Natječaji

Izmjena natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

IZMJENA NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE K.Č.BR. 1867/1, Z.K.UL. 3033, K.O. 312347 IVANIĆ-GRAD POVRŠINE 5314 M² NA LOKACIJI OMLADINSKA 28 U IVANIĆ-GRADU Natječaj: n-a-t-j-e-c-a-j-za-prikupljanje-pisanih-ponuda-za-prodaju-nekretnine Točka 7. objavljenog natječaja mijenja se i glasi: „7. Rok za podnošenje pisanih ponuda je otvoren do prodaje nekretnine. Nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se […]

OBJAVA 5. NATJEČAJA LAG-a “MOSLAVINA” – 2. RASPIS ZA TO 1.1.4. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

OBJAVA 5. NATJEČAJA LAG-a “MOSLAVINA” – 2. RASPIS ZA TO 1.1.4. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” Obavještavamo vas da je dana 15.10.2020. godine, objavljen 5. Natječaj LAG-a „Moslavina“ – 2. raspis za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan TO 6.3.1. iz PRR). Tekst LAG Natječaja, kao i pripadajuću natječajnu dokumentaciju (obrasce i priloge) […]

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za šk./ak. godinu 2020./2021.

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja i utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-02/20-01/01 URBROJ: 238/16-03-20-2 od 14. 10. 2020. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2020./2021. Natječajem za […]

POZIV PODNOSITELJIMA PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ održati će u petak,  09. 10. 2020. godine u razdoblju od 8,00 do 10,00 sati u prostoru velike dvorane  Društvenog doma u sjedištu Općine Križ,  konzultacije vezane uz postupak javnog natječaja za zakup državnog zemljišta. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici koji su […]

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 219/2020. od 05.06.2020. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine Predmet prodaje je: č.br. 1867/1 z.k.ul. 3033 k.o. 312347, Ivanić-Grad, zgrada i dvor, površine 5314 m², na lokaciji […]

Vidi sve...