Započeli su radovi na izmjeni starog čeličnog plinovoda sa pripadajućim kućnim priključcima u Moslavačkoj ulici u Novoselcu, od vatrogasnog doma prema naselju Obedišće, te u Zagrebačkoj ulici u naselju Obedišće. Plinovod se sanira zbog učestalog propuštanja plina i dotrajalih instalacija na spomenutim lokacijama. Radovi su građevinsko-strojarski, a izvode se na javnoj površini u zelenoj zoni cestovnog pojasa u zaštitnoj zoni plinskog distribucijskog sustava.

Radove na sanaciji propuštanja i izmjeni plinskih cijevi izvodi trgovačko društvo Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, a predviđa se da će trajati cca 80 radnih dana. Riječ je o dionici od cca 2500 metara  na kojoj se plinovod nalazi u zoni zelene površine te je dogovoreno da izvođač radova, po završetku istih, napravi i sanaciju javne površine minimalno do nivoa zatečenog stanja.

U periodu provedbe navedenih radova, mole se građani za strpljenje te oprezniju vožnju kolnikom uz dionicu na kojoj se vrše radovi sanacije plinovoda.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content