Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

Općinsko vijeće Općine Križ na 22. sjednici održanoj 23.04.2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ koji će se održati u nedjelju 26.05.2019. godine. Više pogledati na:

Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

ASFALTIRANA STAKLENA ULICA U BUNJANIMA

Završeno je asfaltiranje dijela Staklene ulice u Bunjanima. Riječ je o ulici koja nekoliko desetljeća nije uređivana, a duga je oko 3,5 kilometara. U ovoj prvoj fazi uređenja, novim slojem asfalta presvučeno je 1,4 kilometra dionice kolnika kroz Staklenu ulicu i to dijela od nogometnog igrališta, odnosno skretanja za naselje Šumećani do skretanja za naselje Šušnjari. Ugovorom koji je Općinski načelnik Općine Križ potpisao sa Županom Zagrebačke županije sufinancirano je uređenje I. faze Staklene ulice u Bunjanima sa 250.000,00 kn. Ukupna investicija koja uključuje dva nova sloja asfalta, uređenje bankina i nadzor iznosi oko 620.000,00 kn. Izvođač radova je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, a zbog kašnjenja radova, izvođaču će se kod završnog obračuna naplatiti ugovorna kazna.
Nastavak projekta uređenja Staklene ulice u Bunjanima planiran je već tijekom ove godine, a u Proračunu Općine Križ je za tu namjenu planirano 500.000,00 kuna.

 

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRIŽ

O B A V I J E S T

Općinsko izborno povjerenstvo za izbore članova vijeća mjesnih odbora Općine Križ obavještava sve zainteresirane za kandidaturu za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ da će do istjeka roka za kandidiranje, koji rok istječe dana 07.05.2019. godine u 24,00 sata, Općinsko izborno povjerenstvo raditi u sjedištu u Općini Križ, Trg Svetog Križa 5 u Križu, kako slijedi:

24.04.2019. godine (srijeda)…………… od 07,00 sati do 15,00 sati,

 

25.04.2019. godine (četvrtak)…………..od 07,00 sati do 15,00 sati,

 

26.04.2019. godine (petak)……………..od 07,00 sati do 14,00 sati,

 

27.04.2019. godine (subota)……………od 10,00 sati do 12,00 sati,

 

28.04.2019. godine (nedjelja)…………..od 10,00 sati do 12,00 sati,

 

29.04.2019. godine (ponedjeljak)……….od 07,00 sati do 16,00 sati,

 

30.04.2019. godine (utorak)……………od 07,00 sati do 16,00 sati,

 

01.05.2019. godine (srijeda)……………od 10,00 sati do 12,00 sati,

 

02.05.2019. godine (četvrtak)…………..od 07,00 sati do 16,00 sati,

 

03.05.2019. godine (petak)……………..od 07,00 sati do 16,00 sati,

 

04.05.2019. godine (subota)……………od 10,00 sati do 12,00 sati,

 

05.05.2019. godine (nedjelja)………….od 10,00 sati do 12,00 sati,

 

06.05.2019. godine (ponedjeljak)….…..od 07,00 sati do 17,00 sati,

 

07.05.2019. godine (utorak)……………od 07,00 sati do 24,00 sata.

 

 

 

 

OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI – ZA IZBORE ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRIŽ

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 – REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA (2)

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 – OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 – postupak kandidiranja za izbor članova vijeća mjesnih odbora

OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 – o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

OBVEZATNE UPUTE BROJ 5 – o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih

OBVEZATNE UPUTE BROJ 6 – o načinu uređenja prostorija za glasovanje

OBVEZATNE UPUTE BROJ 7 – O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

OBRAZAC 1 – PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE – POLITIČKIH STRANAKA

OBRAZAC 2 – PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA

OBRAZAC 3 – OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

OBRAZAC 4 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANAOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRIŽ

OBRAZAC 5 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRIŽ

OBRAZAC 6 – RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRIŽ

OBRAZAC 7 – RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

OBRAZAC 8 – RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

OBRAZAC 9 – GLASAČKI LISTIĆ

OBRAZAC 10 – ZAPISNIK O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OBRZAC 11 – ZAPISNIK O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KRIŽ ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

 

ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

U nazočnosti 12 od 15 članova Općinskog vijeća 23. travnja 2019. godine, održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici nisu nazočli vijećnici Zoran Borić, Marijo Šiletić i Stevo Turčinović. Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća i to s nadopunom točke 8 pod nazivom: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ. Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice. Između ostalog, još je jednom istaknuo da je Općina Križ osigurala gotovo 6 milijuna kuna sredstava iz EU fondova za izgradnju dječjeg vrtića te da je u Ministarstvu poljoprivrede potpisao ugovor o financiranju. Također, naglasio je da je krenuo još jedan EU projekt, projekt Zaželi u kojem je Općina zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić-Grad, Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić partner. S područja Općine Križ zaposlene su dvije žene koje provode na našem području svakodnevno brigu o nekoliko obitelji u potrebi. Program „Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke“ financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od nešto više od 1.7 milijuna kuna. Do sada su kroz program zaposlena voditeljica i ukupno 6 žena. Asfaltirana je Staklena ulica u Bunjanima i očekuje se još uređenje odnosno zbijanje bankina. Ukupna investicija ove prve faze, a koja uključuje dva nova sloja asfalta, uređenje bankina i nadzor iznosi oko 620.000,00 kn, a 250.000,00 kuna osigurano je od Zagrebačke županije. Napomenuo je i da će se zbog kašnjenja radova, izvođaču kod završnog obračuna naplatiti ugovorna kazna. Nastavak projekta uređenja Staklene ulice u Bunjanima, dakle II. faza, planirana je već tijekom ove godine, a u Proračunu je za tu namjenu planirano 500.000,00 kuna. Projekt je prijavljen na natječaj Zagrebačke županije. Načelnik je naglasio i da su u tijeku radovi uređenja društvenog doma u Konšćanima, odnosno uređenja podova keramikom. Vrijednost radova procjenjuje se na nešto više od 50 tisuća kuna. U sklopu daljnjeg uređenja Zagrebačke ulice u Križu postavljene su dvije klupe i dva koša za smeće što centru Križa daje urbaniji izgled. Ukupna vrijednost investicije je oko 5 tisuća kuna. Općina Križ prijavila se na natječaj INE Industrije nafte te osigurala 30 tisuća kuna sponzorstva za izgradnju dječjeg igrališta kod područnog objekta Osnovne škole Milke Trnine u Novoselcu. Vrijednost investicije je oko 80 tisuća kuna što uključuje nabavu sprava i sve ostale potrebne radove. Načelnik je članove Općinskog vijeća izvijestio i da su započela iskapanja na Sipčini u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba. I ove godine planira se oko 180 tisuća kuna uložiti u radove na nalazištu što u čišćenje terena, otkup privatnih parcela te najvažnije iskapanja i učvršćenje zidova pronađene rimske vile. 100 tisuća kn osigurao je Hrvatski restauratorski zavod od Ministarstva kulture dok će ostatak osigurati Općina Križ, a očekuje se i sufinanciranje Zagrebačke županije, budući je projekt prijavljen na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije. Inače Općina je dala izraditi idejni i glavni projekat prezentacije rimskih termi, dijela budućeg arheološkog parka Sipčina.
Tijekom aktualnog sata, član Općinskog vijeća Miroslav Pranjić zamolio je da Općina Križ potakne rješavanje pitanja sigurnosti pružnih prijelaza na području Općine Križ, a posebno onog u Okešincu, koji je kako je naglasio Pranjić, u jako lošem stanju. Načelnik Općine Križ složio se s konstatiranim te istaknuo da su pružni prijelazi u ingerenciji HŽ Infrastrukture te da će stručne službe Općine Križ žurno pripremiti dopis kojim će se od nadležnih tražiti da što prije saniraju spomenuti pružni prijelaz u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.
U nastavku sjednice na Dnevnom redu bila je točka: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Na spomenuti prijedlog Programa koji je bio izložen na javni uvid u Zakonom predviđenom roku zaprimljena su 4 prigovora od kojih su u suradnji s izrađivačem Programa prihvaćena 2 prigovora, a 2 nisu prihvaćena. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ jednoglasno je donesena s 12 glasova za. Također jednoglasno, Općinsko je vijeće donijelo i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Na području Općine ukupno je 1.060,04 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske predviđeno za raspolaganje. Po donošenju, spomenuti Program biti će upućen Ministarstvu poljoprivrede i Zagrebačkoj županiji na suglasnost i mišljenje, pa tek tada, temeljem javnog natječaja može se raspolagati državnim poljoprivrednim zemljištem.
Razmatran je i prijedlog te je jednoglasno s 12 glasova za, donesena Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ koji će se održati zajedno s izborima za zastupnike za Europski parlament 26.05.2019. godine. Tijekom rasprave članicu Općinskog vijeća Općine Križ Ivanu Posavec Krivec zanimalo je razmišljanje Općinskog načelnika Općine Križ o eventualnom preustroju mjesne samouprave u Općini Križ s obzirom na činjenicu da kako je naglasila, ne funkcioniraju svi mjesni odbori kako bi trebali. Općinski je načelnik naglasio da pojedini mjesni odbori doista ispunjavaju svoju svrhu i rade za dobrobit svog mjesta dok neki samo ispunjavaju formu, no nada se da će se na ove izbore kandidirati pojedinci koji imaju želju i volju u suradnji s Općinom Križ raditi za dobrobit i napredak svog mjesta te da će se reaktivirati rad mjesne samouprave.
U nastavku sjednice razmatran je prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je jednoglasno donesena Odluka da se ovogodišnja Plaketa Josip Badalić dodijeli Tei Radović, najboljoj studentici sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti pri Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to za akademsku godinu 2018./2019. Plaketa će tradicionalno biti dodijeljena u prigodi obilježavanja manifestacije Badalićevi dani.
Razmatran je i prijedloga te je jednoglasno donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za nabavu mini bagera i pripadajuće opreme za trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. u iznosu od 174.500,00 kuna. Nabava ovog stroja, naglasio je zamjenik Općinskog načelnika Zlatko Hrastić, u skladu je s poslovnim planom tog trgovačkog društva, a u cilju proširenja djelatnosti.
Valentino Galić, predsjednik Savjeta mladih Općine Križ na ovoj je 22. sjednici Općinskog vijeća, članovima vijeća podnio Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Općine Križ za 2018. godinu i to za period od 11. travnja 2018. godine kada je Savjet mladih konstituiran pa sve do kraja 2018. godine.
Na kraju sjednice, članovi Općinskog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ za obrtna sredstva u iznosu 2.500.000,00 kuna.