ODRŽANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 06. listopada 2020. godine održana je 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 12 od 15 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili sljedeći članovi Općinskog vijeća: Maja Lajpold, Stjepan Pečnjak i Dubravko Poje.

Obzirom da je dana 01. 10. 2020. godine članica Općinskog vijeća Općine Križ, gospođa  Ivana Posavec Krivec podnijela zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga te je politička stranka SDP odredila za zamjenicu članice gospođu Slađanu Vasiljević, na samom početku sjednice Općinskog vijeća predsjednik Mandatne komisije gospodin Miroslav Pranjić podnio je sažetak Izvješća sa sjednice održane povodom navedenog stavljanja u mirovanje mandata i početka mandata zamjenice. Temeljem članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ, zamjenik člana kada počinje obnašati dužnost člana, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan te je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ pročitao tekst prisege, a Slađana Vasiljević tim je činom položila prisegu i potpisujete tekst prisege.

Na početku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 32. sjednice Općinskog vijeća.
Dnevni red 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 32. sjednice, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Općinski je načelnik između ostalog naglasio da su i nadalje u tijeku radovi uređenja pojedinih društvenih domova i to radovi uređenja kuhinje i sanitarnih čvorova u Društvenom domu u Novoselcu, radovi uređenja kuhinje, sanitarnih čvorova i središnjeg hodnika u Društvenom domu u Okešincu kao i radovi unutarnjeg uređenja Društvenog doma u Johovcu gdje je uređen strop i sada je u tijeku bojanje zidova. Načelnik je informirao javnost i članove Općinskog vijeća da je iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu odobrio izdvajanje novčanih sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, Osnovnoj školi Milke Trnine Križ, za sufinanciranje nabave video nadzora na zgradi Osnovne škole Milke Trnine u Križu te 2.000,00 kn za nabavu stroja za dezinfekciju prostora, prije svega sportske dvorane kako bi istu mogli koristiti i vanjski korisnici. Također je napomenuo da je Općina Križ na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture za 2021. godinu prijavila tri projekta i to: Sanacija stare vojne zgrade u parku u Križu, Izrada Internet stranice Knjižnice i čitaonice Križ i nabava knjižne i neknjižne građe. Ministarstvo pravosuđa i uprave razvilo je uslugu e-Novorođenče koja je u svibnju 2020. godine nadograđena s mogućnošću podnošenja zahtjeva općini, gradu ili županiji za isplatu novčane potpore za novorođeno dijete. Sve navedene usluge pružaju se na jednom mjestu, u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani. Općinski je načelnik istaknuo da je u tijeku potpisivanje Sporazuma s Ministarstvom pravosuđa i uprave vezano uz pokretanje usluge e-Novorođenče za područje Općine Križ.

Na dnevnom redu 32. sjednice Općinskog vijeća bilo je razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o primanju na znanje godišnjih izvještaja o poslovanju i financijskih izvještaja trgovački g društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Križ te korisnika proračuna Općine Križ za proteklu financijsku godinu.

Članovima Općinskog vijeća Općine Križ, Godišnji izvještaj o poslovanju i financijskih izvještaj trgovačkog društava Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad u 2019. godini prezentirao je Dario Ferenčaba, direktor Ivaplina-a d.o.o. Ivanić-Grad.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad za 2019. godinu podnijela je Sanja Radošević, direktorica Ivakop-a d.o.o. Ivanić-Grad.

Izvješće o stanju  trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb za 2019. godinu podnio je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb.

Izvještaj o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad, za 2019. godinu u ime direktorice Radojke Šporer podnijela je novinarka Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad Ana Tomašić.

Mario Grdenić, direktor  trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, prezentirao je članovima Općinskog vijeća Općine Križ Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ za 2019. godinu.

Ispred Vatrogasne zajednice Općine Križ, Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Križ za 2019. godinu podnio je Branko Arbanas predsjednik VZO Križ, a Izvješće o radu Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2019. godini podnio je Jasminko Kranjčec, zamjenik zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada.

Sjednici je nazočila i Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva crvenog križa Ivanić-Grad te podnijela Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2019. godinu.

U nastavku sjednice, izvješća o radu udruga s područja Općine Križ, korisnika Proračuna Općine Križ u 2019. godini, članovima Općinskog vijeća Općine Križ prezentirala je Sandra Crnković, samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti.

Članovi Općinskog vijeća primili su na znanje i Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2019./2020., a iste je prezentirala ravnateljica Dječjeg vrtića Križ, Ksenija Gudan.

Ispred Savjeta mladih Općine Križ, predsjednik Valentino Galić prezentirao je Program rada Savjeta mladih Općine Križ za 2021. godinu i Financijski plan Savjeta mladih za 2021. godinu koji su jednoglasno usvojeni.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ razmatrali su prijedlog te s deset glasova za i jednim glasom protiv, donijeli Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Ukupno je na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske pristiglo 722 ponude od strane 48 ponuđača. U skladu s zakonom propisanim kriterijima, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, temeljem provedenog natječaja donijelo je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na koju mišljenje mora dati Zagrebačka županija te suglasnost Ministarstvo poljoprivrede. Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja i suglasnosti te po sastavljanu nacrta ugovora o zakupu, suglasnost na iste daje i nadležno županijsko državno odvjetništvo, a tek tada podnositelji ponuda i Općinski načelnik u ime Općine Križ sklapaju ugovor o zakupu. Na proces zaprimanja i ocjenjivanja ponuda kao i pritiske te negodovanja ponuđača, odnosno poljoprivrednika, osvrnuli su se predsjednica Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ Ines Dundović te Općinski Načelnik Općine Križ Marko Magdić. Pozvali su sve zainteresirane poljoprivrednike koji su podnijeli ponudu na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ da, ukoliko imaju pitanja iz predmetnog djelokruga, dođu u petak,  09. 10. 2020. godine u razdoblju od 8,00 do 10,00 sati u prostoru velike dvorane Društvenog doma u sjedištu Općine Križ, na konzultacije vezane uz postupak javnog natječaja za zakup državnog zemljišta.

Jednoglasno je donesena Odluka o odabiru ponuditelja za  kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ temeljem javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine iz kolovoza ove godine. Za četiri nekretnine temeljem navedenog natječaja ponuđena je ukupna cijena nešto veća od 60.000,00 kn.

Na sjednici je donesen i Zaključak o utvrđivanju i objavi pročišćenog teksta Odredbi za provođenje iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Križ.

Općinski je načelnik Općine Križ članovima Općinskog vijeća obrazložio prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ za obrtna sredstva u iznosu 5 milijuna kuna, a koja će sredstva služiti za dovršetak započetih i svih planiranih projekata u narednom periodu.  Spomenuta odluka usvojena je s 8 glasova za i 3 suzdržana glasa.

Jednoglasno je u nastavku sjednice donesen Zaključak o davanju suglasnosti na sudjelovanje u provedbi postupka prodaje nekretnine trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad.

U nastavku sjednice razriješeni su dužnosti dvojica članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ i Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ te su umjesto njih imenovani novi članovi. Naime, članovi Marko Dokmanić i Dražen Ginder razriješeni su dužnosti, a umjesto njih imenovani su Iskra Gudan Podvorec i Ivica Puriš.

Na 32. sjednici Općinskog vijeća usvojen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove asfaltiranja dijela Selske ulice u Novoselcu i to u ukupnom iznosu od 187.468,75 kn, zatim Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu plinom u iznosu 165.978,90 kn kao i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu električnom energijom u ukupnom iznosu od 282.062,83 kn.