Od 16:00 sati 25.08.2017. godine do 13:00 sati 27.08.2017. godine zatvoriti će se promet u mirovanju na Trgu Sv. Križa (parkiralište uz park i Župnu Crkvu Uzvišenja Sv. Križa) te će parkiralište biti metalnim barijerama/rampama odvojeno od kolnika na kojem će promet neometano teći, budući je program koncentriran na unutrašnjost parka i parcelu na k.č.br. 568/1 k.o. Križ (livada u centru preko puta župne Crkve Uzvišenja Sv. Križa) na kojoj će od 25.08.2017. godine do 28.08.2017. godine biti postavljen šator sa ugostiteljskim sadržajem, a u kojem će se održati i zabavni sadržaj te koncerti.

Iznimno, radi što bolje i sigurnije organizacije planiranih događanja, biciklijade i dolaska oldimer vozila, privremeno se zatvara promet na Trgu Svetog Križa i dijelu Zagrebačke ulice, od Trga Svetog Križa do Ulice Josipa Čopora nedjelju 27.08.2017. godine samo u razdoblju od 8:00 sati do 13:00 sati istog dana.

MOLIMO DA U NAVEDENO VRIJEME NE PARKIRATE VOZILA NA SPOMENUTIM LOKACIJAMA.

 

HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

OPĆINA KRIŽ

 

 

Skip to content