Na temelju članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12. i 19/13.), članka 48. i 96. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 12/13.), te članka 9. Odluke o radnom vremenu i drugim uvjetima obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/15.) i Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu i drugim uvjetima obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Križ (KLASA: 335-01/15-01/14 URBROJ:238/16-01-17-3 od 19.07.2017. godine), Općinski načelnik Općine Križ dana 16.08.2017. godine donio je

 ODLUKU o određivanju drugačijeg radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani i „Barovi“ povodom obilježavanja Dana Općine Križ 2017. godine

Uz obilježavanje Dana Općine Križ 2017. godine u vremenu od 25. do 27. kolovoza 2017. godine, odobrava se drugačije radno vrijeme od propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15 i 121/16) i to za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani i „Barovi“ koji svoju djelatnost obavljaju na području Općine Križ.

Ugostiteljskim objektima iz točke I. ove Odluke produljuje se radno vrijeme i to:

  • u petak 25.08.2017. godine do 03 sata u subotu 26.08.2017. godine,
  • u subotu 26.08.2017. godine do 03 sata u nedjelju 27.08.2017. godine.

Drugačije radno vrijeme, a povodom obilježavanja Dana Općine Križ 2017. godine, odobrava se uz uvjet da se ne narušava javni red i mir te obvezu poštivanja odredbi propisanih Odlukom o radnom vremenu i drugim uvjetima obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/15.) i Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu i drugim uvjetima obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Križ (KLASA: 335-01/15-01/14 URBROJ:238/16-01-17-3 od 19.07.2017. godine).

ODLUKA o određivanju drugačijeg radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani i „Barovi“ povodom obilježavanja Dana Općine Križ 2017. godine

Skip to content