Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. dana 10. 02. 2021. godine u Narodnim novinama objavilo je Natječaj za zakup poslovnog prostora.

Link natječaja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311638.html

Otvaranje svih pristiglih pravovaljanih ponuda održati će se dana 01. 03. 2021. godine (ponedjeljak) u 12h, u prostorijama trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Zagrebačka 7, 10314 Križ.

Ponuditelji imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda osobno ili preko opunomoćenika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content