Osim što je ove godine od Zagrebačke županije ostvarena bespovratna potpora za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za izradu glavnog i izvedbenog projekta s idejnim rješenjem prezentacije rimskih termi u Arheološkom parku Sipčina u iznosu od 33.000,00 kn, tradicionalno, i ove je godine Zagrebačka županija sufinancirala arheološka istraživanja. Ukupna vrijednost provedenih arheoloških istraživanja tijekom 2019. godine je oko 170.000,00 kn od čega je 20.000,00 kn sufinancirala Županija, 100.000,00 kn Ministarstvo kulture, a ostatak od oko 50.000,00 kn Općina Križ.

Istraživanja tijekom 2019. godine odobrio je Konzervatorski odjel Zagreb, a ista su provedena uz nadzor konzervatora Amelia Vekića, dipl. arh. Arheološka istraživanja trajala su od 15. travnja do 1. lipnja i od 13. do 15. lipnja 2019. godine. Voditeljica istraživanja bila je Lea Čataj, viši konzervator arheolog. U istraživanju su sudjelovali konzervator arheolog David Bergant (Odjel za kopnenu arheologiju), dvanaest studenata, dvoje magistara arheologije (Nina Radinović i Ivan Klarić) te troje radnika.

Vremenski su uvjeti u ovogodišnjoj kampanji arheologa bili izuzetno nepovoljni. Velika količina oborina u svibnju rezultirala je zasićenjem zemlje vodom, podizanjem razine podzemnih voda i punjenjem ukopa vodom, a tako i poteškoćama prilikom njihova pražnjenja.

Sav pronađeni arheološki materijal pripada antičkom razdoblju. Najviše je građevinskog materijala, a potom i keramičkih nalaza, dok su oni metalni i stakleni pronađeni u manjem postotku. Arheolozi na temelju ovogodišnjih istraživanja i nadalje predlažu da se katastarske čestice 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 i 1091 zaštite kao dio arheološkog nalazišta Sipčina. Trajna zaštita arheološkog nalazišta od strane Ministarstva kulture, koje je iskapanja ove godine Hrvatskom restauratorskom zavodu sufinanciralo sa 100.000,00 kn, očekuje se do kraj 2019. godine.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content