Obavijest o postupku izdavanja propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta na području Općine Križ

Za potrebe provedbe Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-14 od 23. ožujka 2020. god.), Stožer civilne zaštite Općine Križ, kao nadležno tijelo za provedbu iste Odluke, odlučuje da će propusnice iz svoje nadležnosti, za okolnosti na koje se ne odnosi zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Općini Križ, a to su:

  • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili
  • kupnja hrane i osnovnih potrepština,

izdavati od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 12,00 sati, u OPĆINI KRIŽ, Trg Svetog Križa 5,

  • uz predočenje isprave o mjestu prebivališta ili stalnog boravka i
  • uz provjeru u policiji da li osoba koja traži propusnicu za napuštanje prebivališta ima mjeru samoizolacije ili karantene.
  • popunjeni zahtjev za izdavanje Propusnice

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE

Zahtjev za izdavanje propusnice može se podnijeti i elektroničkim putem, na adresu: info@opcina-kriz.hr

Za izvršenje nadzora nad provedbom ulazaka i izlazaka s područja prebivališta ili stalnog boravišta na području Općine Križ, Stožer civilne zaštite Općine Križ izdaje naredbu operativnim snagama Vatrogasne zajednice Općine Križ za vršenje nadzora na više lokacija na granicama Općine Križ, sukladno uputama Stožera civilne zaštite Općine Križ.

ODLUKA o postupku izdavanja propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta na području Općine Križ i provedbi nadzora

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta Stožera civilne zaštite RH