Radi pravilnog postupanja u odnosu na javni natječaj objavljen 12.05.2020. godine podsjećamo na sljedeće:

Rok za predaju ponuda istječe u petak, 12. 06. 2020. godine.

Ponude se dostavljaju isključivo poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Križ.

Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI. javnog natječaja.

Pravo prvenstva te redoslijed istih na javnom natječaju za zakup utvrđena su člankom  36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18  i 98/19).

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content