Natječaji

NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. odgajatelj /ica – 1 izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. odgajatelj /ica – 1 izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika Uvjeti : – preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij […]

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Križ

U Narodnim novinama br. 61 od  28.06.2017. godine u oglasnom dijelu pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Križ. Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja, odnosno zaključno sa danom 07.07.2017. godine. PONUDBENI LIST LINK NA JAVNI NATJEČAJ http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8220832.html

POZIVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Na temelju članka 14. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Općine Križ („Službeni vjesnik“  br. 10/95. i 9/97. i  „Glasnik Zagrebačke županije“ br. 16/09. i 4/14.) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje POZIVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“ Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje svojom odlukom Općinsko vijeće Općine Križ, na prijedlog Općinskog […]

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2017./2018. (KLASA: 601-02/17-05/07 URBROJ: 238/16-79-17-01, od 24.04.2017. g.) Dječji vrtić Križ objavljuje NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018. I. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, može se preuzeti […]

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – stručni suradnik psiholog, pripravnik, na određeno, na pola radnog vremena –

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos – stručni suradnik psiholog, pripravnik, na određeno, na pola radnog vremena – 1 izvršitelj/ica, u ustanovi Dječji vrtić Križ Uvjeti : – završen diplomski sveučilišni studij […]

Vidi sve...