JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU

Općinski načelnik Općine Križ raspisao je JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Sukladno Uredbi 1408/2013 i članku 5. dodjeljuju se potpore za sljedeće aktivnosti:

Tko može biti korisnik potpore i koji su uvjeti za dobivanje potpore kao i koje se točno aktivnosti sufinanciraju kroz Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu, saznajte u tekstu Javnog poziva u prilogu. Za Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu u Proračunu Općine Križ planirano je 330.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do 30. studenog 2018. godine.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO PROGRAMU PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU

Obrazac zahtjeva

Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu

 

Otklonjen kvar na trafo stanici u centru Križa

Sinoć u večernjim satima došlo je do prekida opskrbe električnom energijom za stanovnike dijela centra Križa, uslijed kvara na trafo stanici Križ 7-Centar. Pravodobnom intervencijom djelatnika HEP ODS d.o.o. Križ  pristupilo se otklanjanju uzroka kvara te u cilju što skorije ponovne opskrbe električnom energijom. Ista je omogućena  tijekom noći svim korisnicima koji su uslijed kvara ostali bez struje. Zbog spomenutog kvara prema najavama iz HEP ODS d.o.o. Križ, tijekom popravka na trafo stanici, tijekom današnjeg dana, bit će kratkotrajnih, povremenih prekida u opskrbi električnom energijom, te se mole građani za razumijevane.

Dolaskom ljepšeg vremena pojačano održavanje javnih površina

Zahvaljujući uključenosti u program javnih radova -aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, Općina Križ uspjela je zaposliti 11 osoba na 6 mjeseci.
Poduzetnička zona Križ d.o.o zajedno s djelatnicima Javnih radova, dolaskom ljepšeg vremena započela je i radove krčenja obraslih parcela te za sigurnost sudionika u prometu važnog čišćenja sipine na dijelovima cesta koje imaju rubnjake i slivničku odvodnju.
U tijeku je i obnova ograde oko centralnog groblja u Križu, a slijedi i obnova odnosno bojanje ograde oko Sportskog parka u Križu gdje će se izmijeniti i žica na betonskom rukometnom terenu.
U sklopu spomenutih radova trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. izmjestilo je i autobusnu nadstrešnicu koja je smještena na adekvatniju novouređenu površinu u neposrednoj blizini Društvenog doma u naselju Konšćani.