U cilju brže i efikasnije hitne medicinske pomoći na području naše Općine i cijelog Otoka Ivanića, danas je Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, s kolegama iz Grada Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić potpisao Sporazum o sufinanciranju nabave vozila za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostave Ivanić-Grad. U suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Zagrebačke županije, nabaviti će se novo vozilo hitne pomoći u vrijednosti oko 90.000,00 EUR-a, a koje će Općina Križ sufinancirati u iznosu 15.000,00 EUR-a, Grad Ivanić-Grad s 30.000,00 EUR-a, a Općina Kloštar Ivanić s 15.000,00 EUR-a, dok će Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije sufinancirati preostali iznos do pune nabavne cijene vozila.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content