Jučer je za sve mališane Rečice Kriške, Mjesni odbor tog naselja organizirao dolazak Svetog Nikole i Krampusa. Dok je Sveti Nikola dočekan s radošću, budući je za sve mališane pripremio poklone, Krampus nije dočekan s oduševljenjem, a pala je i pokoja suza. Darivanju mališana uz predstavnike Mjesnog odbora Rečice Kriške nazočio je i zamjenik Općinskog načelnika Općine Križ Mladen Rogić.

 

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );