Na temelju članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članaka 48. i 96. Statuta Općine Križ («Glasnik Zagrebačke županije» br. 12/13.) Općinski načelnik Općine Križ dana 16.08.2017. godine donio je

 Z A K L J U Č A K o privremenom zatvaranju prometa na Trgu Svetog Križa i dijelu Zagrebačke ulice u Križu prigodom održavanja Dana Općine Križ 2017. godine

U vremenu od 16.00 sati 25.08.2017. godine do 13:00 sati 27.08.2017. godine zatvoriti će se promet u mirovanju na Trgu Sv. Križa (centar, parkiralište uz park i Župnu Crkvu uzvišenja Sv. Križa) te će parkiralište biti metalnim barijerama/rampama odvojeno od kolnika na kojem će promet neometano teći bez zatvaranja, budući je program koncentriran na unutrašnjost parka i parcelu na k.č.br. 568/1 k.o. Križ (livada u centru preko puta župne Crkve Uzvišenja Sv. Križa) na kojoj će od 25.8.2017. godine do 28.8.2017. godine biti postavljen šator sa ugostiteljskim sadržajem, a u kojem će se održati i zabavni sadržaj te koncerti.

Privremeno se zatvara promet na Trgu Svetog Križa i dijelu Zagrebačke ulice, od Trga Svetog Križa do Ulice Josipa Čopora u Križu na sljedeći način:

U nedjelju 27.08.2017. godine od 8:00 sati do 13:00 sati istog dana, zatvara se promet na Trgu Svetog Križa te u Zagrebačkoj ulici od Trga Svetog Križa do Ulice Josipa Čopora.

Privremena regulacija prometa odnosi se i na promet u mirovanju, odnosno parkiranje koje se od 8:00 sati 27.08.2017. godine do 13:00 sati istog dana zatvara na parkiralištu Zagrebačke 7 i na Trgu Sv. Križa. Tijekom privremene regulacije prometa iz točke I. ovog Zaključka, na području za koje je privremeno zatvoren promet, omogućeno je prometovanje prilikom dostave i parkiranje dostavnim vozilima ugostitelja i osoba koje obavljaju prigodnu prodaju na štandovima, u šatorima, automatima ili rashladnim uređajima, temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela Općine Križ.

Z A K L J U Č A K o privremenom zatvaranju prometa na Trgu Svetog Križa i dijelu Zagrebačke ulice u Križu prigodom održavanja Dana Općine Križ 2017. godine

Skip to content