Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),  članaka 52. i 94. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 3/18, 18/19 i 2/20) i članka 17. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu […]

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“ „ZAŽELI, RADI, POMAŽI!“

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi, radi, pomaži!“ (UP. 02.1.1.05.0327) Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0327 (KLASA: 551-01/20-01/02 […]

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama Općina Križ raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro na rok od dvije godine. Rok […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ (KLASA: 320-02/20-01/50, URBROJ: 238/16-01-20-1 od 22. 04. 2020. godine) Općinsko vijeće Općine Križ objavljuje JAVNI  NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta […]

Vidi sve...