11.05.2018.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Sanacija krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu.

Broj objave: 2018/S 0F2-0012086
Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 30.05.2018. godine do 11,00 sati.

Podijeli na društvenim mrežama