Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ održanoj 10. rujna 2018. godine nazočilo je 10 od 15 članova Općinskog vijeća. Jednoglasno su usvojeni zapisnici s protekle dvije sjednice Općinskog vijeća te dnevni red 14. sjednice.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u Općini Križ od protekle 13. sjednice Općinskog vijeća održane početkom kolovoza ove godine. O većini događanja je već bilo riječi na internetskim i stranicama Općine Križ, a i građani su informirani putem medija.

Općinski je načelnik između ostalog izvijestio da je izrađena sva potrebna dokumentacija te je prijavljena izgradnja dječjeg vrtića na mjeru 7.4.1. Projekt „Nije svaki otpad smeće!“ prijavljen na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ odobren je za financiranje iz Europskog kohezijskog fonda. Očekuje se primitak Odluke o financiranju, zajedno s prijedlogom daljnjih aktivnosti vezanih uz implementaciju projekta u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić. Objavljena je odluka o financiranju javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije te je za arheološka istraživanja na Sipćini ostvareno sufinanciranje u iznosu od 100 tisuća kuna. Također, dobiveno je 10 tisuća kuna za manifestaciju Badalićevi dani i 11 tisuća kuna za obnovu knjižnog fonda.
Kao što je vidljivo u tijeku su radovi na izmjeni pokrova Doma kulture Josip Badalić u Križu vrijedni oko 840 tisuća kuna.
U sklopu redovnog održavanja sustava odvodnje uređen je između ostalog i odvodni kanal uz put pored Veterinarske stanice Križ koji izlazi na Industrijsku cestu, ukupne dužine 400 m, a vrijednost radova je 11 tisuća kuna. Započeli su i radovi na izgradnji, odnosno dogradnji spremišta za vatrogasna vozila i opremu uz društveni i vatrogasni dom u Novoselcu. Ukupna vrijednost spomenutih radova je oko 90 tisuća kuna.

U nastavku sjednice Općinski je načelnik članovima Općinskog vijeća  podnio Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.

Također, Općinski je Načelnik podnio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2018. godine koji je jednoglasno usvojen, a obrazloženje se nalazi u prilogu.

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2018. godine

Informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za prvo polugodište 2018. godine podnijela je članovima Općinskog vijeća ravnateljica Dječjeg vrtića Križ Ksenija Gudan.

Vijeće je razmatralo i pet pristiglih prijedloga dostavljenih u roku na pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ  “14. rujan”. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se Priznanje „14. rujan“ ove godine dodijeli dr. Mariji Bonto Boban, u znak javnog priznanja za nesebičan i predan rad te brigu o zdravlju djece na području Općine Križ.

Priznanje Općine Križ “14. rujan“ potpisuje i dobitniku uručuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Križ koja će se održati dana 14.09.2018. godine u povodu obilježavanja Dana Općine Križ.

Razmatran je i prijedlog te je donesena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku Križ. Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku Križ, a u svrhu prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Sukladno opisu projekta, plan je urediti sportski objekt na sportskom parku u Križu, urediti muške i ženske svlačionice, sanitarne čvorove, grijanje, ovojnicu objekta te opremiti teretanu.

 

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content