Arheološka istraživanja na Sipčini Zagrebačka županija i ove godine sufinancira s 20.000,00 kn

Osim što je ove godine od Zagrebačke županije ostvarena bespovratna potpora za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za izradu glavnog i izvedbenog projekta s idejnim rješenjem prezentacije rimskih termi u Arheološkom parku Sipčina u iznosu od 33.000,00 kn, tradicionalno, i ove je godine Zagrebačka županija sufinancirala arheološka istraživanja. Ukupna vrijednost provedenih arheoloških istraživanja tijekom 2019. godine je oko 170.000,00 kn od čega je 20.000,00 kn sufinancirala Županija, 100.000,00 kn Ministarstvo kulture, a ostatak od oko 50.000,00 kn Općina Križ.

Istraživanja tijekom 2019. godine odobrio je Konzervatorski odjel Zagreb, a ista su provedena uz nadzor konzervatora Amelia Vekića, dipl. arh. Arheološka istraživanja trajala su od 15. travnja do 1. lipnja i od 13. do 15. lipnja 2019. godine. Voditeljica istraživanja bila je Lea Čataj, viši konzervator arheolog. U istraživanju su sudjelovali konzervator arheolog David Bergant (Odjel za kopnenu arheologiju), dvanaest studenata, dvoje magistara arheologije (Nina Radinović i Ivan Klarić) te troje radnika.

Vremenski su uvjeti u ovogodišnjoj kampanji arheologa bili izuzetno nepovoljni. Velika količina oborina u svibnju rezultirala je zasićenjem zemlje vodom, podizanjem razine podzemnih voda i punjenjem ukopa vodom, a tako i poteškoćama prilikom njihova pražnjenja.

Sav pronađeni arheološki materijal pripada antičkom razdoblju. Najviše je građevinskog materijala, a potom i keramičkih nalaza, dok su oni metalni i stakleni pronađeni u manjem postotku. Arheolozi na temelju ovogodišnjih istraživanja i nadalje predlažu da se katastarske čestice 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 i 1091 zaštite kao dio arheološkog nalazišta Sipčina. Trajna zaštita arheološkog nalazišta od strane Ministarstva kulture, koje je iskapanja ove godine Hrvatskom restauratorskom zavodu sufinanciralo sa 100.000,00 kn, očekuje se do kraj 2019. godine.

Priopćenje vezano uz povećanje razine buke

Općina Križ, uslijed upita stanovnika naselja Novoselec zatražila je pojašnjenje Drvne industrije Novoselec d.o.o. vezano uz povećanu razinu buke u proteklom periodu. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

nastavno na Vaš upit od 26. srpnja 2019. godine oko povećane razine buke koja dolazi iz kruga DIN-a d.o.o., a vezano za upite građana Novoselca odgovaramo sljedeće.

U Drvnoj industriji Novoselec d.o.o. instalira se primarni mlin za proizvodnju drvne sječke.

Primarni mlin, izolacija i priključni dijelovi trebali bi biti instalirani do 31. kolovoza ove godine.

Do početka uporabe navedenog dijela postrojenja, kao privremeno rješenje, primorani smo koristiti mobilni mlin za proizvodnju drvne sječke. Mlin koristimo samo tijekom dana i samo u radne dane kako bi ometanje građana bilo svedeno na najmanju moguću mjeru.

Prestankom korištenja mobilnog mlina razina buke će se svesti na uobičajenu razinu koja je u skladu sa vrijednostima određenim Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Sukladno navedenom molimo stanovnike Novoselca za razumijevanje i unaprijed se zahvaljujemo.

