Temeljem dinamike ostvarenja namjenskih prihoda, a sukladno odredbama Javnog poziva, objavljuje se da se zaključno s danom 30. rujnom 2021. godine prestaju zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu (KLASA: 320-01/20-01/61, URBROJ: 238/16-03-21-11 od 19. ožujka 2021. godine).

Sve prijave zaprimljene završno sa gore navedenim datumom upućuju se na pregled i ocjenjivanje nadležnom Povjerenstvu, o čemu će se donijeti mjerodavna odluka.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content