Potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg vrtića

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić danas je u Općini Križ s direktoricom Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca Majom Barišić potpisao Ugovor o javnoj nabavi radova, odnosno izgradnji novog dječjeg vrtića.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu provelo je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića. U roku za dostavu ponuda, dostavljene su 3 elektroničke ponude. U postupku pregleda i ocjene ponuda, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi izabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda i to trgovačkog društva Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca u ukupnom iznosu od 8.806.900,00 kuna. Odabrani izvođač radova do kraja 2017. godine biti će uveden u posao ovisno o vremenskim uvjetima, a cilj je da do početka iduće pedagoške godine 2018./2019.  djeca krenu u novi dječji vrtić. Naime rok izgradnje novog Dječjeg vrtića je 6 mjeseci.

Izgradnja novog dječjeg vrtića jedan je od trenutno najvažnijih komunalnih, infrastrukturnih projekata Općine Križ. U iznos izgradnje dječjeg vrtića, sukladno ponudi Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca, uključena je izgradnja vrtića te unutarnje i vanjsko opremanje istog. Izgraditi će se niskoenergetski, prizemni objekt u kojem bi se smjestila sva djeca koja sada pohađaju dva objekta Dječjeg vrtića Križ. Izgradnjom novog vrtića sva bi se djeca jasličke i predškolske dobi, smjestila u jedan objekt predškolskog odgoja na području Općine. U tom objektu koji će biti izgrađen sukladno svim pravilima struke i pedagoškim standardima omogućio bi se znatno kvalitetniji rad s djecom, a nije zanemariva i činjenica jeftinijeg održavanja jednog, novog objekta u odnosu na dva vrtića.

Izgradnja Dječjeg vrtića će se dijelom financirati iz dugoročnog kredita, dijelom iz Proračuna Općine Križ, a projekt je apliciran i na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ukoliko prođe na spomenutom natječaju Općina Križ mogla bi ostvariti financiranje projekta i do 90% cjelokupne investicije, no sredstva za financiranje projekta, Općina Križ već je osigurala podignutim kreditom, a ima mogućnost i ostvariti sufinanciranje kroz natječaje ministarstava i Zagrebačke županije.

OBAVIJEST O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA

Općina Križ će ove godine dijeliti prigodnu jednokratnu novčanu pomoć u naravi sukladno Odlukama Općinskog vijeća Općine Križ od 21.11.2017. godine.

UMIROVLJENICI
Pravo na dar u naravi u vrijednosti od =150,00 kuna po osobi, ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Križ, s visinom mirovine do 2.000,00 kuna, uključujući i 2.000,00 kuna. Podjela Potvrda dara u naravi obavljati će se preko Udruge umirovljenika Općine Križ, uz predočenje osobne iskaznice i dokumenta na kojem je vidljiv iznos mirovine.
Podjela Potvrde dara u naravi za umirovljenike obavljati će se
14.12.2017. (četvrtak) i 15.12.2017. (petak)
 od 8 do 13 sati u Domu umirovljenika u Križu
 od 8 do 13 sati u Vatrogasnom domu u Novoselcu.

NEZAPOSLENI
Podjela Potvrda dara u naravi nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Općine Križ i to također u vrijednosti dara od =150,00 kuna po nezaposlenoj osobi, prijavljenoj u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić-Grad prema popisu do dana 30.11.2017. godine, obavljati će se u Općini Križ uz predočenje osobne iskaznice.
Podjela Potvrde dara u naravi za nezaposlene osobe obavljati će se
14.12.2017. (četvrtak) i 15.12.2017. (petak)
 od 8 do 13 sati u zgradi Općine Križ, na šalteru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potvrde dara u naravi moći će se jednokratno iskoristiti u razdoblju od 14.12.2017. do 30.12.2017. godine, u bilo kojoj od prodavaonica koje su pristale sklopiti ugovor s Općinom Križ, a to su sljedeće:
 Lonia u Križu i Novoselcu
 Mlin i pekare u Križu, Novoselcu, Obedišću i Rečici Kriškoj
 Moslavina usluge (Samoposluga) u Novoselcu
 Tival (Mlinček) u Križu