OBAVIJEST O LIJEČNIČKIM PREGLEDIMA ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Služba za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije obaviještava o pregledu prvašića vezano uz upise u 1. razred osnovne škole. za školsku godinu 2020./2021.

Liječnički pregled obavlja nadležni tim školske medicine pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. ZA SADA PREMA UPUTI UPRAVE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE NEMA PROVEDBE UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLI. Sve ostale informacije mogu se saznati i na internet stranici Osnovne škole Milke Trnine Križ. www.os-mtrnine-kriz.skole.hr

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole propisan je čl.19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12) te čl. 5.-10. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014.)

Temeljem odredbi navedenog Zakona i Pravilnika, u prvi se razred osnovnog obrazovanja upisuju djeca koja do 1.travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Ove godine to su djeca koja su rođena od 01.travnja 2013. do 31.ožujka 2014.g. kao i sva ona djeca kojima je prošle godine odgođen upis u prvi razred za jednu školsku godinu.
Popis djece dorasle za upis u prvi razred („školskih obveznika“) utvrđuje Ured državne uprave najkasnije do 01.ožujka i dostavlja ga Stručnim povjerenstvima svih osnovnih škola.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provode članovi Stručnog povjerenstva osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.
Upisna područja osnovnih škola Republike Hrvatske dostupno su na poveznici https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/2.-mreza-skola-upisna-podrucja.pdf).

Roditelji koji su mijenjali prebivalište djeteta ili su u procesu promjene prebivališta djeteta radi preseljenja, javljaju se u nadležni upravni odjel za obrazovanje Zagrebačke županije. Upravni odjel temeljem priložene Potvrde o prijavi prebivališta ili boravišta izdaje Odobrenje te dodaje dijete na popis škole kojoj dijete pripada prema upisnom području i dostavlja ga školama u postupku.

Liječnički pregled obavlja nadležni tim školske medicine pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Služba za školsku i adolescentnu medicinu svoj je rad prilagodila novonastaloj situaciji vezanoj uz epidemiju izazvanu novim koronavirusom.

Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o mjerama zaštite tijekom epidemije, te preporukama Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja provoditi će se sukladno mogućnostima poštivanja mjera i uputa nadležnih tijela.

SISTEMATSKI PREGLED DJETETA PRIJE UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Upisni postupak će definirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, i ukoliko se  ne ponište postojeće zakonske regulative, školski liječnici će se sukladno uputama i mjerama uskladiti kako bi sudjelovali u Stručnim povjerenstvima škola i upravnih odjela za obrazovanje.

 1. Obavijest o pregledu

Obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju i organizacijske mogućnosti, za pregled se prethodno (telefonski ili e mailom) treba najaviti u vremenu od 13,00 h do 14,00 h odnosno 18,30 h do 20,00 h ovisno radi li nadležni tim u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni. Molimo strpljenje. Odgovor ćemo nastojati poslati unutar 72 h.
Narudžbe neposrednim kontaktom nije uputno raditi!

 1. Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti po mogućnosti e-poštom 3 dana prije termina pregleda ( iznimno donijeti na upis ako roditelji nemaju mogućnost pristupa internetu i slično):
 • Upitnik s anamnestičkim podacima koji ispunjava roditelj (Upitnik za roditelje) pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
 • Preslike cjepne iskaznice ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona te
 • Dodatnu dokumentaciju ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog
  oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi).
 1. Upute o potrebi pridržavanja mjera zaštite
 • febrilni i s respiratornim tegobama neće bitiprimljeni,
 • prije ulaska u prostor ambulante ispuniti IZJAVU da niste prema svom saznanju bili u riziku ili ponijeti ispunjenu Izjavu (pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije)
 • prije ulaska u prostor ambulante potrebno je dezinficirati ruke i obuću te staviti masku (ponijeti vlastite)
 • u pratnji može biti samo jedan roditelj,
 • morate doći točno u termin i ne zadržavati se,
 • predviđeno je vrijeme samog pregleda u trajanju od 30 min te 10 min za dezinfekciju i provjetravanje (ukupno 40 min)
 1. Pregled
 • U čekaonici se provodi test crteža čovjeka i precrtavanje likova (uz obavezno prethodnu dezinfekciju stola i olovke), a radi postepenog uvođenja djeteta u pregled i manjeg zadržavanja u ambulanti uz mogućnost prilagodbe ovisno o mogućnostima prostora čekaonice.
 • Dijete ulazi samo, iznimno s roditeljem koji se u tom slučaju smješta na udaljenost od
  zdravstvenog osoblja
 • Nakon svakog pregleda provjetriti će se prostor, dezinficirati radne površine.
 1. Ostale napomene

Pregled zubara i vađenje krvi neće se obavljati odnosno provesti će se na jesen ukoliko epidemiološka situaciju bude dozvoljavala.

Pedijatrijski karton će se tražiti na uvid samo ukoliko je to nužno za procjenu uz poštivanje načina rada pedijatrijskih ambulanti.

Tim 1

BERNARDA KRNIĆ, dr.med.,spec.školske medicine

MARTINA ČIKOJEVIĆ, med.sestra

tel.            01/2883-086
fax             01/2283-087         

mail skolska.medicina.ivanic@zzjz-zz.hr

 

ŠKOLE U NADLEŽNOSTI:
OŠ „Đ.DEŽELIĆA“, IVANIĆ-GRAD

OŠ „S.BASARIČEKA“, IVANIĆ-GRAD

OŠ „P.BREGI“, P.BREGI

OŠ „J.BADALIĆA“, GRABERJE IVANIĆKO

OŠ „B.RADIĆA“, KLOŠTAR IVANIĆ

OŠ „M.TRNINE“, KRIŽ

OŠ „DUBRAVA“, DUBRAVA

 

RADNO VRIJEME:
pon., čet.:     poslijepodne
ut., sri., pet.:  prijepodne

 

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama

Općina Križ raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro na rok od dvije godine. Rok za podnošenje Prijava je zaključno s danom 05. 06. 2020. godine.