrana, higijena, novčani prilozi, odjeća i obuća organizira se u prostoru Crvenog Križa na adresi Zagrebačka 7, u vremenu od 15 do 18 sati.

Solidarnost na djelu

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za šk./ak. godinu 2019./2020.

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja i utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (KLASA: 604-02/19-01/02 URBROJ: 238/16-03-19-2 od 01.10.2019. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020. učenicima s područja Općine Križ dodijeliti će se 10 (deset) stipendija, a studentima s područja Općine Križ 10 (deset) stipendija i to prema kriteriju izvrsnosti 8 (osam) stipendija: učenicima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna)  mjesečno; dodijeliti će  se 12 (dvanaest)  stipendija prema socijalnom kriteriju: učenicima 6 (šest) stipendija u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 6 (šest) stipendija u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno.

Stipendija Milke Trnine – Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti dodijeliti će se jednom učeniku ili jednom studentu prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/19.), te ako se stipendija dodijeli učeniku tada u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a ako se stipendija dodijeli studentu tada u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno i pripada korisniku deset mjeseci tijekom školske/akademske godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju prema kriteriju izvrsnosti imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 • da su redoviti studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Pravo sudjelovanja na natječaju prema socijalnom kriteriju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,0
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 • da su redoviti studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godišta) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i

studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/19.).

Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u prostorijama općinske uprave u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internet stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • osobna iskaznica ili domovnica (preslika)
 • potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
 • preslika svjedodžbe četiri prethodna razreda škole za učenike prvih razreda srednje škole i preslika svjedodžbe dva prethodna razreda škole za drugi, treći i četvrti razred škole
 • preslika svjedodžbe svih razreda srednje škole za studente prve godine i preslika svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena te broj ECTS bodova prve godine studija za studente druge godine studija, a za studente viših godina studija, preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija kao i broj ECTS bodova
 • izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave) te preslika osobne iskaznice članova domaćinstva
 • potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
 • uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 • dokaze o postignućima na natjecanjima/smotrama koja su priznata od strane nadležnog ministarstva
 • dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (dijete bez roditelja, dijete samohranog roditelja, dokazi o invalidnosti)

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internet stranici Općine Križ te oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje 02.10.2019. godine na internetskim stranicama Općine Križ, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ, a rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 28.10.2019. godine (ponedjeljak) na adresu:

Općina Križ

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Trg Svetog Križa 5

10314 Križ

PRIJAVNI OBRAZAC-STIPENDIJA-UČENICI- 1.10.2019.

PRIJAVNI OBRAZAC STIPENDIJA – STUDENTI – 1.10.2019.

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE KRIŽ

Odluka o broju stipendista i visini stipendija – 30.9.2019.

NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje

NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ:

 1. odgojitelj /ica – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti :

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe)
 4. dokaz o radnom iskustvu  (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 5. životopis (vlastoručno potpisan)

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima  i priložiti sljedeće dokaze:

– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena, dokaz da je zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njezinoj stručnoj spremi, te ostale dokaze prema članku 103. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“br.121/17), https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403, te https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposlavanju/738  i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca prema članku 104. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“br.121/17) – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ br. 121/17),

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, , 82/01, 94/01 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost.

– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Natječaj se s danom 01.10.2019.  godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom  09.10.2019.  godine.

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili  preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽ, ŠKOLSKA  15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj – odgojitelj“

Pisane prijave  koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na  web stranici Općine Križ .

U svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) podnošenjem prijave na natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati sa slijedećim:

– da se svi podaci prikupljeni u natječajnom postupku obrađuju temeljem Zakona o radu, Zakona o predškolsko odgoju i obrazovanju, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Križ, te ostalih pozitivnih propisa

– da se predmetni osobni podaci mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, te u konačnici sklapanja i izvršenja ugovora o radu i drugih prava i obveza iz radnog odnosa

– da podnošenjem prijave na natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost da se podaci sadržani u prijavama na natječaj rabe za buduće potrebe zasnivanja radnog odnosa (tzv. momentalne popune prema čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– da se osobni podaci čuvaju sukladno propisima i općim aktima Dječjeg vrtića Križ koji uređuju zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, te posebnih propisa

– sa svojim pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak prikupljanja i obrade gore navedenih osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, te pravom na povlačenje privole/suglasnosti.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