Općinski načelnik Općine Križ raspisao je JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2019. GODINU

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2019. godinu sukladno pravilima  EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013), Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013) i Uredbom Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe  Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 2019/316).

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Križ, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Općini Križ i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Općine Križ, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Križ odnosno državnom proračunu.

Općina Križ će u 2019. godini dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 2019/316 te sukladno Uredbi 1407/2013 (odnosi se na mjeru 5.8.) i članku 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2019. godinu za sljedeće aktivnosti:

– Edukacije

– Subvencije za poljoprivrednike

  1. Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)
  2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje
  3. Kupnja sjemenskog i sadnog materijala

3.1. Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda

3.2. Potpore za nabavu sadnog materijala za konvencionalnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda

3.3. Potpore za nabavu sjemena i sjemenskog materijala za ratarsku proizvodnju

  1. Potpora za prihranu pčelinjih zajednica i očuvanja pčelinjeg fonda
  2. Kupnja rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
  3. Kupnja opreme i mehanizacije

7.Sufinanciranje uzgojno-selekcijskog rada pasmine konja hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak

  1. Prerada poljoprivrednih proizvoda

8.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

8.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

8.3. Subvencije za promociju i nastup na tržištu

– Projektno tehnička dokumentacija

– Konzultantske usluge za projekte Programa ruralnog razvoja.

Više o uvjetima za odobravanje potpore pogledajte u Javnom pozivu u prilogu. Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2019. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2019.GODINU

Obrazac zahtjeva 2019. godinu

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2019. GODINU

Podijeli na društvenim mrežama