Općina Križ obavještava da će se isplata novčanih sredstava korisnicima pomoći za stanovanje koji se griju na drva s područja Općine Križ u 2013. godini, izvršiti dana 30.10.2013. godine (srijeda) u Općini Križ od 09,00 do 13,00 sati u sobi broj 4. Sa sobom je potrebno obavezno ponijeti osobnu iskaznicu.

Temeljem članaka 49. i 53. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 33/12.), točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva („Narodne novine“ br. 29/13.), te sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 7/10. i 5/12.) novčana sredstva na ime pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2013. godini, prema popisu korisnika Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, zaprimljenog u Općini Križ dana 02.09.2013. i 15.10.2013. godine, isplatiti će se u iznosu od =950,00 kuna po svakom pojedinom korisniku. Ukupan iznos novčanih sredstava Zagrebačke županije za 48 korisnika, iznosi =45.600,00 kuna.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content