ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 03. rujna 2020. godine održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 12 od 15 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili sljedeći članovi Općinskog vijeća: Maja Lajpold, Ines Dundović i Ksenija Krsnik.
Na početku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća.
Dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 31. sjednice. Informirao je vijećnike da je Zagrebačka županija dostavila Ugovore o dodjeli sredstva za sufinanciranje projekta ugradnje industrijskih garažnih vrata na spremište DVD-a Križ – iznos sufinanciranja 32.299,20 kn, te Ugovor za projekat uređenja vatrogasnog spremišta DVD-a Obedišće – iznos sufinanciranja 42.549,60 kn. Također je obavijestio članove Općinskog vijeća da su krenuli radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića i plan je da vrtić u proljeće iduće godine bude gotov.
Načelnik je napomenuo i da je napravljen troškovnik uređenja preko 2 km duge Selske ulice u Novoselcu, a tijekom ove godine u planu je u I. fazi asfaltirati 750 metara ceste što će stajati oko 180 tisuća kuna. Vezano uz rekonstrukciju stepenica  u parku u Križu, a budući se stepenice nalaze unutar kulturno povijesne cjeline koja obuhvaća centar Križa, Načelnik je informirao vijećnike da je dobivena suglasnost nadležnih institucija odnosno Ministarstva kultura na radove koji su u tijeku. U tijeku su i radovi na izgradnji, montaži nadstrešnica ispred mrtvačnice na groblju u Križu. Vrijednost radova je oko 250 tisuća kuna. Na groblju u Križu završena je izgradnja grobnih kazete na kojima je formirano 27 novih grobnih mjesta čime su ostvarene potrebe ukopa na duži period. Načelnik Marko Magdić, vijećnike i javnost informirao je da je Općina Križ Državnom inspektoratu dostavila na nadležno postupanje zahtjev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora, a povodom onečišćenja zraka u životnom okolišu naselja Novoselec,  nastalog uslijed aktivnosti u proizvodnom pogonu trgovačkog društva ”Drvna industrija Novoselec d.o.o.” Novoselec. Načelnik je također napomenuo da su u tijeku radovi koje izvodi Drvna industrija Novoselec u sklopu kojih se proširuje tvz. Langova kapija te se cjelokupan teški promet iz Kolodvorske ulice i ulice Hrvatske mladeži seli na taj novi ulaz. Novost je i da je s danom 31.08.2020. godine, i službeno u sudski registar ustanova upisana Knjižnica i čitaonica Križ čiji je postupak osamostaljenja započeo krajem 2019. godine i sada slijede daljnji postupci vezani uz upise u druge registre.

U nastavku sjednice Općinski je načelnik Marko Magdić članovima Općinskog vijeća Općine Križ podnio Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.  Općinsko je vijeće jednoglasno s 12 glasova za usvojilo Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2020. godine.

U prvom polugodištu 2020. godine Prihodi i primici ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.482.134,53 kn ili 26,35 % od Godišnjeg plana što je za 36,13 % manje u  odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju 2019. godine. Rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu  od 11.301.887,40  kn ili 25,93 % od Godišnjeg plana što je za 10,25  % manje u odnosu na izvršene rashode i izdatke u istom razdoblju 2019. godine. Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2020. godine utvrđen je i višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 180.247,13 kn.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Križ Ksenija Gudan podnijela je vijećnicima Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za prvo polugodište 2020. godine.

Članovi Općinskog vijeća razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ koji se mijenjao u tekstualnom dijelu, a odnosi se na promjene lokacijskih uvjeta gradnje u Poduzetničkoj zoni Križ I. Za spomenute izmjene i dopune prostornog plana uređenja, provedene su sve potrebne zakonske procedure i javna rasprava te su na sjednici Općinskog vijeća isti vijećnici jednoglasno usvojili.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa donesena povodom iskazane namjere gradnje građevine u Poduzetničkoj zoni Križ i to logističko distributivnog centra-skladište roba, od strane investitora LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Velika Gorica, a ističući interese Općine Križ, temeljem kojih se isti investitor djelomično oslobađa komunalnog doprinosa. Sukladno ovoj odluci, uz već ranije plaćeni komunalni doprinos u iznosu 9,5 milijuna kuna za volumen građevine od cca 500.000,00 m3, koji je tvrtka MANI d.o.o. prenijela na LIDL, sada je utvrđena obveza uplate još 18.500.000,00 kn, koje će LIDL platiti Općini Križ u dva dijela i to 4.500.000,00 kn u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ, a u cilju ubrzane realizacije namjeravanog zahvata i razvoja komunalne infrastrukture na području Općine Križ, dok bi drugi dio od 14.000.000,00 kn bio plaćen sukladno rješenju o komunalnom doprinosu.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, koje su rezultat usklađenja s posljednjim izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Jednoglasno je donesena i odluka da se ove godine Priznanje Općine Križ “14. rujan” dodijeli OBITELJSKOM RADIJU IVANIĆ d.o.o. Ivanić-Grad, povodom obilježavanja 50 godina rada te u znak javnog priznanja za doprinos razvoju i ugledu lokalne zajednice, informiranju građana Općine Križ i okolnog područja.

Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu također je donesena jednoglasno, a rezultat je očitovanja Ministarstva pravosuđa i uprave.

Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove prilagodbe sanitarnog čvora osobama s invaliditetom u društvenom domu u Križu u iznosu od 165.637,50 kn. Napomenimo da su sredstva za ove radove ostvarena i kroz natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu 80 tisuća kn. Također jednoglasno, usvojen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove asfaltiranja Ulice hrvatske mladeži u Novoselcu u iznosu od 367.597,81 kn.

Na internet stranici Općine Križ, podstranici Akti Općinskog vijeća, možete pronaći akte usvojene na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Križ.

Dokumenti Općine Križ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sigurnost djece u prometu

Da naši najmlađi budu sigurni u prometu, posebno oni mališani koji po prvi put kreču u školu, Općina Križ izdvojila je oko 10 tisuća kuna za postavu nove vertikalne signalizacije. Nove znakove ovih dana postavlja trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ u Školskoj ulici u Križu i Zagrebačkoj ulici te kod dječjeg vrtića u Novoselcu, kako bi sve bilo spremno za 07.09.2020. godine i prvi dan škole. Znakovi su tu da upozoravaju, a vozači i svi sudionici u prometu da ih poštuju!