Drvna Industrija Novoselec d.o.o.
Park hrvatskih mučenika 4
HR – 10315 Novoselec

 

Obavijest o obilježavanju blagdana

Općina Križ organizira obilježavanje blagdana Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u ponedjeljak 5. kolovoza 2019. godine i to prema sljedećem rasporedu:

09,45 sati – Posjet Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata Općine Križ
10,00 sati – Polaganje vijenca kod Centralnog križa na groblju u Križu
10,20 sati – Polaganje vijenca kod Centralnog križa na groblju u Rečici Kriškoj
11,00 sati – Sveta misa u župnoj crkvi Uzvišenja sv. Križa u Križu

U tijeku je provedba EU projekta “NIJE SVAKI OTPAD SMEĆE”

Na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić u tijeku je provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Nije svaki otpad smeće“, a rok provedbe je do 30.04.2020. Cilj projekta je podizanje razine svijesti među stanovništvom o važnosti sprečavanja nastanka otpada koji se odlaže na odlagalište kroz mjere odvojenog prikupljanja otpada, ponovnoj uporabi predmeta te prednostima kompostiranja organskog otpada iz kućanstva.

Do danas su provedene sljedeće ugovorene aktivnosti:

  • 8. tematskih radio emisija na Obiteljskom radiju Ivanić u kojima se govori o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te educiranja građanstva o pravilnom postupanju s otpadom, kompostiranju, ponovnoj uporabi predmeta, sprječavanju nastanka otpada  i sl., kao i emitiranje edukativnih eko-spotova na radio stanici;
  • Provedene su radionice u svim 6.razredima Osnovnih škola u sve tri JLS na temu odvojenog prikupljanja otpada te će se na jesen provoditi edukacije u 4.i 8.razredima OŠ;
  • Isporučeni su promidžbeni materijali (majice, blokovi, kemijske olovke, mape i platnene vrećice) koji će se dijeliti građanima te roll upovi za potrebe javnih tribina;
  • Korisnicima su do sada uz račune za odvoz otpada podijeljene dvije brošure naziva „Odvojeno prikupljanje otpada“ i „Kompostiranje u vlastitom vrtu“  te jedan letak, odnosno „Upute za održivo postupanje s otpadom“.

Očekivani rezultat nakon provedbe projekta je porast količina odvojeno prikupljenog otpada za 10%, stvaranje pozitivnih promjena o održivom gospodarenju otpadom i stvaranje osjećaja odgovornosti kod stanovništva za odgovorno zbrinjavanje otpada. Više pročitajte na: http://ivakop.hr/u-tijeku-je-provedba-eu-projekta-nije-svaki-otpad-smece/

HEP obavještava građane

HEP ODS d.o.o., DP Elektra Križ obavještava građane da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju  biti  privremeno prekinuta isporuka  električne energije dana 26.07.2019. (petak) u vremenu planirano od 13:00 do 14:00 sati  za veći dio Naselja Novoselec – osim ulica: Selska (od kbr.10 – 61), Školska (kbr.7,9,22) i dio Česmanske ulice (od kbr.49 – 87) te cijelo naselje Obedišće. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju.

Započela izgradnja prodajnog platoa tržnice na malo

ZAPOČELA IZGRADNJA TRŽNICE NA MALO S PROMETNOM INFRASTRUKTUROM U KRIŽU

Započeli su pripremni radovi na izgradnji prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu za koje je Općina Križ kroz natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“,  ostvarila sufinanciranje. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 320.000,00 kuna za koju je ostvareno sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Izvođač radova je Obrt za prijevoz, usluge i trgovinu „Ugarković“, vl. Gordan Ugarković.

Radovi obuhvaćaju izgradnju platoa tržnice na malo te uređenje prometnih površine. Predviđeni rok završetka radova je druga polovica kolovoza.

U vrijeme izvođenja radova biti će djelomično ili u potpunosti onemogućeno prometovanje što će se regulirati prometnim znacima te pozivamo stanovnike i druge građane koji koriste ove površine za parkiranje svojih vozila da korištenje prilagode i usklade prema dinamici izvođenja radova. Zahvaljujemo na razumijevanju.

   

 

 

VAŽNA OBAVIJEST!

Dana 29. 07. 2019. godine, u ponedjeljak, zbog asfaltiranja željezničko-cestovnog prijelaza „OKEŠINEC“, BITI ĆE ZATVORENA CESTA PREMA OKEŠINCU I VEZIŠĆU, OD 07,00 DO 17,00 SATI.