Natječaji

Odluku o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Križ na korištenje udrugama

Općinski načelnik Općine Križ dana 19. 06. 2020. godine donio je Odluku o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama. Na temelju Javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama, za provođenje aktivnosti od interesa […]

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ od 12.05.2020. godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ – podsjetnik

Radi pravilnog postupanja u odnosu na javni natječaj objavljen 12.05.2020. godine podsjećamo na sljedeće: Rok za predaju ponuda istječe u petak, 12. 06. 2020. godine. Ponude se dostavljaju isključivo poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Križ. Ponuda je nevažeća i […]

Vidi sve...