Plan preventivne proljetne deratizacije na području Općine Križ

Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2020. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, u narednom periodu tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma provesti će deratizaciju na području Općine Križ i to sukladno planu u prilogu.

PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

09. ožujak 2020. – OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
10. ožujak 2020. – RAZLJEV, REČICA KRIŠKA I KONŠČANI
11. ožujak 2020. – NOVOSELEC
12. ožujak 2020. – VELIKA I MALA HRASTILNICA, JOHOVEC, ŠIRINEC I BUNJANI
13. ožujak 2020. – ŠUŠNJARI, GORNJI I DONJI PRNJAROVEC
16. ožujak 2020. – KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.

Plan der. Križ -P-1-2020 ŠKARDA