Prva sjednica Općinskog vijeća u novoj 2021. godini održana je jučer, 28. siječnja 2021. godine. Sjednici je nazočilo 12 od 15 članova Općinskog vijeća. Nisu se odazvali članovi Općinskog vijeća: Maja Lajpold, Sanja Jurić i Stjepan Pečnjak, a spomenimo i da je na sjednici nazočila predsjednica mjesnog odbora naselja Okešinec, gospođa Marica Kukor.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 35. sjednice, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija.

S obzirom na učestale pozive opravdano zabrinutih građana Općine Križ, a vezano uz namjeru izgradnje gospodarskog kompleksa za uzgoj svinja u k.o. Okešinec, Općinski je načelnik na sjednici Općinskog vijeća još jednom istaknuo da je apsolutno protiv izgradnje svinjogojske farme na području Općine s više od 30 tisuća svinja. Naglasio je da nije protiv investicija međutim, smatra da se Općina Križ treba okretati pametnim tehnologijama, proizvodnji i eventualno skladišnim prostorima. Investitori koji žele ugroziti eko sustav, kvalitetu života stanovnika Općine i ugroziti daljnju perspektivu ovog kraja, nisu dobrodošli. Načelnik je također rekao da je vezano uz zahtjev investitora za utvrđivanje posebnih uvjeta od strane Općine Križ, obustavljen postupak utvrđenja posebnih uvjeta izgradnje po tom projektu.
U proteklom periodu na natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina Ministarstva turizma i sporta prijavljen je projekt uređenja prostora za teretanu u sportskom parku u Križu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 621.298,13 kn, a traženo sufinanciranje je u iznosu od 397.630,80 kn (80% prihvatljivih troškova bez PDV-a). Također je na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,  Program podrške regionalnom razvoju prijavljen projekt uređenja ceste Novoselec – Konšćani (traženi iznos sufinanciranja je 276.966,25 kn). Općinski Načelnik također je napomenuo da je predan zahtjev za isplatom 245.000,00 kn iz EU fondova iz programa Ruralnog razvoja, mjere 741. koje smo ostvarili realizacijom projekta izgradnje prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom, a vrijednost projekta je bila oko 315.000,00 kn.
Vezano uz prodaju nekretnine trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad na lokaciji Omladinska 23 u Ivanić-Gradu, Načelnik je izvijestio članove Općinskog vijeća da je nakon provedena dva natječaja, nekretnina prodana po cijeni od 1.200.000,00 kn, a tržišna vrijednost procijenjena od nezavisnog ovlaštenog procjenitelja iznosila je 1.178.685,89 kn.
Tijekom aktualnog sata član Općinskog vijeća Dubravko Poje postavio je Načelniku pitanje vezano uz problematiku ukidanja vlaka koji je iz Novoselca za Zagreb kretao u 4.06 sati, a kojim je putovao ne mali broj stanovnika Općine Križ u Zagreb na posao. Načelnik je rekao da se taj problem nastoji riješiti s HŽ Putničkim prijevozom te da je iniciran sastanak na kojem bi se s prijevoznikom, a u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom, Zagrebačkom županijom i nadležnim ministarstvom, pokušao riješiti problem na zadovoljstvo putnika iz Križa i Ivanić-Grada.
U nastavku sjednice razmatran je prijedlog Odluke o uvođenju Riznice Općine Križ. Jednoglasno je donesena odluka kojom se uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Općine Križ (Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice Križ) preko jedinstvenog računa riznice Općine Križ. Zbog donošenja Odluke o uvođenju Riznice Općine Križ bilo je potrebno i izmijeniti Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2021. godinu.
U nastavku sjednice također je jednoglasno donesena Odluka o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2021. godinu i Odluka o donošenju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2021.-2023. godine.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021. Naime do izmjene je došlo i to kod stipendija za učenike uslijed odustajanja dvoje kandidata koji su dobili stipendije iz drugih izvora.

Općinski načelnik obrazložio je donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. u visini 3.000.000,00 kn po principu dozvoljenog prekoračenja salda po računu za redovno poslovanje Općine Križ, što su članovi Općinskog vijeća jednoglasno usvojili.

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Križ također je jednoglasno usvojena te će temeljem javnog natječaja nekretnina u k.o. Hrastilnica  površine nešto veće od 14 tisuća m2 biti prodana za 50.111,00 kn.

Nakon razmatranja prijedloga Odluke, jednoglasno je donesena Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za naknadu za pruženu energetsku uslugu u visini 383.000,00 kn trgovačkom društvu Experta Grupa d.o.o. Požega.

 

 

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content