ZAŠTO OPĆINA KRIŽ NE SUFINANCIRA UMJETNO OSJEMENJIVANJE?

Umjetno osjemenjivanje u 2020. godini ne sufinancira se zbog visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora (potpora male vrijednosti) na nacionalnoj razini te Ministarstvo poljoprivrede ne odobrava nove programe temeljem Uredbe Komisije EU br. 1408/2013 sukladno kojoj je Općina Križ do sada sufinancirala umjetno osjemenjivanje krava i krmača (te druge aktivnosti).

Naime, Ministarstvo poljoprivrede izdalo je davateljima potpora male vrijednosti dana 23.10.2019. godine obavijest (KLASA: 404-01/19-01/55, URBROJ: 525-08/0248-19-4) o dodjelama potpora male vrijednosti sektoru poljoprivrede, u kojoj je navedeno da je za potpore male vrijednosti koje su se isplaćivale sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 utvrđen visoki postotak iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora na nacionalnoj razini te se novi programi neće odobravati.

U istoj obavijesti navedeno je da se program potpora može prilagoditi Uredbi Komisije EU br. 702/2014, a sukladno kojoj je Općina Križ, u suradnji sa službama Ministarstva poljoprivrede i izradila novi program potpora poljoprivredi za 2020. godinu i druge aktivnosti koje će se sufinancirati. Prema istoj Uredbi nije moguće financiranje troškova koji se smatraju redovitim troškovima poslovanja poljoprivrednika kao što su umjetno osjemenjivanje, nabava sjemena/gnojiva, analiza tla i sl. odnosno sa Uredbom br. 702/2014 nije moguće uskladiti sljedeće mjere iz dosadašnjeg programa potpora:

 • Umjetno osjemenjivanje, cijepljenje i označavanje  te testiranje na trihinelu
 • Subvencije za poljoprivrednike
 • Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)
 • Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje
 • Kupnja sjemenskog i sadnog materijala
 • Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
 • Potpore za nabavu sadnog materijala za konvencionalnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
 • Potpore za nabavu sjemena i sjemenskog materijala te gnojiva za ratarsku proizvodnju
 • Potpora za prihranu pčelinjih zajednica i očuvanje pčelinjeg fonda
 • Kupnja rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja  
 • Sufinanciranje uzgojno-selekcijskog rada pasmine konja hrvatski posavac i hrvatski  hladnokrvnjak

U slučaju dodjeljivanja potpora suprotno navedenom, postoje kaznene sankcije Ministarstva poljoprivrede i  EU komisije, koja provodi istragu. Financijske i druge posljedice snosi korisnik potpore koji mora dobivenu potporu zajedno s kamatama vratiti u proračun i sve dok isto ne vrati u proračun, korisniku se obustavljaju sve druge aktivnosti koje ima po drugim natječajima i mjerama iz ruralnog razvoja.

OVDJE možete vidjeti za koje će mjere Općina Križ dodjeljivati potpore temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu, na koji je pozitivno mišljenje dalo Ministarstvo poljoprivrede.