U petak 03. rujna 2021. godine održana je treća sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo 12 od 13 članova općinskog vijeća Općine Križ.

Na početku sjednice, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić predložio je dopunu dnevnog reda točkom 13 pod nazivom: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Križ.

Nakon što je dnevni red s predloženom dopunom usvojen uslijedila je točka: Aktualni sat. Tijekom aktualnog sata Općinski je načelnik izvijestio članove Općinskog vijeća o događanjima u između dvije sjednice Općinskog vijeća, a članovi Općinskog vijeća postavljali su pitanja o temama od interesa za javnost. Između ostalog, člana Općinskog vijeća Sandrina Raca zanimalo je što se poduzelo po pitanju neugodnih mirisa sa farme svinja u Šušnjarima, a člana Općinskog vijeća Roberta Magdića zanimalo je što je s provedbom mjerenja kakvoće zraka u Novoselcu. Općinski je načelnik odgovorio vijećniku Racu da je dopis, odnosno prijava prosljeđena Državnom inspektoratu za zaštitu okoliša i poljoprivrednoj inspekciji te da je proveden inspekcijski nadzor koji nije utvrdio nepravilnosti, no da je i Načelnik osobno razgovarao s vlasnikom farme te apelirao da se pravilno zbrinjava gnojnica s farme. Vezano uz mjerenje kakvoće zraka u naselju Novoselec, Načelnik je spomenuo da slijede još dva petnaestodnevna mjerenja te će o rezultatima istih biti informirani.

Člankom 54. Statuta Općine Križ propisano je da Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu te je u nastavku sjednice Načelnik podnio izvješće o svom radu za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Kroz dalnji rad po točkama dnevnog reda Općinsko je vijeće razmatralo prijedlog te jednoglasno usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2021. godine te Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Članovima Općinskog vijeća Općine Križ ravnateljica Dječjeg vrtića Križ Ksenija Gudan podnijela je informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za prvo polugodište 2021. godine. Privremena ravnateljica Knjižnice i čitaonice Križ Sandra Crnković također je podnijela informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana spomenute ustanove.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća usvojili su Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Križ. Ovaj dokument ažurira se svake tri godine, a istom se utvrđuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Općinu Križ, procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva, uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

Članovi Općinskog vijeća usvojili su Rješenje o razrješenju i imenovanju člana tri povjerenstva i to Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, Povjerenstva za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ i Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. U sva tri povjerenstva za člana je imenovan Marko Dokmanić.

Razmatran je i prijedlog te je donesena Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za njegu, odgoj i zaštitu djece predškolske dobi u Općini Križ. Osim što je promijenjeno sjedište ustanove koje je od sada na lokaciji Ulica Josipa Čopora 15 u Križu, promijenjen je i naziv ustanove u Dječji vrtić Križić-kružić.

U nastavku sjednice vijeće je razmatralo pristigle prijedloge te jednoglasno donijelo Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ „14. rujan“Branku Arbanasu, počasnom predsjedniku Vatrogasne zajednice Općine Križ u znak javnog priznanja za dugogodišnji predan rad u lokalnoj zajednici te promociju i razvoj vatrogastva na području Općine Križ, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske. Priznanje Općine Križ “14. rujan“dobitniku će uručiti predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Križ koja će se održati 14. rujna 2021. godine u povodu obilježavanja Dana Općine Križ.

Usvojen je i zključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, a istim Zaključkom izmijenjeno je prezime jedne od zdravstvenih radnica.


Na kraju sjednice razmatran je prijedlog te je donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Križ, a istim se u spomenutom Pravilniku dodaje i regulira opis poslova za radno mjesto „pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju“ u Dječjem vrtiću.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content