Dokaz više da je antičko nalazište Sipćina vrlo vrijedno arheološko nalazište u kontekstu Zagrebačke županije i Hrvatske, je i pristiglo rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu kojim se Antičko nalazište Sipćina kod Okešinca, do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, stavlja pod preventivnu zaštitu.
Nakon do sada provedenih arheoloških istraživanja Hrvatskog restauratorskog zavoda na antičkom lokalitetu Sipćina u Okešincu, u cilju daljnjeg istraživanja te zaštite ovog vrlo vrijednog lokaliteta, možebitne antičke vile, u daljnjem je periodu potrebno provesti nova istraživanja te istražiti pronađeni lokalitet u cijelosti. Tako će se do kraja ove godine provesti geofizička istraživanja koja bi trebala pokazati točno na kojoj širini i dubini se rasprostire nalazište te dati jasniju sliku samog lokaliteta.
Spomenimo da je temeljem prijavljenog programa na „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu“ Ministarstvo kulture, Općini Križ, odobrilo 40.000,00 kuna za prijedlog programa zaštite kulturnog dobra arheološkog lokaliteta Sipćina u Okešincu. Time je Sipćina uvrštena u „Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2013. godinu“ Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Na isti program Općina Križ, nedavno je prijavila nova istraživanja i u 2014. godini.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content