Natječaji

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./2020.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./20. (KLASA: 601-02/19-05/03, UR.BROJ: 238/16-79-19-04, OD 01.04.2019.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje N A T J E Č A J za upis djece u Dječji vrtić Križ  za pedagošku godinu 2019./2020. I. Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije […]

Natječaj za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ  na  24./2019. sjednici održanoj dana   18.03.2019. godine donijelo je ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijam na radno mjesto I. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ odlučuje o raspisivanju Natječaja za prijam na rad na […]

Vidi sve...