Na dan 15. srpnja 2020. godine održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 9 od 15 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ivana Posavec Krivec, Marijo Šiletić, Zoran Borić, Maja Lajpold, Sanja Jurić i Tina Matanić.
Na početku sjednice jednoglasno su usvojeni Zapisnici s prethodne dvije sjednice Općinskog vijeća Općine Križ koje su zbog pridržavanja protuepidemijskih mjera naloženih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bile održane elektronskim putem.
Članovima Općinskog vijeća Općine Križ predsjednik Općinskog vijeća Mladen Rogić predložio je dopuna dnevnog reda točkom 15. koja glasi: Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova („NN“ br. 67/18). Dnevni red s predloženom dopunom jednoglasno je usvojen.

Dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 30. sjednice.
Općinski Načelnik je izvijestio da se s obzirom na epidemiološku situaciju, rast broja oboljelih, pooštravanje mjera pogotovo vezano uz javna okupljanja te neizvjesnu situaciju koja nas vezano uz virus COVID-19 očekuje s dolaskom jeseni, otkazuju sve manifestacije koje su planirane vezano uz obilježavanje Dana Općine Križ, a predviđaju okupljanje većeg broja sudionika. Jednako tako otkazana je i ovogodišnja utrka Cross hill run koja se trebala održati sredinom rujna.
Načelnik je izvijestio članove vijeća i o provedenim radovima na prometnicama u naselju Širinec, o radovima na društvenom domu u Razljevu te planiranim radovima u ulici Hrvatske mladeži u Novoselcu, a o čemu su građani i članovi Općinskog vijeća već imali priliku saznati putem javnog informiranja.
Već neko vrijeme Općini Križ upućeni su prigovori građana, pogotovo starije životne dobi na stanje stepenica kroz park u Križu. Kako je istaknuo Načelnik, stepenice su stare, u ruševnom stanju, pojedini dijelovi su bili odlomljeni u potpunosti i predstavljali su opasnost. Budući se stepenice nalaze unutar kulturno povijesne cjeline koja obuhvaća centar Križa, odnosno park koji je u zoni B (djelomične zaštite povijesnih struktura), Općina Križ stupila je u kontakt s nadležnim institucijama te je zatraženo mišljenje odnosno suglasnost na radove Ministarstva kulture. S obzirom na činjenicu da su stepenice doista devastirane i u ruševnom stanju te predstavljaju opasnost za građane, u ovom ljetnom periodu, kada nema mnogo djece i građana, krenulo se s pripremnim radovima za rekonstrukciju odnosno izgradnju novih stepenica koje će biti armirane i čvrste, no napravljene od istih materijala i u istim gabaritima kao i stare, vodeći računa da se ne mijenjaju vizure stoljetnog parka odnosno kulturno povijesne cjeline.
U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a koju je obrazložio predstavnik trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad Branko Pilčik.
Usvojena je i Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Križ. Naime ponuditelj Agromais d.o.o. iz Sesveta po cijeni od 91.000,00 kn kupiti će parcelu u vlasništvu Općine Križ u k.o. Širinec. Također jednoglasno donesena je Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ i to u dijelu koji se odnosi na čestice za koje nije bilo podnesenih ponuda.
Općinsko vijeće u nastavku je sjednice donijelo Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju.
Iako zbog pandemije korona virusa nisu održani Badalićevi dani, na jučerašnjoj je sjednici Općinsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o dodjeli Plakete Josip Badalić. Plaketa će se na prijedlog Katedre za ruski jezik i Katedre za rusku književnost, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dodijeliti Danijeli Kovačec, najboljoj studentici sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti i to za akademsku godinu 2019./2020. Planira se da se Plaketa dobitnici uruči na obilježavanju Badalićevih dana uz svečanost Dana Općine Križ.
Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo i Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ za školsku godinu 2020./2021. Općinski je Načelnik ujedno informirao članove Općinskog vijeća i o tome da će Općina Križ za predstojeću školsku godinu izdvojiti 65.000,00 kn za sufinanciranje nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za izborne predmete, likovne mape, atlase, kao i materijale za glazbenu kulturu i to za sve učenike Osnovne škole Milke Trnine Križ. Ovim će izdvajanjem Općina Križ pomoći roditeljima školaraca u iznosu od 30% troškova za nabavu dodatnih materijala. Naime, Vlada Republike Hrvatske financira nabavu obaveznih udžbenika, a budući da Zagrebačka županija neće sufinancirati ništa, Općina Križ odlučila je dodatno rasteretiti troškove roditelja koji će trebati nabaviti samo radne bilježnice za obavezne predmete te obične bilježnice. Općina Križ i nadalje financira i troškove prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji.
Vezano uz nadzor zakonitosti, odnosno izvršeni uvid Ministarstva uprave u Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, jednoglasno je donesena Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača. Riječ je o usklađivanju spomenute Odluke s člankom 96. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („NN“ br. 29/19 i 98/19) temeljem koje su sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika smanjena s dosadašnjih 500,00 kn na 450,00 kn tromjesečno.
U proteklom periodu proveden je postupak javne nabave te je sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem vezano uz nastavak izgradnje dječjeg vrtića. Općinsko je vijeće na jučerašnjoj sjednici jednoglasno donijelo Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića u Križu i to trgovačkom društvu MATO EL-D d.o.o. Ivanić-Grad u iznosu od 12.229.851,80 kn.
Članovi Općinskog vijeća Općine Križ donijeli su i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu od 248.750,00 kn za uslugu izrade VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ.
Jednoglasno je donesen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje radova asfaltiranja lokalne ceste LC 31178 u dijelu naselja Križ i Širinec u iznosu od 275.123,08 kn. kao i Zaključak o izdvajanju 302.721,75 kn za radove asfaltiranja nerazvrstane ceste N-45 u naselju Širinec.
U narednim mjesecima planira se izgradnja nadstrešnica odnosno sjenica na groblju u Križu te je jednoglasno donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu od 243.066,69 kn za izgradnju sjenica na platou za ispraćaj na groblju u Križu.
Zaključak o izdvajanju  novčanih sredstava trgovačkom društvu HIGH LOW SYSTEM ELECTONICS d.o.o. Križ u iznosu od 236.565,31 kn, za radove uređenja parka u Križu – rekonstrukcija stepenica usvojen je sa 7 glasova za i 2 suzdržana glasa.
Na kraju sjednice članovima Općinskog vijeća pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ Lidija Bahlen obrazložila je prijedlog prijedloga Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova („NN“ br. 67/18) koji je jednoglasno donesen u cilju osnivanja samostalnog Općinskog suda u Ivanić-Gradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli na društvenim mrežama