Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Križ održana je 06. srpnja 2022. godine, a nazočno je bilo 9 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što su članovi  Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno usvojili zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća, uslijedilo je usvajanje predloženog dnevnog reda koji je također jednoglasno usvojen.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Marko Magdić informirao je javnost i članove Općinskog vijeća o potporama i sufinanciranjima ostvarenim u proteklom periodu, a o većini njih javnost je već informirana putem medija, internet stranice Općine Križ i društvenih mreža. Općina Križ ostvarila je značajnu potporu u cilju unapređenja sportske i turističke infrastrukture na svom području. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini, od strane Ministarstva turizma i sporta, Općini Križ su dodijeljena sredstva u iznosu od preko 337.000,00 kn za provedbu projekta uređenja prostora za teretanu u objektu na Sportskom parku u Križu. Ostvareno je i sufinanciranje u iznosu 250.000,00 kn od strane Zagrebačke županije za asfaltiranja ceste Bunjani-Šumećani i Ulice Ignaca Vešligaja u ukupnoj dužini od oko 1 km. Vrijednost radova procjenjuje se na oko 400.000,00 kn. Kroz Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2022. godinu ostvareno je 40.000,00 kn potpore Zagrebačke županije za arheološka istraživanja na Sipčini. Također je ostvarena i potpora Zagrebačke županije u iznosu od 20.000,00 kn za organizaciju Sajma obrta i rukotvorina koji se po 10. put organizira u sklopu Dana Općine Križ. Ovih dana očekuje nas objava prijava za Sajam obrta i rukotvorina, a cijeli je program Dana Općine Križ isplaniran za 27. kolovoza, istaknuo je Općinski načelnik. Načelnik je također informirao članove općinskog vijeća da je dana 04. srpnja 2022. godine u Općini Križ zaprimljeno očitovanje Ministarstva poljoprivrede na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ od 31. ožujka 2022. godine, kojim se daje suglasnost na predmetnu Odluku. Slijedi priprema nacrta Ugovora o prodaji, koji se prije potpisivanja dostavljaju na prethodno mišljenje o pravnoj valjanosti županijskom državnom odvjetništvu.

Nakon informacija uslijedila su pitanja članova Općinskog vijeća koja su se također odnosila na trenutno aktualne teme u Općini Križ.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća razmatrali su prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ. Novim Pravilnikom koji se pripreman u suradnji s Povjerenstvom za dodjelu stipendija, a na temelju dosadašnjih iskustava, ujednačene su, pojašnjene i pojednostavljene pojedine odredbe Pravilnika. Novitet vezan uz stipendije za učenike je to što se umjesto umjetničke stipendije Milka Trnina za koju proteklih godina nije bilo zainteresiranih kandidata, uvela nova kategorija stipendije i to Stipendija za učenike prvog razreda Gimnazije Križ. Cilj ove stipendije je poticanje razvoja srednjoškolskog obrazovanja u Općini Križ, a pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici koji su upisali program Opće gimnazije u Križu, Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojene lokacije Križ. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ jednoglasno je usvojen.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te je jednoglasno donesena Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ i utvrđen tekst javnog natječaja za prodaju i to nekretnina za koje je već iskazan interes.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju.

Na kraju sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno su donijeli Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu glavnog projekta. Riječ je o izdvajanju u iznosu od 147.500,00 kn trgovačkom društvu Prometnice Zagreb d.o.o. Zagreb, za uslugu izrade glavnog projekta za izgradnju oborinske odvodnje i pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II. – faza II.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content