Obavijest o namjeri davanja koncesije za dimnjačarske poslove

Dana 21.07.2014. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Broj objave: 2014/S 01K-0035283. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava
Rok za dostavu ponuda je 19.08.2014. godine do 10,00 sati.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content